Opdracht typeToelichting Opdracht type

Intern CB

Uitgevoerde Opdracht type

VOSTWVCIn UITOPD?

LEBOEK

Levering digitale producten

EBKNEBOODIGJa
ABKNABOODIGJa

HEBOEK

Huur e-book - Download via Koninklijke Bibliotheek.

Voor dit opdrachttype draagt de uitgever zelf de royalty's af.  Vanaf 01-01-2019 betreft dit het UitgeverDeel én het deel voor buitenlandse betrokkenen/rechthebbenden tezamen en is de uitgever verantwoordelijk voor het uitkeren van de gelden aan deze betrokkenen/rechthebbenden.

Met artikelfacturatie

EBKNEBOO DIG

Ja

HEBKTV

Huur e-book toevoeging (2e of 3e leesmanier) - Download via Koninklijke Bibliotheek
EBGFEBOO leegNee

HEBKGF

Huur e-book geen facturatie - Download

Geen artikelfacturatie. Dit opdrachttype komt voort uit het feit dat de licentieovereenkomst, waar de titel in is opgenomen, van het type AFKOOP of VOORSCHOT is. De uitgever en BNL regelen dit onderling.

EBGFEBOO leegNee
HEBKUD
Huur e-book - e-book UitgeverDeel via Koninklijke Bibliotheek

Dit opdrachttype is bedoeld om de uitgever te informeren dat de vergoeding die ontvangen wordt, reeds exclusief het deel voor de rechthebbenden is, deze betreft alleen het UitgeverDeel en eventueel het deel voor buitenlandse betrokkenen/rechthebbenden. 

Dit opdrachttype zal vergezeld worden door opdrachttype VRFERD.

In de rijksbegroting voor 2019 is extra geld gereserveerd om e-books beter beschikbaar te maken voor gebruikers van de online bibliotheek. Een gevolg daarvan is dat auteurs, vertalers en beeldmakers, vanaf januari 2019, meer vergoeding krijgen per uitgeleend e-book. Deze specifieke vergoedingen worden niet meer door de uitgever afgedragen worden maar door Stichting Lira en Stichting Pictoright.

EBKNEBOODIGJa
HBCNUD
Huur beschikbaarstellen content e-book - e-book UitgeverDeel via Koninklijke Bibliotheek

Dit opdrachttype is bedoeld om de uitgever te informeren dat de vergoeding die ontvangen wordt, reeds exclusief het deel voor de rechthebbenden is, deze betreft alleen het UitgeverDeel en eventueel het deel voor buitenlandse betrokkenen/rechthebbenden. 

Dit opdrachttype zal vergezeld worden door opdrachttype VRFERD.

In de rijksbegroting voor 2019 is extra geld gereserveerd om e-books beter beschikbaar te maken voor gebruikers van de online bibliotheek. Een gevolg daarvan is dat auteurs, vertalers en beeldmakers, vanaf januari 2019, meer vergoeding krijgen per uitgeleend e-book. Deze specifieke vergoedingen worden niet meer door de uitgever afgedragen worden maar door Stichting Lira en Stichting Pictoright.

EBKNEBOODIGJa
VRFERD

Verslaglegging rechtstreekse facturatie e-books RechthebbendenDeel via Koninklijke Bibliotheek

Dit opdrachttype hoort bij de opdrachttypen HEBKUD en HBCNU en is bedoeld om de uitgever te informeren welke vergoeding er via de Stichting Lira en Stichting Pictoright aan de rechthebbenden wordt overgemaakt. Hiermee kan de uitgever ten alle tijde de auteur nog steeds van complete informatie voorzien.

In de rijksbegroting voor 2019 is extra geld gereserveerd om e-books beter beschikbaar te maken voor gebruikers van de online bibliotheek. Een gevolg daarvan is dat auteurs, vertalers en beeldmakers, vanaf januari 2019, meer vergoeding krijgen per uitgeleend e-book. Deze specifieke vergoedingen worden niet meer door de uitgever afgedragen worden maar door Stichting Lira en Stichting Pictoright.

De verwerking van het rechthebbende deel VRFERD volgt op de verwerking van het uitgeversdeel (HEBKUD). Dit kan als gevolg hebben dat van een verkoop die laat in de avond plaatsvindt het uitgeversdeel wel opgenomen is in de UITOPD van de volgende dag maar het rechthebbende deel pas de daarop volgende dag opgenomen wordt. In veld 0401, ontvangstdatum van de opdracht, wordt de opdrachtdatum opgenomen.
IOMBEBOODIGJa

HBCON

Huur beschikbaar stellen content e-book - Online lezen via Koninklijke Bibliotheek

Voor dit opdrachttype draagt de uitgever zelf de royalty's af. Vanaf 01-01-2019 betreft dit het UitgeverDeel én het deel voor buitenlandse betrokkenen/rechthebbenden tezamen en is de uitgever verantwoordelijk voor het uitkeren van de gelden aan deze betrokkenen/rechthebbenden.

EBKNH21DDIGJa

HBCNTV

Huur beschikbaar stellen content e-book toevoeging (2e of 3e leesmanier) - Online lezen
EBGFleegleegNee

HBCNGF

Huur beschikbaar stellen content e-book geen facturatie - Online lezen via Koninklijke Bibliotheek

Geen artikelfacturatie. Dit opdrachttype komt voort uit het feit dat de licentieovereenkomst, waar de titel in is opgenomen, van het type AFKOOP of VOORSCHOT is. De uitgever en BNL regelen dit onderling.

EBGFleegleeg

Nee

HDRLFA

Huren Digitaal Product Rechtstreekse Levering Facturatie via Koninklijke Bibliotheek

Voor dit opdrachttype verzorgt de Koninklijke Bibliotheek zelf de levering van de digitale content aan haar leden en verzorgt CB de artikelfacturatie van de afspraken tussen KB en uitgever

ABKNABOODIGJa

HDRLGF

Huren Digitaal Product Rechtstreekse Levering Geen Facturatie via Koninklijke Bibliotheek

Voor dit opdrachttype verzorgt de Koninklijke Bibliotheek zelf de levering van de digitale content aan haar leden en verzorgt CB géén artikelfacturatie omdat dat de afspraak is tussen KB en uitgever

ABKNABOODIGJa

LEPROM

Levering e-book t.b.v. promotie

EBKNEPRODIGJa

FRLE

Facturatie rechtstreekse levering e-book of audioboek aan platform.

Betreft het doorgeven van gerealiseerde omzet waarbij CB de artikelfacturatie verzorgt. 

FEDPEBOODIGJa

ABOODIGJa

FRLEC

Facturatie correctie rechtstreekse levering e-book of audioboek aan platform.

Betreft het doorgeven van een correctie op de gerealiseerde omzet waarbij CB de artikelfacturatie verzorgt. 

FEDPEBOODIGJa

ABOODIGJa

FRLAE

Facturatie rechtstreekse levering e-book of audioboek abonnement aan platform.

Betreft het doorgeven van gerealiseerde omzet waarbij CB de artikelfacturatie verzorgt. De financiële afhandeling zal op basis van netto prijs plaatsvinden omdat er voor abonnementen geen consumenten advies prijs van toepassing is.

FEDPEBOODIGJa

ABOODIGJa

FRLAEC

Facturatie correctie rechtstreekse levering e-book of audioboek abonnement aan platform.

Betreft het doorgeven van een correctie op de gerealiseerde omzet waarbij CB de artikelfacturatie verzorgt. De financiële afhandeling zal op basis van netto prijs plaatsvinden omdat er voor abonnementen geen consumenten advies prijs van toepassing is.

FEDPEBOODIGJa

ABOODIGJa

VRFE

Verslaglegging rechtstreekse facturatie e-book of audioboek verkoop aan platform.

Betreft het doorgeven van gerealiseerde omzet voor uitgevers met een eigen aansluiting bij een betreffend platform. 

IOMBEBOODIGJa

ABOODIGJa

VRFEC

Verslaglegging correctie van rechtstreekse facturatie e-book of audioboek verkoop aan platform.

Betreft het doorgeven van een correctie op de gerealiseerde omzet voor uitgevers met een eigen aansluiting bij een betreffend platform. 

IOMBEBOODIGJa

ABOODIGJa

VRFAE

Verslaglegging rechtstreekse facturatie e-book of audioboek abonnement aan platform.

Betreft het doorgeven van gerealiseerde omzet voor uitgevers met een eigen aansluiting bij een betreffend platform. De financiële afhandeling zal op basis van netto prijs plaatsvinden omdat er voor abonnementen geen consumenten advies prijs van toepassing is.

IOMBEBOODIGJa

ABOODIGJa

VRFAEC

Verslaglegging correctie van rechtstreekse facturatie e-book of audioboek abonnement aan platform.

Betreft het doorgeven van een correctie op de gerealiseerde omzet voor uitgevers met een eigen aansluiting bij een betreffend platform. De financiële afhandeling zal op basis van netto prijs plaatsvinden omdat er voor abonnementen geen consumenten advies prijs van toepassing is.

IOMBEBOODIGJa

ABOODIGJa

VRLE

Verslaglegging rechtstreekse levering e-book of audioboek aan platform.

Betreft doorgeven van afzet, hierbij gelden geen financiële gegevens. (bijvoorbeeld: het moment waarop een consument een e-book op zijn boekenplank zet)

IOMBEBOODIGNee

ABOODIGNee

VRLEC

Verslaglegging correctie van rechtstreekse levering e-book of audioboek aan platform.

Betreft het doorgeven van een correctie op de afzet, hierbij gelden geen financiële gegevens.

IOMBEBOODIGNee

ABOODIGNee

VRLAE

Verslaglegging rechtstreekse levering e-book of audioboek abonnement aan platform.

Betreft doorgeven van afzet, hierbij gelden geen financiële gegevens. (bijvoorbeeld: het moment waarop een consument een e-book op zijn boekenplank zet).

IOMBEBOODIGNee

ABOODIGNee

VRLAEC

Verslaglegging correctie van rechtstreekse levering e-book of audioboek abonnement aan platform.

Betreft het doorgeven van een correctie op de afzet, hierbij gelden geen financiële gegevens.

IOMBEBOODIGNee

ABOODIGNee
  • No labels