Ondersteunde processen

Dit document beschrijft de berichtdefinities voor het volgende proces:

Definitie UBL dienstenfactuur factuur

Voor het kenbaar maken van de dienstenfactuur wordt gebruikt gemaakt van het UBL documenttype “Invoice”.

Invoice

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

UBL versienummer

cbc:UBLVersionID

0..1

2.0


Factuurnummer

cbc:ID

1..1

K1734987


Kopie Indicator

cbc:CopyIndicator

0..1

False

De waarde hiervan is altijd false

Factuurdatum

cbc:IssueDate

1..1

2017-10-09

Formaat YYYY-MM-DD

Factuurtype

cbc:InvoiceTypeCode

0..1

D

D = Debet / C = Credit

Periodecbc:Note0..nPeriode: 01-09-2017 t/m 30-09-2017

Valuta

cbc:DocumentCurrencyCode

0..1

EUR


Aantal factuurregels

cbc:LineCountNumeric

0..1

692


Orderreferentiecac:OrderReference/0..1

Document referentie

cac:BillingReference/

0..nLeverancier

cac:AccountingSupplierParty/

1..1Afnemer

cac:AccountingCustomerParty/

1..1Betalingsgegevens

cac:PaymentMeans/

0..nBTW totalen

cac:TaxTotal/

0..1Factuurtotaal

cac:LegalMonetaryTotal/

1..1Factuurregel

cac:InvoiceLine/

1..nOrderreferentie

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

PO nummer

cac:OrderReference/cbc:ID/

1..1

PO12345678

De door de klant opgegeven inkoop- c.p. purchase ordernummer

Document referentie

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

PDF referentie

cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID

1..1

K1734987.pdf

Verwijzing naar het leesbare PDF document waarin deze factuur is opgenomen


Leverancier

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

KvK nummer

cac:Party/ cac:PartyIdentification/ cbc:ID

1..1

11011108


Naam

cac:Party/ cac:PartyName/ cbc:Name

1..1

Centraal Boekhuis B.V.

Naam van de facturerende partij

Postadres

cac:Party/cac:PostalAddress/

1..1


Postadres facturerende partij

BTW schema

cac:Party/cac:PartyTaxScheme/

0..1


BTW schema facturerende partij

Contactgegevens

cac:AccountingContact/

0..1


Contactgegevens facturerende partij

Postadres

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Postbus

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:Postbox

0..1

125


Plaats

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:CityName

0..1

Culemborg


Postcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:PostalZone

0..1

4100 AC


Landcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode

0..1

NL


Land

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:Name

0..1

Nederland


BTW schema

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW Nummer

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cbc:CompanyID

0..1

NL001482403B01


BTW schema naam

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT


Contactgegevens

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Telefoonnummer

cac:AccountingContact/cbc:Telephone

0..1

0345-475911


Email

cac:AccountingContact/cbc:ElectronicMail

0..1

ebooks@cb.nl

Dit element is alleen gevuld in geval van facturatie door eBoekhuis b.v.

Afnemer

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Relatie ID Afnemer

cbc:SupplierAssignedAccountID

1..1

7000007

Relatie ID waarmee de afnemer binnen CB geïdentificeerd wordt

Afnemernaam

cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

1..1

XYZ, Uitgeverij


Factuuradres

cac:Party/ cac:PostalAddress/

0..1


Factuuradres

BTW schema

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/

0..1


BTW schema afnemer

Factuuradres

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Adres

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:StreetName

0..1

Straatweg 1

Straat + Huisnummer van het factuuradres

Ter attentie van

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:InhouseMail

0..1

FInanciële admnistratie

Wordt alleen gevuld indien deze van toepassing is bij de betreffende factuur

Plaats

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:CityName

0..1

Amsterdam


Postcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

0..1

1000 AA


Landcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode

0..1

NL


Land

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:Name

0..1


Wordt alleen gevuld wanneer het niet Nederland is

BTW schema

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW nummer afnemer

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cbc:CompanyID

0..1

NL807654321B01


BTW schema naam

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT

Wordt alleen gevuld als in het vorige element een BTW-nummer is opgenomen

Dit is het belastingregime waaronder het BTW nummer van de afnemer valt.

Betalingsgegevens

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Code betaalwijze

cbc:PaymentMeansCode

1..1

AI

AI - Verrekening via automatische incasso (credit)        

AI - Automatische incasso (debet)

ZV - Door u zelf te verrekenen (credit)

ZV - Door u te voldoen (debet)

Vervaldatum

cbc:PaymentDueDate

0..1

2017-11-15

Formaat YYYY-MM-DD

Omschrijving betaalwijze

cbc:InstructionNote

0..n

Automatische Incasso

Automatische incasso, Verrekening met afdracht of Door u over te maken

Bankgegevens facturerende partij

cac:PayeeFinancialAccount/

0..1


Bankgegevens facturerende partij

Bankgegevens facturerende partij

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

IBAN Banknummer

cbc:ID

0..1

NL14RABO0153558563

IBAN nummer van de  facturerende partij

BIC code bank

cac:FinancialInstitionBranch/cbc:ID

0..1

RABONL2U

BIC code van de bank van de facturerende partij

Naam bank

cac:FinancialInstitionBranch/cbc:Name

0..1

Rabobank

Naam van de bank van de facturerende partij

BTW totalen

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal BTW bedrag

cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

0..1

16768.91


Totalen per BTW percentage

cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal/

0..n


Repeterende groep per BTW %

Totalen per BTW percentage

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW grondslag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount currencyID=”EUR”

0..1

79851.91


BTW bedrag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

1..1

16768.91


BTW percentage

cac:TaxSubtotal/cbc:Percent

0..1

21


Wettekst

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason

0..1

No Dutch VAT due on this service - article 44 of the EC VAT directive

Dit element wordt gevuld als er een specifieke wettekst op de factuur van toepassing is 

BTW schema naam

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT


Factuurtotaal

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal factuurbedrag excl. BTW

cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=”EUR”

0..1

79851.91


Totaal factuurbedrag incl. BTW

cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount currencyID=”EUR”

1..1

96620.82


Factuurregel

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Identificatie van de factuurregel

cac:InvoiceLine/(1..1) cbc:ID

1..1

VR7 - 4


Aantal

cac:InvoiceLine/(0..1) cbc:InvoicedQuantity

0..1

56


Netto regelbedrag excl. BTW

cac:InvoiceLine/(1..1) cbc:LineExtensionAmount currencyID=”EUR”

1..1

94.08


BTW totalen factuurregel

cac:InvoiceLine/(0..n) cac:TaxTotal/

0..n


 Deze geldt niet voor de transportfactuur

Gefactureerde item

cac:InvoiceLine/(1..1) cac:Item/

1..1Tarief

cac:InvoiceLine/(0..1) cac:Price/

0..1BTW totalen factuurregel

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal BTW regelbedrag

cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

0..1

19.76


BTW regeltotalen per BTW percentage

cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/

0..n


Repeterende groep per BTW percentage

BTW regeltotalen per BTW percentage 

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Nettobedrag excl. BTW

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount currencyID=”EUR”

0..1

94.08

Het netto regelbedrag exclusief BTW waarover het betreffende BTW percentage geheven wordt.

BTW bedrag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

1..1

19.76


BTW percentage

cac:TaxSubtotal/cbc:Percent

0..1

21


BTW schema naam

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT


Gefactureerde item

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Omschrijving

cbc:Description

0..n

Zending aangeslotene BE (<0,5 kg), zending

Omschrijving van hetgeen gefactureerd wordt.

Identificatie

cac:StandardItemIdentification/cbc:ID

1..1

VR7 - 4

Identificatie van hetgeen gefactureerd wordt

BTW classificatiecac:ClassifiedTaxCategory0..1

BTW categoriecac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID0..1H
BTW schema naamcac:ClassifiedTaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name1..1NL VAT

Extra elementen

cac:AdditionalItemProperty/

0..n


Repeterende groep voor extra elementen

Naam extra element

cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name

1..1

Bijlage naam


Waarde extra element

cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

1..1

OVERZICHT KOSTEN VERVOER


 

Voor een aantal elementen die we op willen nemen in de UBL factuur is geen ruimte binnen de standaard definitie. Om deze elementen op te kunnen nemen wordt gebruikt gemaakt van het element AdditionalItemProperty, Deze maakt het mogelijk een naam van een element op te geven en de waarde van het element. Onderstaande tabel geeft een overzicht van extra elementen die we onderkennen.

Naam extra element

Vorbeeld waarde extra element

Opmerking

Bijlage identificatieVR7

Bijlage naam

OVERZICHT KOSTEN VERVOER


Factuurrubriekregel

Vervoer  -  Vervoer naar Belgie


Bijlagerubriek

AFLEVERING GEREGULEERDE ONTVANGER


Bijlage specificatie

DATUM ZENDINGEN TOTAAL GEWICHT

Nadere specificatie van de betreffende factuurregel. Deze kan vaker voorkomen

Bijlage specificatie

01-09-2017 1 0,401


Bijlage specificatie04-09-2017 4 1,560Tarief

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Tarief

cac:Price/cbc:PriceAmount currencyID=”EUR”

0..1

1.680Kanalen om de elektronische dienstenfactuur te ontvangen

De elektronische dientenfactuur wordt altijd in twee formaten uitgereikt, in leesbaar PDF formaat en in het UBL formaat t.b.v. geautomatiseerde verwerking.

Er zijn drie kanalen beschikbaar via welke een afnemer de elektronische dienstenfactuur van CB kan ontvangen. Bij CB aangesloten klanten krijgen de elektronische factuur altijd via CB Online (media) afgeleverd. Een klant kan de factuur hiervandaan downloaden en kan daarbij zelf bepalen of de PDF factuur en/of de UBL factuur wordt gebruikt voor verdere verwerking. Voor klanten die facturen volledig geautomatiseerd willen verwerken is er de mogelijkheid de elektronische facturen via FTP of via email te ontvangen. De drie kanalen worden hieronder verder toegelicht

CB online 

In CB Online is een pagina beschikbaar waar een klant de PDF en/of de UBL factuur kan downloaden.

Email

Wanneer een klant er voor kiest facturen via email te ontvangen krijgt deze per factuur twee bestanden aangeleverd, één in PDF formaat, het andere in UBL formaat. Beide bestanden worden in een aparte email verstuurd.

De naamgeving van deze bestanden is als volgt:

Naamgeving bestand

<Relatie ID klant>_<Factuurnummer>.<Formaat>

<Relatie ID> 
Het Relatie ID van ontvanger van de factuur
<Factuurnummer>Het factuurnummer van de betreffende factuur

<Formaat> 

Het formaat van de facturen (PDF of UBL)

Voorbeeld

FTP

Wanneer een klant er voor kiest facturen via FTP te ontvangen krijgt deze per factuur twee bestanden aangeleverd, één in PDF formaat, het andere in UBL formaat.

De naamgeving van deze bestanden is als volgt:

Naamgeving bestand

<Relatie ID klant>_<Factuurnummer>.<Formaat>

<Relatie ID> 
Het Relatie ID van ontvanger van de factuur
<Factuurnummer>Het factuurnummer van de betreffende factuur

<Formaat> 

Het formaat van de facturen (PDF of UBL)

Voorbeeld

Algemene informatie FTP account