Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Toegevoegd: xml bestand voor testdoeleinden

...

ELEMENT

XML ELEMENT

CARDINALITEIT

VOORBEELD

TOELICHTING

Bericht

Message


xmlns = "http://www.cbonline.nl/xsd"


Header

Header

1..1
Bericht identificatienummer

MessageId

1..1

5652933Verzenddatum en tijdstip 

SentDateTime

1..1

2020-01-07T15:55:23

notatie yyyy-mm-ddThh:mm:ss


Producten

Products

1..1
Product

Product

0..n


Indien er geen mutaties te berichten zijn bevat het bericht de composites Header en Products zonder composite Product


EAN/ISBN
Ean

1..n

9789029273632

13-cijferig ISBN


Consumentenadviesprijs
RetailPrice

1..n

Bedrag
Amount
1..n12.99Door de uitgever aan de webshop afgegeven consumentenadviesprijs inclusief BTW. Decimalen scheidingsteken is een . (punt) 

Valuta
Currency
1..nEURDe valuta code van de prijs


Kortingspercentage
DiscountPercentage

1..n

30.00

Door de uitgever aan de webshop toegekend kortingspercentage. Decimalen scheidingsteken is een . (punt)


Mag bestellen indicator
AllowedToOrder

1..n

Y

Indicator waarmee wordt aangegeven of het ISBN door uitgever beschikbaar is gesteld aan de webshop en kan worden opgenomen in de webshop

Of een ISBN daadwerkelijk bestelt kan worden is afhankelijk van de volgende factoren:

 • AllowedToOrder heeft de waarde 'Y'
 • Het product is Verschenen (in ONIX 3.0 Product record heeft element ProductAvailability de waarde 21)
 • Een product wat door de uitgever op In Herdruk is gezet, is tijdelijk niet leverbaar en dient als zodanig op de webshop getoond te worden of dient verwijdert te worden uit de webshop.  De uitgever zal een titel op In Herdruk zetten als er een fout is geconstateerd in het e-book en er door de uitgever een nieuw e-book bestand geüpload dient te worden. (in ONIX30 Product record heeft element ProductAvailability waarde 34). Zodra er een nieuw e-book bestand beschikbaar is zal het product weer naar Verschenen worden gezet.
 • Een product wat door de uitgever wordt Teruggetrokken is niet leverbaar en dient als zodanig op de webshop getoond te worden of dient verwijdert te worden uit de webshop. (in ONIX30 Product record heeft element ProductAvailability waarde 40)

Webshop indicator
Webshop

1..n

Y

Indicator waarmee wordt aangegeven of van het ISBN een downloadlink geleverd wordt via de webshop 


Bookshelf indicator
Bookshelf

1..n

N

Indicator waarmee wordt aangegeven of het ISBN via het studentenplatform Bookshelf geleverd wordt


Voorbeeld bericht voor testdoeleinden

Voor testdoeleinden is er een testbestand beschikbaar. Dit bestand bevat producten uit de CB testdatabase, het kan zijn dat deze producten niet in uw webshop bekend zijn.

View file
namedipragmtcs_7414440_30012020144752.xml
height150


Code Block
languagexml
titleVoorbeeld van een Digital Product Agreement(S) Customer Specific bericht
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Message xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
    <Header>
       <MessageId>5652933</MessageId>
       <SentDateTime>2020-01-07T15:55:20</SentDateTime>
    </Header>
    <Products>
       <Product>
          <Ean>9789029273632</Ean>
          <RetailPrice>
              <Amount>12.99</Amount>
              <Currency>EUR</Currency>
          </RetailPrice>
          <DiscountPercentage>30.00</DiscountPercentage>
          <AllowedToOrder>Y</AllowedToOrder>
          <Webshop>Y</Webshop>
          <Bookshelf>N</Bookshelf>
       </Product>
       <Product>
          <Ean>9789029825091</Ean>
          <RetailPrice>
              <Amount>8.99</Amount>
              <Currency>EUR</Currency>
          </RetailPrice>
          <DiscountPercentage>30</DiscountPercentage>
          <AllowedToOrder>Y</AllowedToOrder>
          <Webshop>Y</Webshop>
          <Bookshelf>N</Bookshelf>
       </Product>
    </Products>
</Message>

...

Include Page
Algemene informatie FTP account - Data exchange via FTP
Algemene informatie FTP account - Data exchange via FTP