Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Toegevoegd: XSD schema voor download

...

Code Block
languagetext
titleVoorbeeld
dipragmtcs_7414440_28012020093202.xml

XSD schema

Het XSD schema zal binnenkort voor download beschikbaar komen.beschikaar

View file
namedipragmtcs.xsd
height150

Gebruik van dit document


Tabel

Het bericht is opgedeeld in composites. Een composite is een groepering van verwante elementen. Een composite kan ook andere, onderliggende composites bevatten

Data elementen worden in de tabel in een witte rij weergegeven
Composites worden in een gearceerde rij weergegeven ten teken dat deze Composite op de volgende rijen verder wordt uitgewerkt in Data elementen en eventueel geneste Composites
ElementDe logische naam voor het Data element of de Composite
ElementNaam van het Data element of de Composite zoals gebruikt binnen het bericht
XML elementNaam en waarde van attribuut zoals gebruikt binnen het XML element
CardinaliteitHier wordt aangegeven of een Data element of Composite verplicht is en hoe vaak deze mag voorkomen
0..1Optioneel en mag maximaal één keer voorkomen
0..nOptioneel en mag maximaal meerdere keren voorkomen
1..1Verplicht en mag maximaal één keer voorkomen
1..nVerplicht en mag maximaal meerdere keren voorkomen
VoorbeeldBevat een voorbeeld waarde voor het Data element
ToelichtingBevat eventueel toelichtende opmerkingen bij het Data element of de Composite zoals bijvoorbeeld het formaat

...