Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note
titleMet ingang van 07-12-2020 extra plaatsing om 23:45 uur

Met ingang van maandag 7 december as 07-12-2020 wordt het MEARTVRD-bericht voortaan ook om 23:45 wordt uur aangeboden

Expand
titleKlik hier om de algemene informatie rondom het ftp account te openen

 

Include Page
Algemene informatie FTP account - Data exchange via FTP
Algemene informatie FTP account - Data exchange via FTP

...