Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

Het is géén bericht om de digitale producten kenbaar te maken maar een bericht om de afspraken daaromtrent te communiceren.

Mutatiebestand

Het bericht wordt dagelijks in de ochtend klaargezet in de out map van het FTP account wat voor u is ingericht. De eerste keer dat dit bestand voor u wordt klaargezet zal dit een initieel bestand zijn en bevat het alle afspraken voor de, op dat moment door de uitgevers aan uw webshop beschikbaar gestelde, digitale producten. Vervolgens worden er dagelijks mutatiebestanden aangeboden met daarin opgenomen enkel de gewijzigde afspraken voor digitale producten. Zodra er iets is gewijzigd aan het digitale product zal het product, met de afspraken worden opgenomen, in het bestand.  Wijzigt er niets, dan zal het digitale product en de afspraken niet meer in het mutatiebestand staan. 

Om de webshop up-to-date te houden is het van belang dagelijks de mutatiebestanden te verwerken

Note

Het is géén mutatiebericht om de digitale producten kenbaar te maken maar een bericht om de afspraken daaromtrent te communiceren.

Bestandsnaam

De bestandsnaam van de bestanden is als volgt:  <berichttype>_<relatie_id>_<verstuur datumtijd (DDMMYYYYHH24MISS)>.xml

...