Wijzigingshistorie
DatumOnderdeel Wijziging

 

P.3.2 ProductForm

Met ingang van 29-07-2021 worden Spiraalboek  (Codelist 150 waarde BE) en Puzzel (Codelist 150 waarde ZJ) toegevoegd.

Spiraalboek, code BE, werd al geaccepteerd maar in Titelbank omgezet naar Paperback / Softback (code BC), Deze omzetting wordt met ingang van 29-07-2021 niet meer uitgevoerd.  

 

P.26 SupplyDetail composite 

Audioboeken

Eerder kondigden wij aan dat CB de mogelijkheid gaat ondersteunen om de beschikbaarheid van audioboeken voor webwinkels en verkoopplatformen via ONIX door te geven, zoals dat nu al het geval is voor e-books.

Bij het ontwikkelen is echter gebleken dat het onderhouden van de beschikbaarheid voor de verkoopplatformen vanwege een nog niet volledig afgeronde transitie van audioboeken dermate omslachtig zou worden. Om die reden is dan ook besloten om enkel de beschikbaarheid van webwinkels via ONIX te gaan ondersteunen.

Opname van het P.26 SupplyDetail composite met Supplier CB zal leiden tot het activeren van de beschikbaarheid van de retailers die bij CB Luisterhuis als retailer zijn geregistreerd. Desgewenst kan voor een specifieke webwinkel via CB online de beschikbaarheid gedeactiveerd worden.

Het onderhouden van de beschikbaarheid voor de Verkoop- én Abonnement platformen dient in CB Online te gebeuren.

  Met ingang van  

P.26.5 SupplierName

Uitbreiding van distirbutieplatforms met CTCT - Cultuurconnect, EYBK - Everybook, SDBL - Standaard Boekhandel.

T.b.v. Beschikbaarstellen  (activeren) en terugtrekken de-activeren) e-books bij deze platforms

 

P14.6 en 15.4 SourceTitle - BronnenLijst met bronnen met ingang van 30-08-2020 uitgebreid

 

P.3.2 ProductForm en P.9.1 EditionTypeToegevoegd: Verplicht ingeval van Downloadable luisterboek, dan dient de waarde UBR of ABR te zijn

 

SubjectSchemeVersionCB ondersteunt versie 1.4, daartoe is t.b.v. Thema versie 1.3 aangepast naar 1.4. Versie 1.4 en alle voorgaande versies worden ondersteunt

Met ingang van 

 

Product AvailabilityArtikelen waarvoor de uitgever een Bestel- en Informatierestrictie heeft vastgelegd, worden in het ONIX bericht wat CB verstrekt aan de retailers en eigenaren doorgegeven met waarde 44 (Niet bestelbaar door de boekhandel) in element ProductAvailability. Deze waarde overrulet de feitelijke ProductAvailability, bijvoorbeeld, 10 Not yet available/Aangekondigd en 21 In stock/Verschenen, verschillende klanten ondervinden hiervan hinder.  Een Bestel- en Informatierestrictie wordt opgenomen in het SalesRestriction composite, daarmee is ProductAvailability 44 onnodig en zal dan ook vervallen.

Begin maart 2020


TAX - BTW e-books

Zoals u hier kunt lezen is met ingang van 1 januari 2020 is de btw op e-books verlaagd naar het lage btw- tarief. Om die reden is voor e-books die uitzonderlijk een hoog BTW hebben, het hoge btw tarief op e-books, classificatie DL_ABOEKH, toegevoegd aan de beschikbare  btw classificaties, element P.3.23 ProductClassificationCode.

 

Subject - THEMA

Toegevoegd bij P.12 Subject:  lijst met THEMA's welke door de retail als onvoldoende specifiek bestempeld zijn

Retailers hebben een aantal THEMA's bestempeld als onvoldoende specifiek, om die reden zullen deze niet worden opgenomen in de ONIX berichten die CB verstrekt. Alle door uitgevers aangeleverde THEMA's zullen wel bij CB worden vastgelegd.

P.12 THEMA's onvoldoende specifiek voor retail

 

Pallet quantity

Op 4 januari 2020 wordt element P.26.41a Pallet quantity toegevoegd aan het ONIX Product record in de ONIX berichten die CB voor u klaar zet. Dit element bevat het aantal exemplaren van één artikel op een CB Pallet. Het element volgt na P.26.41 Pack quantity waaarin het aantal exemplaren in een bindersverpakking is opgenomen.

Dit element wordt enkel opgenomen als de waarde betrouwbaar is en niet wijzigt.

 

TAX - BTW e-books

BTW op e-books en downloadbare luisterboeken van BTW Hoog 21% naar BTW Laag 9%

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor e-books en downloadbare luisterboeken het lage btw tarief van 9%. Nu is dat nog 21%. 

Zie voor uitgebreide informatie gebruikershandleidingen ONIX 3.0 en Assortimentgegevens en afspraken e-books 

 

Subject (Thema)

MainSubject

Thema zonder <MainSubject/> flag

Het kan voorkomen dat een titel in het uitgaande bericht niet beschikt over een MainSubject (HoofdTHEMA), wanneer er door de uitgever geen geldige THEMAcode is geselecteerd als MainSubject. Registreer een bestaande THEMAcode dat met een letter begint en langer is dan 1 karakter als HoofdTHEMA om dit te voorkomen.

 

Uitgangsdocumentatie

Upgrade Uitgangsdocumentatie (XSD) 

Onix for Books Product Information Format Specification van Release 3.0 revision 4, September 2018 naar Release 3.0 revision 5, Oktober 2018 

Versie ONIX Code Lists 42 naar Versie ONIX Code Lists 45

ProductIdentifier -ProductIDType

Uit de door uitgevers ingediende ONIX Product records selecteerde CB bij het ProductIDType enkel waarde '03'  GTIN-13 (code list 5). In het ONIX bericht wat uitgevers en retail ontvangen werd ook enkel waarde '03' opgenomen.

Naast waarde '03' GTIN-13 wordt nu ook '15' ISBN-13 geselecteerd uit het door uitgevers ingediende Product record. Hierbij geldt dat als '15' - ISBN-13 aanwezig is dit als ISBN wordt vastgelegd, als deze niet aanwezig is wordt '03' GTIN-13 genomen. 

In het ONIX bericht wat uitgevers en retail ontvangen worden zowel GTIN als ISBN doorgegeven als het  GTIN ook een ISBN is.

 

RelatedProduct - ProductRelationCode

CB ondersteunt uit code list 51 nu ook de volgende waarden:

 • 16 POD-vervangend werk van - POD replacement for (door uitgever op te geven)
 • 17 Wordt vervangen door POD - replaced by POD (opgenomen in het ONIX bericht wat uitgevers en retail ontvangen) 

 

ProductComposition

Uit code list 2 ondersteunt CB nu ook waarde '10.

Wanneer het product bestaat uit delen wordt waarde '10' - Multiple-component product retailed as a whole". Wanneer dit product besteld wordt, worden de delen geleverd.

 

ProductPart

De ‘samenstelling' van de ProductComposition wordt doorgegeven in ProductPart composites maar daar kregen alle ProductParts de ProductForm SA (Samengesteld Artikel). 

Dit is gewijzigd, doorgegeven wordt de ProductForm van het betreffende artikel.

Terugkoppeling na indienen *_onx.zip bestand

Er wordt er een extra ontvangstbevestiging verstuurd na plaatsen van het *_onx.zip bestand. Hiermee beschikt de uitgever direct over informatie of het ingediende *_onx.zip bestand in goede orde bij CB is aangekomen. 

De terugkoppeling op de in de *_onx.zip opgenomen bestanden vindt op de bekende wijze plaats.

TextContent - TextWanneer de uitgever in het TextContent composite in element Text een textformat (codelist 34) attribuut opgaf, werd het textformat mee overgenomen als tekst in het ONIX bericht wat uitgevers en retail ontvangen.  Dit is aangepast.

Subject BISAC

BISAC code list, versie november 2018 geimplementeerd, zie aankondiging  

 

Text Controle toegevoegd op tekstvelden, opgenomen tekst of code die als risicovol is bestempeld wordt door CB niet geaccepteerd. Hierbij is uitgegaan van de Best Practice A.7 Reference list of allowed HTML/XHTML tags van EDItEUR.

 

Prize compositeP.17.3 PrizeCountry verwijderd uit ONIX berichten voor eigenaren en retail, deze wordt niet gecommuniceerd

 

Subject BISAC

Aankondiging: Deze maand zal CB de jaarlijkse update van de BISAC codes implementeren, versie november 2018. Dit gebeurt o.a. op verzoek van verschillende marktpartijen en is een jaarlijks terugkerende handeling.

Advies aan uitgevers en retail is om op termijn ook de nieuwste versie te gaan gebruiken.

Wanneer een uitgever een BISAC code indient die niet (meer) voorkomt in deze nieuwste versie wordt, na het indienen van het ONIX-bericht, een foutmelding voor deze titel teruggegeven.

Wanneer een BISAC code is komen te vervallen waarbij door BISG een één op één alternatief wordt voorgesteld zal deze worden geconverteerd naar het voorgestelde alternatief. Als er meer dan één alternatief wordt voorgesteld kan de uitgever zelf de keuze maken.

 
THEMA Subject en SubjectSchemeVersionToegevoegd: Overgangssituatie Thema en toelichting Versie nummer van Thema codes in Subject en SubjectSchemeVersionNumber
 
ProductComposition - ProductPartWaarde 10 uit de handleiding gehaald. Wordt niet gebruikt. Alles wordt gecommuniceerd als enkelvoudig artikel, voor de vertegenwoordigers pakketten zie onderstaande wijziging.
 
ProductForm's welke zich niet lenen voor tonen op webshops voor eindconsumenten

Toegevoegd aan de ProductForm's die zich niet lenen voor opname in webshops voor eindconsumenten

 • XL (Vertegenwoordigerspakket in krimpfolie met een eigen productcode, bedoelt voor de retail waarbij de onderliggende artikelen afzonderlijk verkocht kunnen worden. Orders op de vertegenwoordigerspakket productcode 'exploderen' naar orders op de onderliggende ISBN's/EAN's
 • XM (Vertegenwoordigerspakket in een doos met een eigen productcode, bedoelt voor de retail waarbij de onderliggende artikelen afzonderlijk verkocht kunnen worden. Orders op de vertegenwoordigerspakket productcode 'exploderen' naar orders op de onderliggende ISBN's/EAN's)
 
Update BISAC lijstDe BISAC lijst die CB gebruikt is die van 2017. In de handleiding stond nog 2015
 
Aankondiging <Subject> Onderwerpscodering THEMA toegevoegd

NUR bestaat sinds 2002 maar is inmiddels een verouderd systeem. Het wordt niet meer onderhouden en biedt alleen een summiere classificatie. Zie daarom ook THEMA.

Naast NUR wordt in de loop van 2019 ook het wereldwijde classificatiesysteem Thema in gebruik genomen. Omdat het aanbod titels exponentieel groeit, boeken veel langer leverbaar kunnen blijven als e-boek of dankzij printing on demand, en de markt internationaliseert, is er een verfijnder zoeksysteem nodig om precies te vinden wat consumenten willen. Thema stelt uitgevers in staat om veel specifieker te classificeren, zodat consumenten verfijnder kunnen zoeken.

NUR maar ook BISAC zullen nog lang parallel naast Thema gebruikt worden.

 

<Prize> composite toegevoegd

Literaire prijzen en onderscheidingen

Uitgevers kunnen via ONIX en CB Online literaire prijzen en onderscheidingen vermelden bij hun titels.

Prizes - Literaire prijzen en onderscheidingen

Uitgevers kunnen via ONIX en CB Online literaire prijzen en onderscheidingen vermelden bij hun titels. Voorheen was er enkel functionaliteit om nominaties door te geven via Mijn ISBN. Dit is uitgebreid met volledig ondersteuning voor het Prize component in ONIX. Alle literaire prijzen en type vermeldingen kunnen worden aangemeld. Met de retail is echter afgesproken dat uitsluitend de prijswinnaars van een voor gedefinieerde lijst met literaire prijzen worden doorgestuurd. Voor uitgevers die literaire prijzen en nominaties door willen geven via ONIX is het belangrijk dat zij dezelfde genormaliseerde lijst gebruiken om er zeker van te zijn dat de retail deze informatie ontvangt. Prijzen en nominaties die via ONIX zijn aangemeld kunnen vervolgens in CB Online worden ingezien en onderhouden in het tabblad “Metadata” van de betreffende titel.

In de ONIX berichtdefinities is in Block 2 Collateral Detail - Content het onderstaande Prize composite opgenomen:

 
Nieuwe vormgeving ONIX bericht voor eigenaren en aanleveren door eigenaren

De ONIX handleidingen zijn op een andere wijze opgezet zodat deze meer aansluit bij het ONIX for Books Format Specification document van EDItEUR. Dit maakt het voor 'anders-talige' software ontwikkelaars makkelijker om de gebruikershandleiding te volgen.

www.editeur.org

 
Collateral DetailComposite t.b.v. literaire prijs of onderscheiding toegevoegd
 
TitleDetailDe commerciële titel en commerciële ondertitel komen te vervallen. Dit is in overleg met uitgevers en retailers afgestemd omdat het veld niet of nauwelijks door de retail gebruikt wordt en juist voor verwarring zorgt.
 
ONIX30 Boekverkopers

Binnenkort vindt er een kleine aanpassing plaats in het Onix 3.0 bericht voor boekverkopers. Het gaat om het bericht met buitenlandse titels dat u dagelijks van CB ontvangt.

 • De Supplier Role zal voortaan gevuld worden met de waarde 00. Daarmee komt de waarde 04 voor Groothandel te vervallen.
 • De Supplier Name zal voortaan altijd gevuld worden met de waarde CB. Daarmee komt de waarde CBH te vervallen.
Aan uw kant hoeft u geen actie te ondernemen, maar we wilden u wel informeren. Alle detail-informatie rondom dit Onix 3.0 bericht vindt u op onze wiki.
 

ONIX30 aanmelden:

 • TitleDetail -  Ondertitel
 • CollateralDetail - TextContent - Annotatie
 • CollateralDetail - TextContent - Recensie


CB hanteert de standaard ONIX richtlijnen om er voor te zorgen dat nieuwe partijen, die ook via ONIX gegevens uitwisselen en hierbij volgens de ONIX standaard werken, zonder problemen kunnen aansluiten bij CB. 

In de huidige verwerking van deze gegevens vindt er controle plaats op het maximaal aantal tekens. Als dit aantal wordt overschreden wordt dit gemeld. 

Afnemers en uitgevers in Nederland (en BE/LU) hebben andere wensen; zij gebruiken deze gegevens alleen als ze het “bruikbare aantal tekens” niet overschrijden. Dit is als volgt voor een 3-tal attributen gedefinieerd:

 • Bibliografische ondertitel maximaliseren op 200 karakters
 • Annotatie maximaliseren op 200 karakters
 • Recensie maximaliseren op 500 karakters

Indien het attribuut langer is dan het “bruikbare aantal” maar kleiner dan maximaal is toegestaan, dan wordt bij overschrijding van het “bruikbare aantal” tekens de volgende meldingen geretourneerd:

 • ART-00758: Voor recensies overschrijdt U het maximum van 500 tekens dat retailers doorgaans voor dit veld hanteren. Zij zullen de tekst daarom niet overnemen.

 • TIS-00759: Voor ondertitel overschrijdt U het maximum van 200 tekens dat retailers doorgaans voor dit veld hanteren. Zij zullen de tekst daarom niet overnemen

 • ART-00758: Voor annotaties overschrijdt U het maximum van 200 tekens dat retailers doorgaans voor dit veld hanteren. Zij zullen de tekst daarom niet overnemen.

 
Validatie schema'sLink naar DTD-schema en XSD schema aangepast
 
Ingebruikname versie 3.0.3productie-oplevering uitgevoerd
 

Aankondiging Aanpassingen in ONIX release 2016-2.

Overgang naar versie 3.0.3.

Verwachte productie-oplevering  

 
Contributor AuteursvermeldingVerwijderd: Note Unnamed Persons (Z98) en Combinatie van betrokkenevermelding met ContibutorRole Z99 en Unnamed persons tag

 

ProductForm  e-booksVerwijderd: ProductForm EB (online lezen)
 
Opbouw van een Product RecordToegevoegd aan Block : Oorspronkelijke titel
 
Interpretatie van het ONIX 3.0 bericht

De gehele standaard wordt aanvaard door CB. Er komt nog wel een Best practices guide

 

OX30 Assortimenten

Toegevoegd: Informatie over de Webservice voor metadata van individuele ISBN's.

 

OX30 Block 1 Auteursvermelding – Contributor

Verwijderd: Tekst over samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, is niet meer relevant.
 

OX30 Block 1 Commerciële titel, Auteur-titel, Verkortte titel en Oorspronkelijke titel - TitleDetail

Toegevoegd: Advies aan boekhandel en webwinkels aangepast, advies is de bibliografische titel in te lezen ten behoeve van het presenteren op de website en de commerciële titel in te lezen ten behoeve van zoekargumenten in de zoekmachine.
 

OX30 Block 1 Druk/editie, taal, pagina’s en illustraties

Tekstuele aanpassing in Taal-Language

 

Uitfasering Online lezen

CB stopt met online lezen, Product From EB zal uitgefaseerd worden

 

Aanlevering ONIX 3.0 metadata en content via FTP

De uitgever krijgt bij CB de beschikking over een FTP account, via een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt de uitgever toegang.

 

Een ONIX 3.0 bericht met metadata en eventueel daarbij behorende content wordt aangeleverd als een zip bestand. In het zip bestand zitten de metadata in de vorm van het ONIX bericht en de bijbehorende bestanden (content) waarnaar wordt verwezen in het ONIX bericht.

Voor Cover afbeeldingen geldt dat naast het originele aangeleverde formaat door CB nog in drie formaten worden opgeslagen, 1400 x 1400 pixels, 800 x 800 pixels en 150 x 150 pixels (tumbnail)

Voorgeschreven bestandsnaam ONIX 3.0 metadata inclusief de content (bijbehorende bestand)

De maximale lengte van de bestandsnaam is 40, inclusief _onx.zip of onx.xml

Indien de bestandsnaam de maximale lengte overschrijdt zal het bericht niet verwerkt worden.

Bestandsnaam
1voor ZIP file............_onx.zip
2

Voor het ONIX bericht wat in het zip file zit

Indien er per ISBN één *_onx.xml wordt gemaakt dienen deze tezamen in één zipfile te worden aangeboden.  Het is zeer ongewenst om per ISBN een ZIP file aan te bieden.

............_onx.xml
3Voor de content bestanden waarnaar wordt verwezen in het ONIX berichtE-book bestand<ISBN>_ebfc.pdf
<ISBN>_ebfc.epub
<ISBN>_ebfc.xps
<ISBN>_ebfc.mp3
Inkijktekst<ISBN>_hfd.pdf
<ISBN>_hfd.epub
<ISBN>_hfd.mp3
Cover<ISBN>_cvr.jpg
Backcover<ISBN>_bcvr.jpg

Covers en e-book bestanden zonder bijbehorend ONIX bericht indienen

Het is ook mogelijk om covers en e-book bestanden als losse bestanden in te sturen. Om dit te kunnen doen dient het ISBN aanwezig te zijn in de CB systemen en dat de commerciële aanmelding voor het CB assortiment succesvol is verwerkt. Tijdens de verwerking van de bestanden moet het ISBN kunnen worden herkend.

Voorgeschreven bestandsnaam bestanden indienen zonder ONIX bericht
AfbeeldingBestandsnaam
Cover<ISBN>_covr.jpg
Backcover<ISBN>_bcovr.jpg
E-book bestandBestandsnaam
EPUB<ISBN>_eboek.epub
PDF<ISBN>_eboek.pdf
Downloadable luisterboek<ISBN>_eboek.mp3

Verwerking van het ONIX bericht en de content

De content en het ONIX bericht met de metadata worden opgehaald van de FTP server en gescheiden verwerkt, maar in dezelfde queue geplaatst qua prioriteit.

Zodra het *_onx.zip bestand  geplaatst is op de FTP server wordt er een ontvangstbevestiging teruggeplaatst in de out-map van het ftp account.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ONTBEV xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
 <bericht>
  <cb_bericht_nr>0</cb_bericht_nr>
  <afzender_bericht_id>0</afzender_bericht_id>
  <type>ONIX30</type>
  <file>aanmeldingebook_onx.zip</file>
  <ftp_dir>6003401\in</ftp_dir>
  <relatie_id>6003401</relatie_id>
  <ontvangen>20190711 0901</ontvangen>
 </bericht>
 <melding>
   <line>
Bericht aanmeldingebook_onx.zip is correct ontvangen en zal binnen enige tijd verder verwerkt worden   </line>
 </melding>
</ONTBEV>

Vervolgens wordt het *_onx.zip bestand uitgepakt en vindt er direct een syntactische controle plaats. Het resultaat van deze controle wordt teruggekoppeld in de vorm van een .err of een .ok bestand wat in de out-map van het ftp account van de uitgever wordt geplaatst. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ONTBEV xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
 <bericht>
  <cb_bericht_nr>34401285</cb_bericht_nr>
  <afzender_bericht_id>81687</afzender_bericht_id>
  <type>ONIX30</type>
  <file>cb00081687_onx.xml</file>
  <ftp_dir>7200469\in</ftp_dir>
  <relatie_id>7200469</relatie_id>
  <ontvangen>20180802 1039</ontvangen>
 </bericht>
 <melding>
   <line>
Bericht 81687(cb00081687_onx.xml) is correct verwerkt in de CB-systemen, zonder meldingen.   </line>
 </melding>
</ONTBEV>

Door middel van dit .ok bericht is het verband te leggen tussen de berichtidentificatie die het systeem van de uitgever heeft toegekend aan het bericht en de berichtidentificatie die het systeem van CB heeft toegekend aan het bericht.
Na de syntactische controle zullen de afzonderlijke Product records individueel verwerkt worden in de CB processen. Iedere 10 minuten wordt door het verwerkingssysteem de status van verwerking van het Product record gecheckt en waar nodig bijgewerkt. De status wordt via een XML bericht,  dat wordt teruggeplaatst op de FTP server van de klant, gerapporteerd. In dit .xml bericht wordt de koppeling met het originele ONIX 3.0 bericht gelegd door de interne berichtidentificatie van CB.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<O30AMLDNG xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
 <Header>
  <HeaderID>1</HeaderID>
  <MessageType>O30AMLDNG</MessageType>
  <SenderID>8894126</SenderID>
  <SupplierID>7200469</SupplierID>
  <SentDate>20180808T085507</SentDate>
 </Header>
 <Detail>
  <ProductIdentifier>9789000361922</ProductIdentifier>
  <MessageSequenceNumber>34500909</MessageSequenceNumber>
  <TimeStamp>20180808T085502</TimeStamp>
  <Text>
   <Melding>Assortimentsmutatie is ingediend</Melding>
   <Melding>Content is succesvol verwerkt</Melding>
   <Melding>Mutatie bibliografische gegevens is succesvol verwerkt</Melding>
   <Melding>Mutatie verrijkte bibliografische gegevens is succesvol verwerkt</Melding>
  </Text>
 </Detail>
</O30AMLDNG>
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ONTBEV xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
 <bericht>
  <cb_bericht_nr>34524410</cb_bericht_nr>
  <afzender_bericht_id></afzender_bericht_id>
  <type>EBOEK_EPUB</type>
  <file>9789044977011_eboek.epub</file>
  <ftp_dir>9742257\in</ftp_dir>
  <relatie_id>9742257</relatie_id>
  <ontvangen>20180809 0934</ontvangen>
 </bericht>
 <melding>
   <line>
Bericht (9789044977011_eboek.epub) is correct verwerkt in de CB-systemen, zonder meldingen.   </line>
 </melding>
</ONTBEV>

XSD validatie

ONIX berichten moeten qua structuur voldoen aan de algemene standaard voor XML berichten, dat wil zeggen, de berichten moeten valide XML bevatten. Bijvoorbeeld, de ‘ampersand’ en het ‘kleiner-dan’ teken hebben een specifieke betekenis binnen XML. Wanneer deze in een tekst worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld in de titel van een boek of bij een boekbeschrijving, leidt dit tot niet valide XML.

Een ONIX bericht is opgebouwd uit voorgeschreven dataelementen in een voorgeschreven volgorde. Veel van deze dataelementen worden gevuld met waardes uit voorgeschreven codelijsten. Codelijsten kunnen worden gezien als eenduidige vocabulaires waardoor wordt bewaakt dat er bij het doorgeven van artikelgegevens in het gehele kanaal geen interpretatieverschillen en misverstanden ontstaan.

Om te garanderen dat een ONIX berichten aan de voorgeschreven opbouw van de dataelementen en inhoud voldoet zijn er schema’s ontwikkeld waarmee de validiteit van het ONIX bericht gecontroleerd kan worden. Deze schema’s zijn gratis te downloaden vanaf de website van EDItEUR, www.editeur.org. Door deze schema’s te plaatsen in een directory waar ook het te valideren bericht wordt neergezet kan met behulp van een XML editor de validatie worden uitgevoerd. Vanaf ONIX 3.0 zijn er 3 verschillende schema’s in omloop waarmee het bericht gevalideerd kan worden, RNG, DTD en XSD schema. RNG en XSD valideren op basis van de combinatie van structuur van het bericht en codelijsten en hebben daarom de voorkeur.

Codelijsten

CB valideert de binnenkomende ONIX 3.0 berichten op basis van het XSD schema. Dat wil zeggen dat de volledige set met codes die voorkomen in de laatste issue van de codelijsten die CB heeft geimplementeerd "technisch" worden toegelaten. Dat wil niet zeggen dat CB ook al die codes actief gebruikt in de CB-systemen. De partij die het ONIX 3.0 artikelbericht genereert voor het melden van artikelgegevens bij CB wordt verzocht om zelf ook een validatie uit te voeren.

Reference names/long tags of short tags

Er zijn 2 systematieken om de naam van de diverse elementen in een ONIX 3.0 bericht aan te geven die equivalent aan elkaar zijn maar niet door elkaar zijn te gebruiken. Voor elk van deze 2 systematieken bestaat een specifiek validatieschema. Iedere partij die gegevens aanlevert in ONIX formaat moet een van deze twee systematieken kiezen en doorvoeren in het volledige bericht. De voorkeur van CB gaat uit naar ‘reference names’ bij deze systematieken wordt in tekst aangegeven wat de inhoud van de tag is. Het is echter ook mogelijk om gebruik te maken van ‘short tags’, hierin wordt d.m.v. een voorgeschreven codering aangegeven wat de inhoud van de tag is. CB zet ONIX 3.0 berichten met 'short tags' direct na binnenkomst om in 'reference names'. 
Bij EDItEUR is desgewenst een script verkrijgbaar om long tag berichten te converteren naar short tag berichten vice versa.

Validatie schema's

Voor informatie over het DTD schema zie: XML Standard: W3C Recommendation Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition) – see http://www.w3.org/TR/xml/
Voor informatie over de XML Schema Definition (XSD) format zie W3C Recommendation XML Schema Part 1: Structures (Second Edition) – see http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/

Het RELAX NG (RNG) format is gedefinieerd in een ISO standard: ISO/IEC 19757-2:2008, published by ISO,Geneva

Nieuwe issues van codelijsten en XSD validatie

4 x per jaar publiceert EDItEUR een nieuwe issue van de codelijsten en ook een nieuwe issue van de XSD validatie waarin de nieuws codelijsten zijn verwerkt.
CB gaat hier als volgt mee om:

Bij nieuwe codelijst

Wie mag wat indienen?

In het ONIX bericht wordt op twee plaatsen informatie meegeleverd die in de verwerking wordt gebruikt om te controleren dat de indiener van het bericht mag optreden namens de eigenaar van het ISBN. In het Message Header record zit de relatie die het bericht indient. In het Product record zit de relatie die de eigenaar van het artikel is of wordt.

Prefixhouder en commerciële eigenaar van het artikel

We kennen twee relaties tussen een uitgever en een artikel, de twee relaties hoeven niet hetzelfde te zijn:

 1. Aan een artikel is altijd een prefixhouder gekoppeld. De prefixhouder is eigenaar van een prefixrange waarbinnen ISBN’s worden uitgegeven. Deze prefixhouder wordt geregistreerd door Team ISBN. 
 2. Als een artikel tot het CB assortiment behoort, is er tevens een artikel eigenaar. De artikeleigenaar heeft het artikel in eigendom en is degene voor wie CB dienstverlening verricht.

In principe is het zo dat alleen de prefixhouder een ISBN registratie mag aanmelden. De prefixhouder moet bij CB aangeven wie eigenaar wordt van het artikel. In de praktijk blijkt dat met name binnen concerns artikelen worden aangemeld door uitgevers die niet zelf de prefixhouder van het ISBN zijn.

Voorbeeld: Uitgeverij A en B vallen beide binnen concern Z. Een artikel valt binnen de prefixrange van uitgeverij A, maar wordt door uitgeverij B als artikel in het assortiment opgenomen en verkocht aan de boekhandel. Om het artikel automatisch te kunnen verwerken moet vastgelegd worden wat de relatie is tussen uitgever A en uitgever B.

Bij de verwerking van de ISBN registratie en de aanmelding voor het CB assortiment is voor de volgende oplossing gekozen:

De controles zijn:

Een titel enkel aanmelden voor ISBN registratie

Om een titel enkel aan te melden voor ISBN registratie en niet op te laten nemen in het CB assortiment dienen de blokken DescriptiveDetail,  PublishingDetail en het blok ProductSupply te worden opgenomen in het ONIX ProductRecord. In het blok ProductSupply dient element SupplierName een andere waarde dan CB te bevatten, bijvoorbeeld <SupplierName>@@</SupplierName>.

Samenhang Levenscyclus en verschijningsdatum - Statusovergangen

Uitgevers kunnen via ONIX 3.0 artikelmutaties doorgeven op o.a. de prijs en het stadium levenscyclus (de beschikbaarheidsstatus) van een titel. Als een uitgever een titel voor het eerst aanmeldt voor opname in het CB assortiment wordt deze altijd opgenomen met stadium levenscyclus Aangekondigd en stadium dienstverlening In voorbereiding, ongeacht de meegegeven ProductAvailability.

Daarbij controleert CB in de verwerking op een aantal zaken:

ONIX kent geen element/tag voor de ingangsdatum van een statusovergang in de toekomst. CB zal een statusovergang daarom standaard laten ingang op 1 dag na de systeemdatum.
De PublicationDate en de SupplyDate moeten bij een aangekondigde titel in de toekomst liggen. Bij een herdruk moet de SupplyDate in de toekomst liggen.

Doorgeven van akkoord voor vrijgave

Voor het vrijgeven (= beschikbaar stellen voor uitlevering) van zowel fysieke boeken als e-books is toestemming nodig van de uitgever. Deze toestemming heet vrijgave-akkoord. Dit vrijgave-akkoord kan direct worden meegegeven bij de commerciële aanmelding of kan ook achteraf door de uitgever worden gegeven.

Het doorgeven van een vrijgave-akkoord kan plaatsvinden d.m.v. een mutatierecord in het ONIX bericht. De werkwijze daarvoor is als volgt:

Nog geen vrijgave-akkoordtitel aanmelding voor het CB assortiment en eventuele assortimentsmutaties op deze titel doorgeven met een PriceStatus 01 in de SupplyDetail composite
Vrijgave-akkoord aanwezigassortimentsmutatie op de titels doorgeven met PriceStatus 02 in SupplyDetail composite


Vrijgeven op een specifieke datum vanwege embargo en pre-sales

Het is mogelijk om ook via ONIX 3.0 aan te geven dat een fysiek boek of e-book pas mag worden uitgeleverd vanaf een door de uitgever bepaalde, specifieke datum. Dit gebeurt door het aangeven van een “MarketDate” in block 6 Product Supply. (P.25)