Hieronder treft een overzicht voor de veldnamen, tabjes en buttons, in CB Online op Alfabetische volgorde. De pagina is nog in opbouw waardoor het kan dat u nog uitleg mist


Toelichting velden tabbladen en buttons CB Online 

A

AANB

zie Transactievoorwaarde/TVWC

Aanbiedingsnaam

Is een zelf te bedenken naam waaraan u uw aanbieding kunt herkennen en terugvinden bij orderinvoer

Wat je veel ziet is: "Zomer 2020", "Winter 2020", "Voorjaar 2020"

Actieprijs

Een actieprijs is een speciale prijs die gedurende een bepaalde tijd van toepassing is.
Een actieprijs moet altijd een begin en een einddatum hebben


Actieprijzen moeten gecommuniceerd worden bij de Commissariaat van de Media. Kijk voor meer informatie op www.cvdm.nl

Actuele druk

Druk/Editie

Druk/editie is de drukaanduiding van het werk die is vermeld in de eerste uitgave die met een bepaald ISBN wordt geregistreerd en vervolgens verder telt.

Druk/Editie

Het gaat niet om de druk van het enkele product, maar om de druk van het werk, in welke uitvoering dan ook. Voorbeeld: De avonden van Gerard Reve is oorspronkelijk verschenen in 1948. Dat was de eerste druk. Als De avonden van Gerard Reve nu opnieuw wordt uitgegeven met een nieuw ISBN, dan is dat niet de eerste druk maar de xxste druk.

Een e-book versie die is gebaseerd op een eerder verschenen paperback of hardback heeft hetzelfde druk/editienummer als in de paperback of hardback staat, omdat het druk/editie nummer betrekking heeft op de content en niet op de verschijningsvorm.

Bij het ISBN aanvragen is het veld Druknummer optioneel, wanneer dit niet gevuld wordt zal er automatisch 1ste druk van worden gemaakt.

Actuele druk/Commercieel druknummer

Actuele druk en commercieel druknummer zijn twee terminologieën voor hetzelfde begrip. Hiermee wordt bedoeld: een tweede of hogere oplage van een druk/editie. Uitgevers vinden het om promotionele redenen en ten behoeve van eigen managementinformatie en verslaglegging vaak belangrijk om in de metadata te vermelden de hoeveelste oplage het betreft.

Voorbeeld EditionType, Edition Number and EditionVersionNumber
<EditionType>MDT</EditionType>
<EditionNumber>1</EditionNumber>
<EditionVersionNumber>3</EditionVersionNumber>
 
Hier een voorbeeld van een filmeditie (media-tie-in, MDT), 1e druk (EditionNumber, derde oplage (commerciele druknummer, EditionVersionNumber)

Editietype

In het veld <EditonType> kan een uitgever een bijzondere editie of uitvoering nader specificeren, bijvoorbeeld: Grootletterboek, Filmeditie, Lerareneditie etc.. EditionType kent vaste waarden, waarden die afwijken worden niet overgenomen.

NB: Jubileum en Luxe editie vallen voor EDItEUR onder Speciale editie

Unable to render {include} The included page could not be found.

Voorbeeld EditionType, Edition Number and EditionVersionNumber
<EditionType>MDT</EditionType>
<EditionNumber>1</EditionNumber>
<EditionVersionNumber>3</EditionVersionNumber>
 
Hier een voorbeeld van een filmeditie (media-tie-in, MDT), 1e druk (EditionNumber, derde oplage (commerciele druknummer, EditionVersionNumber)

Afbeelding omslag

Afbeelding van de voorzijde van het omslag van het boek, in JPG formaat.

De originele door de uitgever aangeleverde (back)cover afbeeldingen worden door CB opgeslagen. In diverse processen worden de beelden gebruikt, daartoe converteert CB de origineel ontvangen afbeelding ook naar andere formaten om een ideale afmeting te hebben voor het proces waarin deze getoond worden. Bijvoorbeeld:

 • 150 x 150 pixels
 • 800 x 800 pixels
 • 1400 x 1400 pixels (mits afbeelding minimaal 1400 pixels op de korte zijde bevat)
 • voor audioboeken geldt een vierkante afbeelding minimaal 1400 x1400 pixels, optimaal 3000x3000 pixels


Omdat de cover verplicht is voor de meeste webwinkels, wordt -Indien niet aangeleverd door de uitgever- bij de redactionele controle het gescande brondocument overgenomen als cover en worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Afbeeldingen kunnen voor verschillende doeleinden gemaakt worden, er is echter een belangrijk verschil in het kleurschema wat gebruikt wordt, hierbij geldt dat kleurschema:

 • RGB (kleur gevormd door licht) bedoelt is voor beeldschermen (bijvoorbeeld computerschermen en tv)
 • CMYK (kleur gevormd door pigment) bedoelt is voor drukwerk (bijvoorbeeld fysiek boek of foldermateriaal)

Deze afbeeldingen dienen in RGB te worden aangeleverd omdat ze getoond zullen gaan worden in de webshops van de retailers, in CB Online en in Mijn ISBN.

Wanneer een afbeelding in CMYK wordt aangeleverd leidt dit tot ongewenste (kleur) afwijkingen van de (back)cover afbeelding. 

Zie voor voorbeelden en toelichting ook de blog: Zo uploadt u de beste coverafbeelding - CB

Voorbeeld van een link naar een coverbestand
<SupportingResource>
<ResourceContentType>01</ResourceContentType>
<ContentAudience>03</ContentAudience>
<ResourceMode>03</ResourceMode>
<ResourceVersion>
<ResourceForm>02</ResourceForm>
<ResourceVersionFeature>
<ResourceVersionFeatureType>01</ResourceVersionFeatureType>
<FeatureValue>D502</FeatureValue>
</ResourceVersionFeature>
<ResourceVersionFeature>
<ResourceVersionFeatureType>02</ResourceVersionFeatureType>
<FeatureValue>2145</FeatureValue>
</ResourceVersionFeature>
<ResourceVersionFeature>
<ResourceVersionFeatureType>03</ResourceVersionFeatureType>
<FeatureValue>1400</FeatureValue>
</ResourceVersionFeature>
<ResourceVersionFeature>
<ResourceVersionFeatureType>04</ResourceVersionFeatureType>
<FeatureValue>9789048838165_covr.jpg</FeatureValue>
</ResourceVersionFeature>
<ResourceVersionFeature>
<ResourceVersionFeatureType>05</ResourceVersionFeatureType>
<FeatureValue>2.0659</FeatureValue>
</ResourceVersionFeature>
<ResourceLink datestamp="20161203T021201">https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=322E3A3FFCC9057F3E256477022C4654</ResourceLink>
<ContentDate>
<ContentDateRole>01</ContentDateRole>
<Date dateformat="00">20161203</Date>
</ContentDate>
</ResourceVersion>
</SupportingResource>


Afnemergroep

Een afnemergroep bestaat uit meerdere afnemers die gezamenlijk een groep vormen (voorbeelden: alle bij CB aan gesloten afnemers, Alle Bruna filialen, Alle Vlaamse afnemers)
Groepen worden gemaakt om in één keer een (kortings-)afspraak te maken voor veel afnemers tegelijk

Akkoord voor vrijgave

Toestemming van de eigenaar dat zijn titel door CB ingepakt en verstuurd mag worden.
Zonder akkoord voor vrijgave kan en mag CB geen bestellingen uitleveren

Een akkoord voor vrijgave geeft u maar één keer. En dat is wanneer de titel nieuw is.
Is een titel een keer verschenen geweest dan kunt u geen toestemming tot vrijgave meer geven.

Annotatie

Ultrakorte samenvatting van de inhoud van het boek in maximaal 2 zinnen, om de potentiële lezer of koper een indruk te geven van de inhoud van het boek, en hem/haar te interesseren voor het boek. Vaak gebruikt om te tonen in verkorte presentaties, social media, in apps en op andere plekken waar een uitgebreide boekbeschrijving niet volledig getoond kan worden.
VerplichtVeldlengteRedactionele controle J/NBrondocument voor de controleWaarop wordt gecontroleerdWie levert aan
N200NnvtnvtUitgever

In overleg met de grotere retailers en uitgevers zijn de volgende richtlijnen afgesproken voor het gebruik van het veld van de annotatie:

 • Maximaal 200 karakters
 • De tekst is niet gelijk aan de tekst gebruikt het ondertitel-veld
 • De tekst mag commercieel van aard zijn en kan de volgende informatie bevatten:
  • een korte prikkelende tekst: ‘the reason to buy’; ‘ankeiler’.
  • salesinformatie (bijvoorbeeld ‘bestseller’)
  • promotionele acties (bijvoorbeeld ‘gratis’)
  • verwijzingen naar andere titels of auteurs (bijvoorbeeld ‘voor de lezers van’; ‘bekend van’)
 • De tekst bevat géén informatie over
  • genre-aanduiding (bijvoorbeeld ‘roman’; ‘poëzie’), tenzij in een aanprijzende volzin
  • features (bijvoorbeeld ‘ook los te lezen’; ‘met gratis x’; ‘x-in-1’): hier is een apart veld voor
  • editietype (bijvoorbeeld ‘filmeditie’; ‘liber amicorum’): hier is een apart veld voor. Uiteraard kan een aanprijzing over een verfilming wel.
  • bijzondere vermeldingen (bijvoorbeeld ‘Winnaar gouden strop’; ‘nominatie’): hier is een apart veld voor
 • Bol.com plaatst de annotatie boven de boekbeschrijving gevolgd door een witregel. Zo wordt de korte prikkelende tekst (‘reason to buy’) ook zichtbaar in de snippet op Google en in de lijstpagina’s binnen de bol.com boekwinkel.
 • Apple/iBookstore zal de annotatie bovenaan het veld voor de boekbeschrijving tonen gevolgd door een witregel. Zij overwegen in de toekomst apart gebruik te maken van de annotatie in hun mobiele app.
 • NB: Kobo zal de annotatie bovenaan het veld voor de boekbeschrijving tonen gevolgd door een witregel.
Voorbeeld van een annotatie
<TextContent>
  <TextType>02</TextType>
  <ContentAudience>03</ContentAudience>
  <Text datestamp="20160805T160802">Hotel Stone House biedt onderdak aan een bonte stoet boeiende personages die allemaal met hun eigen problemen worstelen</Text>
</TextContent>


Artikelgroep

Een groep titels die tezamen een groep vormen waarop kortingsgroepen kunnen worden vastgelegd

CB kent meerdere artikelgroepen

 • Boeksoort (A, S, W, O) 
 • Fondsgroep 
 • Eigenaar afhankelijk artikelgroep (alleen in te regelen via Customer service)

Automatisch herbevoorraden

Automatisch herbevoorraden is een dienst waarbij de uitgever bepaalt vanaf welke voorraad stand een automatisch POD (Printing On Demand) order geplaatst van een door de uitgever bepaald aantal


   Deze dienst is alleen mogelijk als u titel POD beschikbaar is


AVI-leesniveau

AVI staat voor ‘Analyse van Individualiseringsnormen’, een systeem waarmee men sinds 1977 de technische leesvaardigheid van kinderen en het leestechnisch niveau van teksten meet. In 2006 zijn de AVI-codes herzien om beter aan te sluiten bij het Nederlandse onderwijs.

Webwinkels gebruiken de AVI-codes in hun search engine om ouders de mogelijkheid te geven om boeken op het geschikte leesniveau voor hun kinderen bij elkaar te vinden. AVI is in feite te gebruiken als aanvulling op het label leeftijdscategorie.

De volgende waardes zijn toegestaan.

AVI-Startbegin
AVI-M3

midden groep 3

AVI-E3einde groep 3
AVI-M4midden groep 4
AVI-E4einde groep 4
AVI-M5midden groep 5
AVI-E5einde groep 5
AVI-M6midden groep 6
AVI-E6eind groep 6
AVI-M7midden groep 7
AVI-E7eind groep 7
AVI-Plusruim boven eind groep 7

Voorbeeld van een AVI-code
<Audience>
   <AudienceCodeType>18</AudienceCodeType>
   <AudienceCodeValue>AVI-Start</AudienceCodeValue>
  </Audience>

B

Beëindigen alle afnemers

Met beëindigen alle afnemers beëindigt u met één druk op de knop de beschikbaarheid van uw e-book voor al uw webwinkels van het e-book

Begeleidend Materiaal

Alle content die samen met het product wordt geleverd als het ISBN wordt besteld, maar dat niet behoort bij het eigenlijke product dat wordt gemetadateerd.

Bijvoorbeeld:

 • bij een werkboek van een lesmethode zit een code om toegang te krijgen tot digitaal oefenmateriaal
 • bij een prentenboek wordt een popje meegeleverd van het personage waar het prentenboek over gaat. 
 • een licentie voor een e-book wordt geleverd samen met een papieren boek 

Begeleidend materiaal

De meeste webwinkels lezen momenteel het veld "Begeleidend materiaal" niet in waardoor essentiële informatie over wat de klant krijgt als hij het product bestelt niet zichtbaar wordt in de etalage van de webwinkel. Hier moet een goede oplossing voor worden gezocht.

Voorbeeld Begeleidend materiaal
<ProductComposition>00</ProductComposition>
  <ProductForm>BC</ProductForm>
  <ProductFormDescription>CD</ProductFormDescription>

BES

BES staat voor BESchadigd en is een retourtype Typeretouren

Beschikbaarheid

Is een indicatie bij tabblad Metadata en is bedoeld voor afnemers die geen beschikbaarheid gegevens ontvangen van CB. Denk hierbij aan consumenten die een titel opzoeken in www.titelbank.nl

Er kan gekozen worden uit drie beschikbaarheid statussen:

 • Aangekondigd
 • Niet meer verkrijgbaar bij uitgever
 • Verkrijgbaar

Beschikbare e-book titels

Dit is een overzicht van alle titels waarvoor de uitgever de beschikbaarheid heeft geactiveerd voor een specifieke afnemer

Dit overzicht kan ook (nog) niet leverbare titels bevatten

Beschikbare e-book titels Koninklijke Bibliotheek

Dit is een overzicht van alle titels waarvoor de uitgever de beschikbaarheid heeft geactiveerd voor een de Koninklijke bibliotheek tbv verhuur

Dit overzicht kan ook (nog) niet leverbare titels bevatten

Betrokkenen

Notatie van de naamgegevens

Bij de naam van een persoon, in gescheiden velden: 

 • Achternaam
 • Voornamen
 • Voorvoegsels ( van, van de, op de, etc.)

Als de persoon niet met een voornaam maar alleen met een voorletter wordt genoemd, dan worden de voorletters opgenomen in het veld voorletter. Titulatuur (prof. , dr. , ds., etc. wordt niet opgenomen.

Als een persoon schrijft onder een alias dat alleen uit een achternaam bestaat, of als het een corporatie betreft, dan wordt het veld Achternaam gevuld met de naam van het alias of de organisatie, de overige velden worden leeg gelaten.

Voorbeeld van meerdere Contributor composites
  <Contributor>
   <SequenceNumber>2</SequenceNumber>
   <ContributorRole>B01</ContributorRole>
   <NamesBeforeKey>P.</NamesBeforeKey>
   <PrefixToKey>Van</PrefixToKey>
   <KeyNames>Bortel</KeyNames>
  </Contributor>
  <Contributor>
   <SequenceNumber>3</SequenceNumber>
   <ContributorRole>B01</ContributorRole>
   <NamesBeforeKey>J.</NamesBeforeKey>
   <KeyNames>Zeedijk</KeyNames>
  </Contributor>
  <Contributor>
   <SequenceNumber>1</SequenceNumber>
   <ContributorRole>A01</ContributorRole>
   <NamesBeforeKey>T.</NamesBeforeKey>
   <KeyNames>Dalrymple</KeyNames>
  </Contributor>

Auteurs

De namen van 1 tot 4 auteurs die de content van het werk hebben geschreven. Als het werk als voornaamste content illustraties of foto's bevat (bijv. bij een stripboek, prentenboek of fotoboek), dan kan de illustrator/fotograaf worden beschouwd als auteur. De auteurs worden vermeld in de volgorde zoals ze op de titelpagina van het boek staan. 

Diverse auteurs

In overleg met de markt zijn de volgende richtlijnen afgesproken:
• Indien er geen auteur is opgevoerd door de uitgever, is dit bewust en zal er niet op die plek een samensteller of redacteur geplaatst worden (dus: als een betrokkenen met rol fotograaf, illustrator en redacteur als auteur is opgevoerd door de uitgever is dit bewust en zal dat niet aangepast worden)

Als een betrokkenen met rol op de titelpagina: fotograaf, illustrator en/of redacteur als "auteur" in de ISBN registratie (mijnisbn.nl) staat dan is dit bewust gedaan door de uitgever en zal dit niet worden aangepast door team ISBN.

• Indien er sprake is van meerdere auteurs, dan dienen die ieder in een apart veld opgenomen worden.
• Indien een fotograaf opgevoerd is met de rol "auteur", is dit bewust en zal dit niet aangepast worden naar de rol "fotograaf".

Redacteuren

De samenstellers van een teksten van 1 of meerdere auteurs, bijeengebracht tot een werk. Als het werk teksten bevat van zeer veel verschillende auteurs, dan worden de afzonderlijke auteurs niet vermeld en zijn de redacteuren de voornaamste betrokkenen van het werk. Als het werk teksten bevat van 1 tot 4 auteurs, dan zijn de auteurs de voornaamste betrokkenen van het werk.  

Bewerkers

Iemand die een werk van een andere auteur heeft herschreven, bewerkt, verkort of hertaald. 

Vertalers

Iemand die een werk van een auteur, dat oorspronkelijk in een andere taal is geschreven, heeft vertaald naar de taal waarin het werk dat is geregistreerd is geschreven. 

Illustrators

Tekenaars en schilders die een aanvullende bijdrage aan het werk hebben geleverd. (zie onder auteurs)

Fotografen

Fotografen die aan aanvullende bijdrage aan het werk hebben geleverd (zie onder auteurs).

Voorlezers

Iemand die en audioboek voorleest.

Corporaties

Collectief/bedrijf/organisatie dat/die een bijdrage heeft geleverd aan de inhoud van het werk, en ook als zodanig in/op het product vermeld staan.

Bibliografische verschijningsdatum

De bibliografische verschijningsdatum is de datum waarom een titel voor het eerst is uitgeleverd aan de markt.

Deze datum is veelal gelijk, aan de verschijningsdatum van CB, als de titel via CB is verschenen maar kan afwijken als de titel al bestond voordat de uitgever zich bij CB aanmeldde om zijn titels te laten distribueren

Biografie van de auteur(s)

Een tekst met een levensbeschrijving van de auteur. Wordt gebruikt om te linken naar auteursinformatie vanuit de presentatie van een boek in de etalage van een webwinkel. Er is geen maximum aantal tekens.

Alleen op titelniveau vast te leggen bij CB, niet op auteursniveau (vanwege het datamodel bij CB). Retailers willen de teksten graag op auteursniveau vastleggen en kunnen daarom aan uitgeverijen vragen deze teksten apart aan te leveren.

Voorbeeld van een auteursbiografie
<TextContent>
   <TextType>12</TextType>
   <ContentAudience>03</ContentAudience>
   <Text datestamp="20161228T111255">Maeve Binchy (1940-2012) is wereldwijd geliefd vanwege haar warme schrijfstijl en overtuigende personages. Al sinds de jaren tachtig had ze een buitengewoon trouwe lezersschare van veelal vrouwen maar ook mannen van alle leeftijden, onder wie acteur Tom Hanks. Haar hartverwarmende boeken verschenen in meer dan twintig landen en er zijn ruim twintig miljoen exemplaren van verkocht.</Text>
  </TextContent>

BISAC

Amerikaanse indeling van productcategorieën, inmiddels ook bij sommige Nederlandse retailers in gebruik. De categorieën worden beheerd door de Book Industry Study Group (BISG) en jaarlijks herzien.
De BISAC wordt net als de NUR door veel webwinkels gebruikt in de search engine om te filteren.

Wees zo specifiek mogelijk bij het opgeven van een BISAC. Als een werk verschillende aspecten heeft, kan dat via de BISAC-toekenning benadrukt worden. Bijvoorbeeld: een historische thriller over spionage kan worden gecategoriseerd onder historisch, thriller en spionage.

Boeksoort

Code die door de uitgever wordt vastgelegd bij het bij CB aanmelden van een titel:

 • Boeksoort A(lgemeen)
 • Boeksoort S(tudie)
 • Boeksoort W(wetenschappelijk)

Het boeksoort geeft aan welke standaard collectieve korting door de uitgever aan de boekhandel wordt verleend als de boekhandel een bestelling plaatst. 

De indirecte transactievoorwaarde DUD-korting
A-boek NL = 42%
S-boek NL = 20%
W-boek= gestaffelde prijs (31,19%, 29,19% 27,19%) zie tarievenlijst van huidige bijbehorende prijzen

A-boek BE = 33,16%
S-boek BE = 12,59%
W-boek= 17,73%

Bruto verkoopprijs

De bruto verkoopprijs is de verkoopprijs inclusief de BTW en exclusief de korting

BTW Classificatie

Om ervoor te zorgen dat CB de juiste BTW kan bepalen op artikelfacturen tussen uitgevers en afnemers, moeten artikelen ingedeeld worden in een Product BTW Classificatie. Met behulp van deze classificatie kan onder andere worden bepaald welk BTW-tarief geldt in een bepaald land. Dat geldt ook voor artikelen die uit meerdere onderdelen bestaan (gemengd BTW), zoals een boek met een CD. Een artikel mag uit maximaal 3 classificaties bestaan, maar moet minimaal in één classificatie zijn ingedeeld.

De BTW classificatie kan herhaald worden bij gemengd BTW.

C

Connectie

Bij e-books bepaald de uitgever wie zijn titels mag bestellen. Dit regelt u in via tabblad "Netwerk". Daar vindt u alle klanten die e-books afnemen bij CB. Door levering toe te staan gaan de connectie van "geen" naar "verbonden".

Aan verbonden klanten kan beschikbaarheid van e-book titels worden toegekend.


D

Digitaal assortiment

Bij CB wordt onderscheid gemaakt in artikelen die je daadwerkelijk kunt vastpakken (fysiek assortiment) en E-books/audio boeken (Digitaal assortiment)

Je kunt in CB Online filteren op deze assortimenten

DIO

zie Transactievoorwaarde/TVWC

Distributievorm

Is een type assortiment dat een uitgever kan voeren bij CB. Hier kan op gesorteerd worden


DistributievormToelichting
DepotTitels in CB assortiment
Boek Op VerzoekTitels die, bij bestelling, bij een printpartner van de uitgever gedrukt worden 
E-bookE-books in het CB assortiment 
Single copy PODTitels die, bij bestelling, in de printstraat van CB gedrukt worden

Druk

Bij druk wordt aangegeven voor hoeveelste keer een titel gedrukt is (1,2,3 ect.)

Druksoort

Bij druksoort geeft u aan om wat voor soort druk het gaat. U kunt kiezen uit deze opties

 • Nieuw Boek
 • Nieuwe Druk
 • Heruitgave

DUD

zie Transactievoorwaarde/TVWC

E

E-book beveiliging

Digital Rights Management, technische beveiliging op het e-book bestand die bepaalt wat een gebruiker met het e-book bestand kan doen.

Watermerkbeveiliging

Watermerkbeveiliging (ook wel ‘social DRM’ genoemd) is een plezierig alternatief. De consument kan het e-book op meerdere apparaten lezen zonder enige beperking. De beveiliging bestaat uit zichtbare en onzichtbare gegevens over de koper die in het e-book zijn opgenomen. Met deze gegevens kan de koper, als zijn e-book getraceerd wordt als illegale download, worden achterhaald en eventueel worden vervolgd voor een plegen van een misdrijf. Het is vrijwel onmogelijk om alle kenmerken uit het e-book te verwijderen.

Adobe DRM

Bij Adobe DRM (Digital Rights Management) kan de consument het e-book pas lezen als hij een Adobe-account heeft aangemaakt. De consument kan het e-book maar op een beperkt aantal apparaten lezen. In de praktijk ervaren consumenten de toegang via Adobe DRM als zeer beperkend. Om deze reden stappen steeds meer uitgevers over op watermerkbeveiliging.

Watermerkbeveiliging is in Nederland momenteel de meest gebruikte vorm van technische beveiliging op een e-book.


Editietype

In het veld Editietype kan een bijzondere editie of uitvoering nader specificeren, bijvoorbeeld: Grootletterboek, Filmeditie, Lerareneditie etc..

Editietype kent vaste waarden, waarden die afwijken worden niet overgenomen.

Exploitant

De naam van de holding, commerciële eigenaar, of uitgever die opdracht geeft aan CB om het product te distribueren.

Dit is dus niet altijd de uitgever van het boek. De exploitant is de partij die CB aan kan spreken als er wat is met zijn titel.

Exploitatietype

Geeft het soort afname wat deze e-book afnemer. Dit is of "Verkoop" of "abonnement". Bij verkoop wordt per verkoop betaald. Bij abonnement zijn er verschillende manier mogelijk (op tijd, per bladzijde, vaste prijs ect) Check bij het e-book platform welk model zij hanteren bij abonnement leveringen.

F

Features

Feature is een specifieke gebruikseigenschap van een product waar de uitgever de aandacht op wil vestigen voor promotionele doeleinden.  

In overleg met de grotere retailers en uitgevers zijn de volgende richtlijnen afgesproken voor het gebruik van het veld van de feature. Er wordt slechts gebruik gemaakt van afgesproken domeinwaarden: 

 • 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1, 6-in-1
 • Ook los te lezen
 • Met gratis x (de domeinwaarde voor x kan op verzoek van de uitgever worden toegevoegd door Team ISBN (isbn@cb.nl). Wat eventueel gratis is, moet daadwerkelijk in het product zelf zitten.  Het is niet van toepassing voor tijdelijke of apart bijgeleverde acties.
 • Andere domeinwaardes dan bovenstaand kunnen op verzoek van de uitgever aan het domein worden toegevoegd d.m.v. een mailtje aan Team ISBN (isbn@cb.nl).

Een feature kan maximaal 50 posities lang zijn.

Als een uitgever features aanlevert wordt gecontroleerd of een van de vaste domeinwaarden is gebruikt.  Zo ja, wordt de feature ingelezen en aan retailers gestuurd. Als de waarde niet bekend is ontvangt team ISBN een automatisch gegenereerd bericht met daarin het ISBN en de meegegeven feature. Team ISBN beoordeelt indien nodig in overleg met de uitgever wat er met de opgegeven waarde moet gebeuren. Bijvoorbeeld in geval van ‘Met gratis …’.

De juiste feature wordt in het 'feature' veld geplaatst, wordt getoond in CB Online en via ONIX aan de retailers gecommuniceerd.

 • Apple/iBookstore zal feature achter het veld voor de ondertitel tonen. Zij willen geen gebruik van de term ‘gratis’, omdat zij geen ‘prijsgerelateerde’ informatie op deze plek wil tonen. In de praktijk zien we dat deze gevallen niet altijd gecontroleerd worden.
 • Kobo zal feature achter het veld voor de ondertitel tonen.
Voorbeeld van Features
<TextContent>
	<TextType>11</TextType>
	<ContentAudience>03</ContentAudience>
	<Text>ook los te lezen</Text>
</TextContent>
<TextContent>
	<TextType>11</TextType>
	<ContentAudience>03</ContentAudience>
	<Text>met gratis Januari</Text>
</TextContent>
<TextContent>
	<TextType>11</TextType>
	<ContentAudience>03</ContentAudience>
	<Text>3-in-1</Text>
</TextContent>

Flaptekst

De tekst op de achterkant van het boek

Boekbeschrijving hoeft niet hetzelfde te zijn als de ‘flaptekst’ of de achterflap tekst. Het hoeft dus niet de volledige tekst van de back cover te beslaan. In de flaptekst staan namelijk ook vaak verwijzingen naar andere boeken van dezelfde schrijver of quotes en aanbevelingen van derden.

Fondsgroep

Een fondsgroep is een 3-cijferige (000-999) artikel indeling van de uitgever tbv verslaglegging en kortingsafspraken.

t.b.v. Verslaglegging
Door boeken binnen eenzelfde groep dezelfde fondscode te geven (bijvoorbeeld kinderboeken '100' en reisboeken '200') kan in de verslaglegging goed onderscheid gemaakt worden hoe goed kinderboeken en reisboeken het doen in de totale omzet van mijn uitgeverij

t.b.v. kortingsafspraken
Door fondsgroepen te maken is het ook gemakkelijk om voor veel titels tegelijk een kortingsafspraak vast te leggen. Bijvoorbeeld voor alle bij het centraal depot aangesloten boekverkopers krijgen 44% korting op titels met fondsgroep 200

Een fondsgroep code is niet inzichtelijk voor een afnemer
Een fondsgroep code kan op elk moment gewijzigd worden door een uitgever als hij een ander indeling wil

Fysiek assortiment

Bij CB wordt onderscheid gemaakt in artikelen die je daadwerkelijk kunt vastpakken (fysiek assortiment) en E-books/audio boeken (Digitaal assortiment)

Je kunt in CB Online filteren op deze assortimenten

G

Geheel e-book assortiment

Geeft een overzicht van alle geregistreerde (leverbare en niet leverbare) e-books.

Gepland

Gepland is een status in tabblad orderstatus
Het geeft aan dat de voorraad is gereserveerd maar dat nog gewacht wordt op moment waarop kan/mag worden uitgeleverd.

Denk hierbij aan een boekhandel die 2 dagen (di en vr) in de week beleverd krijgt. Als hij besteld op zaterdag dan wordt de voorraad wel alvast gereserveerd maar CB wacht tot de maandag met inpakken. Tot de maandag heeft de order status "gepland".

H

Hoofdtitel

De volledige naam van een uitgegeven product zoals het op de cover staat.

Hoofdrapport

Hoofdrapport is een rapport opmaak in het CB Online scherm dat CB voor u heeft gemaakt.

Dit rapport kan wijzigen naar een andere opmaak door een ander rapport hij de pull down lijst kiezen. Zo heeft u bij tabblad assortiment naast "Hoofdrapport" ook kiezen voor:

Naast deze opmaak kunt u ook een opmaak maken die u fijner vindt

Eigen rapport opmaak maken in CB Online

Waarom? Omdat u graag een andere volgorde van de kolommen wilt en dit de oplossing is om deze instellingen langer vast te houden dan alle de huidige CB Online sessie.

 1. Pas je CB Online overzicht aan zoals u dat fijn vindt

(breder maken, maar ook kolommen verplaatsen of weghalen is een optie. Ga hiervoor naar de button "Opties"; kolommen

Links zie je de kolommen aangevinkt zijn die nu zichtbaar zijn in die volgorde op het scherm

Door op een kolom naam te gaan staan en de pijltjes onder (naar boven en onder) te gebruiken verschuift u de kolom in je scherm

Rechts kunt u de breedte van de kolommen in pixels bepalen (kan ook door ze breder te maken in het scherm zoals u waarschijnlijk al gedaan had)

Klik vervolgens op opslaan

 1. Is de lay-out naar wens dan gaan we die opslaan door weer naar de button “Opties” te gaan en dan naar “weergave”
 2. Kies daar voor “opslaan als”, (laat op “eigen” staan) kies een naam voor het rapport en sla op
 3. Vervolgens ziet u de het nieuw aangemaakt rapport staan in het scherm onder Hoofdrapport

Komt u volgende keer in CB Online dan kunt u het rapport selecteren en dan worden al de opgeslagen instellingen direct weer toegepast.


I

Imprint

Commerciële merknaam waaronder uitgevers titels in de markt zetten
Voorbeelden zijn imprint Capitool bij uitgever Unieboek en Cargo bij uitgever De Bezige Bij

De naam van de holding, commerciële eigenaar, of uitgever die opdracht geeft aan CB om het product te distribueren.

Imprint (bibliografisch)

De merknaam waarmee het product op de markt wordt gebracht en die voorkomt in/op het product.  Het advies aan de retailer is om de naam van de bibliografische imprint te tonen, dat is het gegeven waarop de consument zal zoeken. Indien de bibliografische imprint niet wordt vastgelegd wordt aan de retail geadviseerd de naam van de uitgever (commercieel eigenaar,  die het artikel via CB laat distribueren) aan te houden.  De bibliografische imprint is bedoeld voor presentatie op websites en search (op die plekken a.u.b. NOOIT de commerciële imprint gebruiken).

VerplichtVeldlengteRedactionele controle J/NBrondocument voor de controleWaarop wordt gecontroleerdWie levert aan
J80Jcover, titelpagina, back cover, colofonKlopt de naam van de uitgever/het merk zoals in het boek staat met de naam van de uitgever/het merk zoals in de bibliografische imprint geregistreerd staat, en is deze consistent geregistreerd over alle boeken heen waar deze merknaam in voorkomt?Uitgever

Imprint (commercieel)

De commerciële imprint is bedoeld voor de eigen fondsindeling van de uitgever t.b.v. het groeperen van zijn titels in de verslaglegging en Analytics en het aanmaken van kortingsafspraken op fondsniveau.  Aan retailer is het advies om de commerciële imprint te negeren.

VerplichtVeldlengteRedactionele controle J/NBrondocument voor de controleWaarop wordt gecontroleerdWie levert aan
N80NnvtnvtUitgever
Voorbeeld van een Imprint composite
<Imprint>
 <ImprintIdentifier>
  <ImprintIDType>01</ImprintIDType>
  <IDTypeName>Commerciele imprint</IDTypeName>
  <IDValue>Bohn Stafleu van Loghum (RB)</IDValue>
 </ImprintIdentifier>
</Imprint>
<Imprint>
 <ImprintName>Bohn Stafleu van Loghum</ImprintName>
</Imprint>

In Bestelling

In bestelling betekent dat het boek niet op voorraad ligt bij CB maar is doorgestuurd naar een andere partij om het boek aan te leveren. De levertijd is dan ook langer dan voor artikelen die op voorraad liggen

Dit gebeurd voor uitgevers met een eigen printfabriek (Boek Op Verzoek dienstverlening (BOV)
en titels uit het bestelassortiment van Van Ditmar

Ingenaaid

Is een bindwijze. Wordt ook wel slappe kaft /gekartonneerd of gebrocheerd genoemd

Inkijktekst

Een PDF bestand met een representatief fragment uit het werk.

Contractueel is meestal afgesproken dat een inkijkexemplaar maximaal 10% van de totale content mag bevatten.

Voorbeeld van link naar Inkijkbestand/leesfragment
   <SupportingResource>
    <ResourceContentType>15</ResourceContentType>
    <ContentAudience>03</ContentAudience>
    <ResourceMode>04</ResourceMode>
    <ResourceVersion>
     <ResourceForm>02</ResourceForm>
     <ResourceVersionFeature>
      <ResourceVersionFeatureType>01</ResourceVersionFeatureType>
      <FeatureValue>D401</FeatureValue>
     </ResourceVersionFeature>
     <ResourceLink>9789492159809_hfd.pdf</ResourceLink>
     <ContentDate>
      <ContentDateRole>17</ContentDateRole>
      <Date dateformat="00">20190520</Date>
     </ContentDate>
    </ResourceVersion>
   </SupportingResource> 

Inkjet / Toner Printkwaliteit

Bij POD print kwaliteit kunt u kiezen tussen Inkjet en Toner

Toner is sneller, maar iets duurder

Inkjet duurt langer, maar is iets goedkoper

In Nota

In nota betekent: u bestelt een artikel, als dat niet voorradig is moet de order dan vastgehouden worden (in backorder) tot het artikel leverbaar is? 

Bij het plaatsen van een order heeft uw de keus: In nota "ja" of "nee"
Bij “ja” wordt de order vastgehouden
en bij “nee” wordt de order automatisch geannuleerd als er geen voorraad is

In-Nota overzicht

Het in-nota overzicht geeft alle orders die backorder/ in-nota staan voor een isbn of een afnemer.

ISBN EAN

International Standard Book Number, nummersysteem om alle boeken te kunnen onderscheiden en te identificeren.

Het Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN) is een unieke titel-identificatie die wereldwijd wordt gebruikt om gegevens van boeken en aanverwante producten op te slaan in computers van bibliotheken, grossiers, importeurs, distributeurs en boekverkopers.

Het doel van het ISBN is dat elke titel die een uitgever uitgeeft, snel en eenvoudig is terug te vinden in databases. Het ISBN vormt voor boekverkopers het bestelnummer van het boek waarmee informatie over de titel opgevraagd kan worden en bestellingen geplaatst kunnen worden.

VerplichtVeldlengteRedactionele controle J/NBrondocument voor de controleWaarop wordt gecontroleerdWie levert aan
J13Jback cover, keerzijde titelpagina, colofonKlopt het ISBN waarmee dit boek is geregistreerd met het ISBN dat op het boek staat, is het ISBN rekenkundig correct, behoort het bij de juiste prefixhouder, bij de juiste titel en bij de juiste verschijningsvorm?Uitgever
Voorbeeld ISBN
<ProductIdentifier>
  <ProductIDType>03</ProductIDType>
  <IDValue>9789026336751</IDValue>
</ProductIdentifier>


J

K

KB afspraken

Dit is een tabblad in CB online die informatie geeft over huurafspraken met de Koninklijke Bibliotheek.

Het heeft 3 sub-tabbladen

 1. Voorstel - Voorstellen van de KB (meestal prijs per uitlening of afkopen van een x-aantal exemplaren)
 2. Verlenging - Voorstellen van de KB om lopende afspraken te verlengen
 3. Geaccepteerd - Geeft een overzicht van de afspraken u heeft geaccepteerd en geeft inzicht in hoeveel exemplaren zijn afgenomen als de afspraak op aantal is

Om met de KB zaken te zoen dient u akkoord te gaan met de voorwaarden van KB. De vindt u bij tabblad "Netwerk" en sub-tabblad "KB".

Literatuurprijs aanmeldingen

Geeft aan of een werk is genomineerd voor een literaire prijs dan wel of aan het werk een literaire prijs is toegekend. Doorgaans kunnen webwinkels maar een prijs per titel tonen, het is daarom van belang om de meest recente prijs toe te voegen. Webwinkels kunnen zelf een ranking maken gebaseerd op (een combinatie van) het ingeschatte belang van een prijs en de actualiteit. Door het jaartal in te vullen kan de webshop daar een geschikte keuze maken.

NB: Bol.com neemt alleen winnaars over en maakt geen gebruik van nominaties, shortlist of longlist vermeldingen. Om technische redenen wordt de informatie over prijzen uit het onix bericht handmatig doorgezet naar de website, waardoor er vertraging kan optreden met het verwerken van de informatie.

In overleg met de markt is de afgesproken om de volgende lijst met literaire prijzen te gaan hanteren: 

Overzicht literaire prijzen welke beschikbaar gesteld worden aan de retailers
AKO Literatuurprijs
ANV Debutantenprijs
Amsterdamprijs voor de kunst
Amy van Markenprijs
Anna Bijns Prijs
Anthony Award
Anton Wachterprijs
Astrid Lindgren-prijs
BNG Nieuwe Literatuurprijs
Beste Boek voor Jongeren
Beste Rotterdamse Boek
Beste Spirituele Boek
Beste Theologische Boek
Blue Peter Book Award
Bob den Uyl Prijs
Boekenleeuw
Boekenpauw
Boekensleutel
BookSpot Schaduwprijs
Bookspot Gouden Strop
Bookspot Literatuurprijs
Bordewijkprijs
Bronzen Uil
Brusseprijs
C. Buddingh’-prijs
CCS Crone Prijs
CCS Crone Stipendium
CILIP Carnegie Medal
CILIP Kate Greenaway Medal
CLO Literaire Juryprijs
CWA Dagger Awards
Charlotte Köhler Stipendium
Charlotte Köhler prijs
Constantijn Huygensprijs
Costa Book Awards
Crimezone Award
Crimezone Debuut Award
DWDD Boek van de Maand
DWDD Kinderboek van het jaar
De Gouden Garde
De Inktaap
De Nederlandse Kinderjury
De best verzorgde boeken
De bronzen uil
DeMens.nu
Debuutprijs
Diamanten Kogel
Dioraphte Literatour Prijs
Dr Elly Jaffé Prijs en Stipendium
E. du Perronprijs
ECI Literatuurprijs
Edgar Allen Poe Award
Eigenwijsprijs
Eisner Awards
Eline van Haarenprijs
Erik Hazelhoff Biografieprijs
Eurekaprijs 
European Design Award
Europese Literatuurprijs
F. Bordewijk-prijs
Fintro Literatuurprijs
Fintro Literatuurprijs (De gouden boekenuil)
Gouden Boekenuil
Gouden Ganzenveer
Gouden Griffel
Gouden Lijst
Gouden Penseel
Gouden Strop
Gouden Tulp
Greshoffprijs
Guardian First Book Award
Gulden Palet
H. Roland Holst-prijs
Halewijn Prijs
Hans Christian Andersen Award
Harland Awards
Harland Awards Romanprijs
Hebban Award Beste Non-Fictie
Hebban Awards
Hebban Debuutprijs
Hebban Feelgood Clubprijs
Hebban Jeugdliteratuur Clubprijs
Hebban Literatuur Clubprijs
Hebban SF & Fantasy Clubprijs
Hebban Thriller Clubprijs
Hebban Thriller Debuutprijs
Hebban Young Adult Clubprijs
Helden Sportboek van het jaar
Herman de Coninckprijs
Het Beste Spirituele Boek (CPNB)
Het Gouden Kookboek
Historisch Nieuwsblad
Hoogste Woord
Hotze de Roos-prijs
Hugo Award
Ida Gerhardt Poëzieprijs
International Dublin Literary Award
J. Greshoffprijs
J.C. Bloem-poëzieprijs
J.M.A. Biesheuvelprijs
Jan Campertprijs
Jan Hanlo Essayprijs
Jan Paul Bresser Prijs
Jan Wolkersprijs
Jenny Smelik-IBBY-prijs
Jo Peter Poëzieprijs
Joop Witteveen Prijs
KLEIO KlassePrijs
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
Kinderboekwinkelprijs
Leespluim
Libris Geschiedenisprijs
Libris Literatuurprijs
Lira Scherpenzeelprijs
Literatour Prijs
Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
Luisterboek Award
Macavity Award
Managementboek van het jaar
Martinus Nijhoff Vertaalprijs
Max Velthuijs Prijs
Mediafacts Award App
NS Publieksprijs
National Book Award
Nederlandse Boekhandelprijs
Nico Scheepmaker Beker
Nienke van Hichtum-prijs
Nobelprijs voor Literatuur
Ooa Boek van het jaar
Opzij Literatuurprijs
Overijssels Boek van het Jaar
P.C. Hooft-prijs
PEN/Faulkner Award
Paul Snoekprijs
Pluim van de Senaat van de Kinderjury
Premio Strega
Prentenboek TopTien
Prentenboek van het Jaar
Prijs Religeuze of Spirituele Boek
Prijs van de Jonge Jury
Prijs van de Nederlandse Kinderjury
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Jeugdliteratuur
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Poëzie
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Proza
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Toneelliteratuur
Prijzen der Brabantse Letteren
Prinsjesboekenprijs
Prix Goncourt
Prix Médicis étranger
Professor van Winterprijs
Pulitzer Prize
Reinaert Trofee (jongerenjury)
Roald Dahl Funny Prize
Schaduwprijs
Shamus Award
Socratesbeker
Stripschappijs
T.S. Eliot Prize
The Caldecott Medal
The Man Booker International Prize
The Man Booker Prize
The Newbery Medal
Thea Beckmanprijs
Theo Thijssenprijs
VN Thriller van het jaar
VPRO Bob den Uyl prijs
VRT Leestrofee
VSB Poëzieprijs
Valentijnprijs
Van der Hoogtprijs
Vlag en Wimpel
Voetbalboek van het jaar
Vrouw Poëzie & Proza Debuutprijs
WIZO
Waterstones Children's Book Prize
Willy Vandersteen Prijs
Women's Prize for Fiction
Woutertje Pieterse Prijs
Zeeuwse Boekenprijs
Zilveren Griffel
Zilveren Penseel
Zinnen Röes Award

Verzoeken om uitbreiding van de lijst (lees: toevoeging van een nieuwe prijs) kunnen worden ingediend bij Team ISBN.


L

Leeftijdscategorie

Een minimum leeftijd en een maximum leeftijd.

Tot 36 maanden gemeten in maanden, daarboven in jaren. Als een boek is bestemd voor een leeftijd ‘vanaf’, en niet ‘tot’, dan kunt u de maximum leeftijd achterwege laten. De leeftijden zijn vrij in te vullen. Een webwinkel die werkt met vaste ranges zal de aangegeven leeftijden transformeren naar een waarde uit de ranges zoals zij die zelf hebben gedefinieerd.

M

Mag geraadpleegd worden door afnemer

Ook wel genoemd 'Informatierestrictie': Dit zet u aan als u wilt dat de een titel wel gedistribueerd mag worden door CB maar u geen toestemming geeft dat titel details van de titel op websites getoond mogen worden   

Gevolgen als u kiest voor 'nee':

 • In CB Online wordt u titel getoond als een ISBN registratie met daarbij de melding "Niet (langer) in CB assortiment"
 • In digitale berichtgeving naar (web)winkels wordt de titel alleen opgenomen met bibliografische gegevens, er wordt geen prijs- of beschikbaarheidsinformatie doorgegeven

Indien "mag geraadpleegd worden door afnemer" is NEE dan dient ook "mag besteld worden door afnemer" op NEE te staan.

Mag worden besteld door afnemer

Ook wel genoemd 'bestelrestrictie'. U geeft aan of het artikel bestel mag worden door de boekverkoper.

Als u kiest voor "nee" dan kan de titel niet besteld worden door de boekverkoper maar alleen als u (de uitgever) de opdracht instuurt,

Gevolgen als u kiest voor 'nee':

 • Orders die toch worden ingediend zullen direct na ontvangst worden afgewezen.


MAN

MAN staat voor MANco en is een retourtype Typeretouren

Metadata vrijgeven

Met metadata vrijgeven geeft u toestemming dat de gegevens van de titel in uitgaande berichten naar boekverkopers van CB mogen worden opgenomen

 • Als u het vinkje uitzet dan kunt u uw titel niet aanmelden bij CB
 • Als u het vinkje uitzet dan kunt uw titel niet terugvinden op CB Online of websites

MIS

MIS staat voor MISdruk en is een retourtype Typeretouren

N

NBE

NBE staat voor Niet of verkeerd BEsteld en is een retourtype Typeretouren

NUR / Additionele NUR's

NUR staat voor Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling en is een driecijferige code die het onderwerp van het boek weergeeft en wordt vastgelegd door de uitgever als die het boek registreert bij bureau ISBN

Deze Indeling wordt door veel webwinkels gebruikt in de search engine om te filteren. Met NUR kan niet exact het onderwerp worden aangegeven, maar de NUR is bedoeld om boeken te groeperen binnen de productcategorie waarbinnen een eindgebruiker in geïnteresseerd is.

Indien een werk in meerdere Rubrieken valt kunnen additionele NUR-codes worden toegekend.

Hieronder een overzicht van de beschikbare NUR-codes

 

NUROMSCHRIJVING
000Non-boeken algemeen
011Agenda's
012Albums en dagboeken
013Ansichtkaarten
014Kalenders en verjaardagskalenders
015Posters
016Formulieren en opbergmiddelen
017Non-boeken met een hoog BTW-tarief (m.u.v. multimedia)
018Non-boeken met een laag BTW
019T-shirts
021Kussenslopen
022Knuffels
023Spelletjes voor kinderen en jongeren
024Spelletjes voor volwassenen
030Kaarten algemeen
031Autokaarten
032Fietskaarten
033Stadsplattegronden
034Topografische kaarten
035Wandelkaarten
036Waterkaarten
040CD-ROM algemeen
041Games (CD-ROM)
042Hobby (CD-ROM)
043Home Office & Applicatie (CD-ROM)
044Kinderen en jongeren (CD-ROM)
045Kunst en cultuur (CD-ROM)
046Naslagwerken (CD-ROM)
047Reizen en route (CD-ROM)
048Taal en cursussen (CD-ROM)
050DVD algemeen
051Games (DVD)
052Documentaires (DVD)
053Kinderen en jongeren (DVD)
054Speelfilm (DVD)
055Muziek (DVD)
060Video algemeen
061Documentaires (Video)
062Kinder- en jeugdvideo
063Speelfilm (Video)
064Muziek (Video)
070Multimedia algemeen
071Diskette software algemeen
072CD-tape algemeen
073Klassieke muziek (CD-tape)
074Moderne muziek (CD-tape)
075Muziek voor kinderen (CD-tape)
076Gesproken tekst voor kinderen en jongeren (CD-tape)
077Gesproken tekst voor volwassenen (CD-tape)
078Luisterboeken
080Overige media algemeen
081CD, cassette, CD-ROM, DVD, tape, diskette (blanco)
082Film- en diarolletjes (blanco)
083Video (blanco)
084Kranten
085Tijdschriften hoog BTW tarief (niet-literair)
086Tijdschriften laag BTW tarief (niet-literair)
100Educatieve uitgaven algemeen
110Talen algemeen
111Taal VMBO
112Taal HAVO/VWO
113Taal Hoger Onderwijs
114Taal BVE-sector (MBO + volwasseneneducatie)
115Taal Branchegerichte opleidingen
116Taal ASO (algemeen secundair onderwijs)
117Taal BSO (Beroeps secundair onderwijs)
118Taal TSO (Technisch secundair onderwijs)
119Taal KSO (kunst secundair onderwijs)
120Exacte vakken en informatica algemeen
121Exacte vakken en informatica VMBO
122Exacte vakken en informatica HAVO/VWO
123Exacte vakken en informatica HOGER ONDERWIJS
124Exacte vakken en informatica BVE-sector (+MBO + volwassenen educatie)
125Exacte vakken en informatica Branchegerichte opleidingen
126Exacte vakken en informatica ASO (algemeen secundair onderwijs)
127Exacte vakken en informatica BSO (beroeps secundair onderwijs)
128Exacte vakken en informatica TSO (technisch secundair onderwijs)
129Exacte vakken en informatica KSO (kunst secundair onderwijs)
130Mens en maatschappij algemeen
131Mens en maatschappij VMBO
132Mens en maatschappij HAVO/VWO
133Mens en maatschappij HOGER ONDERWIJS
134Mens en maatschappij BVE-sector (=MBO + volwassenen educatie)
135Mens en maatschappij Branchegerichte opleidingen
136Mens en maatschappij ASO (algemeen secundair onderwijs)
137Mens en maatschappij BSO (beroeps secundair onderwijs)
138Mens en maatschappij TSO (technisch secundair onderwijs)
139Mens en maatschappij KSO (kunst secundair onderwijs)
140Instrumentele vaardigheden algemeen
141(Instrumentele) vaardigheden VMBO
142(Instrumentele) vaardigheden HAVO/VWO
143(Instrumentele) vaardigheden HOGER ONDERWIJS
144(Instrumentele) vaardigheden BVE-sector (=MBO + volwassenen educatie)
145(Instrumentele) vaardigheden Branchegerichte opleidingen
146(Instrumentele) vaardigheden ASO (algemeen secundair onderwijs)
147(Instrumentele) vaardigheden BSO (beroeps secundair onderwijs)
148(Instrumentele) vaardigheden TSO (technisch secundair onderwijs)
149(Instrumentele) vaardigheden KSO (kunst secundair onderwijs)
150Kunstzinnige vorming algemeen
151Kunstzinnige vorming VMBO
152Kunstzinnige vorming HAVO/VWO
153Kunstzinnige vorming HOGER ONDERWIJS
154Kunstzinnige vorming BVE-sector (=MBO + volwassenen educatie)
155Kunstzinnige vorming branchegerichte opleidingen
156Kunstzinnige vorming ASO (algemeen secundair onderwijs)
157Kunstzinnige vorming BSO (beroeps secundair onderwijs)
158Kunstzinnige vorming TSO (technisch secundair onderwijs)
159Kunstzinnige vorming KSO (kunst secundair onderwijs)
160Economie, recht en bedrijfskunde algemeen
161Economie, recht en bedrijfskunde VMBO
162Economie, recht en bedrijfskunde HAVO/VWO
163Economie, recht en bedrijfskunde HOGER ONDERWIJS
164Economie, recht en bedrijfskunde BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie)
165Economie, recht en bedrijfskunde Branchegerichte opleidingen
166Economie, recht en bedrijfskunde ASO (algemeen secundair onderwijs)
167Economie, recht en bedrijfskunde BSO (beroeps secundair onderwijs)
168Economie, recht en bedrijfskunde TSO (technisch secundair onderwijs)
169Economie, recht en bedrijfskunde KSO (kunst secundair onderwijs)
170Technische en nautische vakken algemeen
171Technische en nautische vakken VMBO
172Technische en nautische vakken HAVO/VWO
173Technische en nautische vakken HOGER ONDERWIJS
174Technische en nautische vakken BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie)
175Technische en nautische vakken Branchegerichte opleidingen
176Technische en nautische vakken ASO (algemeen secundair onderwijs)
177Technische en nautische vakken BSO (beroeps secundair onderwijs)
178Technische en nautische vakken TSO (technisch secundair onderwijs)
179Technische en nautische vakken KSO (kunst secundair onderwijs)
180Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken algemeen
181Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken VMBO
182Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken HAVO/VWO
183Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken HOGER ONDERWIJS
184Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken BVE-sector (=MBO + volwassenen educatie)
185Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken Branchegerichte opleidingen
186Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken ASO (algemeen secundair onderwijs)
187Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken BSO (beroeps secundair onderwijs)
188Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken TSO (technisch secundair onderwijs)
189Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken KSO (kunst secundair onderwijs)
190Basisschool
191Basisschool: talen
192Basisschool: exacte vakken en informatica
193Basisschool: mens en maatschappij
194Basisschool: vaardigheden
195Basisschool: kunstzinnige vorming
200Kinderboeken algemeen
210Non-fictie kinderboeken (<12 jaar)
211Computerboeken (<12 jaar)
212Geschiedenis (<12 jaar)
213Gezondheid (<12 jaar)
214Hobbyboeken (<12 jaar)
216Kookboeken (<12 jaar)
217Kunst en cultuur (<12 jaar)
218Mens en maatschappij (<12 jaar)
219Moppen en raadsels (<12 jaar)
221Muziek (<12 jaar)
222Naslagwerken, woordenboek, atlas (<12 jaar)
223Natuur, plant, dier (<12 jaar)
224Religie en kinderbijbels (<12 jaar)
225Ruimte en sterrenkunde (<12 jaar)
226Seksualiteit/voorlichting (<12 jaar)
227Sinterklaas- en kerstboeken (<12 jaar)
228Speel- en leerboeken (<12 jaar)
229Sport, spel (<12 jaar)
231Techniek (<12 jaar)
232Wereldoriëntatie, landen, volkeren (<12 jaar)
240Non-fictie kinderboeken (> 12 jaar)
241Computerboeken (>12 jaar)
242Geschiedenis (>12 jaar)
243Gezondheid (>12 jaar)
244Hobbyboeken (>12 jaar)
246Kookboeken (>12 jaar)
247Kunst en cultuur (>12 jaar)
248Mens en maatschappij (>12 jaar)
249Muziek (>12 jaar)
251Moppen en raadsels (>12 jaar)
252Naslagwerken, woordenboeken, atlas (>12 jaar)
253Natuur, plant, dier (>12 jaar)
254Ruimte en sterrenkunde (>12 jaar)
255Seksualiteit/voorlichting (>12 jaar)
256Sport, spel (>12 jaar)
257Techniek (>12 jaar)
258Wereldoriëntatie, landen, volkeren (>12 jaar)
259Wetenschap (>12 jaar)
270Kinderboeken diversen
271Peuterboeken
272Kleuterboeken
273Prentenboeken (<6 jaar)
274Prentenboeken (>6 jaar)
275Rijmpjes, versjes, liedjes
276Uitklapboeken
277Verhalen en sprookjes
280Fictie kinder- en jeugdboeken algemeen
281Fictie 4-6 jaar
282Fictie 7-9 jaar
283Fictie 10-12 jaar
284Fictie 13-15 jaar
285Fictie 15+
286Moeilijk lezen
287Leren lezen
290Poëzie voor kinderen algemeen
291Poëzie 6-9 jaar
292Poëzie 10-12 jaar
293Poëzie 13-15 jaar
294Poëzie 15 jaar en ouder
300Literaire fictie algemeen
301Literaire roman, novelle
302Vertaalde literaire roman, novelle
303Verhalenbundels
304Vertaalde verhalenbundels
305Literaire thriller
306Poëzie
307Toneel, - theater- en filmteksten, ook scenario's
308Klassieke oudheid (teksten)
309Bloemlezingen
310Pockets algemeen
311Pockets literaire fictie
312Pockets populaire fictie
313Pockets spanning
314Pockets non-fictie
315Vertaalde pockets
320Literaire non-fictie algemeen
321Biografieën literaire auteurs
322Briefwisselingen literaire auteurs
323Literaire essays
324Literaire tijdschriften
325Gebundelde literaire columns
330Spannende boeken algemeen
331Detective
332Thriller
333Science fiction
334Fantasy
335Griezel- en spookverhalen, horror
336Avonturenroman
337Oorlogs- en verzetsroman
338Spionageroman
339True crime
340Populaire fiction algemeen
341Esoterische en spirituele roman
342Historische roman (populair)
343Romantiek
344Streek- en familieromans
345Volkssprookjes, sagen en legenden
350Fictie overig algemeen
360Strips algemeen
361Strips voor algemeen publiek (8-80 jaar)
362Strips voor kinderen (geen informatieve strips)
363Realistische strips voor volwassenen
364Geschiedkundige strips
365Informatieve stripverhalen (<12 jaar)
366Informatieve stripverhalen (>12 jaar)
370Cadeauboeken algemeen
371Cartoons
372Humor
373Gedichten (populair)
400Non-fictie Vrije tijd/algemeen
401Gebundelde columns en interviews
402Waargebeurde verhalen
410Natuur populair algemeen
411Natuurgidsen algemeen
412Specialistische natuurgidsen
420Flora algemeen
421Bloemschikken en groendecoraties
422Kamerplanten
423Moestuin
424Tuinieren
425Tuinontwerpen
426Tuinplanten
427Vijvers
428Wilde planten
429Bomen en heesters
430Fauna algemeen
431Huisdieren
432Insecten
433Reptielen en amfibieën
434Vissen
435Vogels
436Zoogdieren
440Eten en drinken algemeen
441Basis kookboeken
442Keuken per land en streek
443Dieetboeken
444Vegetarische kookboeken
445Magnetron-kookboeken
446Koken en apparatuur
447Wijn en dranken
448Bier
449Inmaken en conserveren
450Lifestyle algemeen
451Etiquette
452Mode
453Schoonheidsverzorging
454Woninginrichting
455Erotiek
460Hobby's algemeen
461Fietsen
462Auto's
463Motoren, bromfietsen
464Treinen
465Luchtvaart
466Maritiem
467Doe-het-zelf
468Elektrotechniek (populair)
469Metaalbewerking (als hobby)
471Houtbewerking en restauratie (als hobby)
472Muziekbeoefening (als hobby)
473Foto, film, video en geluid (als hobby)
474Handwerken, naaien en naaldkunst (als hobby)
475Kaarten maken
476Tekenen, schilderen, kalligrafie
477Verzamelen
480Sport en spel algemeen
481Denksporten (schaken/dammen)
482Balspelen
483Bergsporten
484Watersporten
485Fitness en conditie
486Vechtsporten
487Sport met dieren
488Sportorganisatie, - begeleiding en -verzorging (professioneel incl. sportmassage)
489Sportverhalen
491Sportbiografieën
492Kaartspelen
493Puzzelboeken
494Spelen, spelletjes
500Reizen algemeen
501Fietsgidsen
502Wandelgidsen
503Campinggidsen
504Hotel- en restaurantgidsen
505Accommodatiegidsen
506Winkelgidsen
507Taalgidsen
508Reisverhalen
509Gidsen met motor- of autoroutes
510Reisgidsen algemeen
511Reisgidsen Benelux
512Reisgidsen Europa
513Reisgidsen Noord-Amerika
514Reisgidsen Midden-Amerika
515Reisgidsen Zuid-Amerika
516Reisgidsen Afrika
517Reisgidsen Azië
518Reisgidsen Australië en Nieuw-Zeeland
519Geografische atlassen
520Regionaal algemeen
521Regionale cultuur
522Regionale sagen en legenden
523Regionale gedenkboeken
524Fries
525Streektaal
530Naslagwerken algemeen
531Algemene encyclopedieën
532Adresboeken
533Almanakken
600Non-fictie informatief/professioneel algemeen
610Taal en cultuur algemeen
611Algemene letteren
612Cultuurwetenschappen algemeen
613Mediëvistiek
614Archiefwetenschap
615Boekwetenschappen algemeen
616Taalkunde
617Literatuurwetenschap
618Theoretische literatuurwetenschap
620Nederlandse taal- en letterkunde algemeen
621Literatuurgeschiedenis van de lage landen
622Letterkunde
623Taalbeheersing
624Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid
625Citaatboeken
626Specialistische woordenboeken (ook etymologisch woordenboek)
627Woordenboeken
630Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen
631Duitse taal, letterkunde en cultuur
632Engelse taal, letterkunde en cultuur
633Franse taal, letterkunde en cultuur
634Spaanse taal, letterkunde en cultuur
635Literatuurgeschiedenis buitenland
640Kunst algemeen
641Biografieën van kunstenaars
642Monografieën (kunst)
643Museumgidsen
644Tentoonstellingscatalogi
645Antiek
646Beeldende kunst
647Beeldende kunsttechnieken
648Bouwkunst, architectuur
649Iconologie
651Kunsttheorie
652Fotografie, film, video als kunstvormen
653Fotoboeken
654Kunstgeschiedenis
655Toegepaste kunst
656Vormgeving en design
657Museumstudies
658Kunstbeleid- en management
660Muziek algemeen
661Biografieën van musici
662Muziekgeschiedenis
663Muziektheorie
664Muziekwetenschap
665Muziek klassiek
666Muziek populair
667Muziekinstrumenten en - techniek
668Bladmuziek
669Naslagwerken (muziek)
670Theater, film- en televisiewetenschap algemeen
671Biografieën podiumkunsten
672Biografieën film en theater
673Radio
674Film en televisie
675Toneel en theaterdans
676Theatergeschiedenis
677Theatertheorie en -techniek
680Geschiedenis algemeen
681Historische biografieën
682Archeologie
683Oudheid (tot 500)
684Middeleeuwen (500-1500)
685Nieuwe geschiedenis (1500-1870)
686Moderne geschiedenis (1870-heden)
687Theoretische geschiedenis
688Vaderlandse geschiedenis
689Oorlog en vrede
691Europese overzeese expansie
692Niet-westerse geschiedenis
693Regionale stadsgeschiedenis
694Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis
695Maatschappijgeschiedenis
696Sociaal economische geschiedenis
697Politieke geschiedenis en geschiedenis van de internationale betrekkingen
698Koningshuizen
699Algemene jaarboeken (geschiedenis)
700Theologie algemeen
701Bijbels
702Bijbelse handboeken
703Bijbelwetenschappen
704kerk- en dogmengeschiedenis
705Godsdienstwijsbegeerte en ethiek
706godsdienstwetenschappen
707Geloofsopbouw
708Godsdienstige mystiek
709Kerkboeken/gebedenboeken, psalmen en gezangbundels
711Pastoraat
712Zending/evangelisatie
713Religieuze cadeauboekjes
714Religieuze poëzie
715Humanistiek
716Jodendom
717Islam
718Oosterse religies waaronder Boeddhisme en Hindoeïsme
719Overige religies
720Esoterie algemeen
721Astrologie
722I Tjing
723Meditatie
724New Age
725Occultisme
726Oosterse oefeningen (yoga, tai-chi e.d.)
727Parapsychologie
728Spiritualiteit
730Filosofie algemeen
731Biografieën over filosofen
732Geschiedenis van de filosofie
733Theoretische filosofie
734Praktische filosofie
735Sociale filosofie
736Cultuurfilosofie
737Sociale kennistheorie & ethiek
738Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie
739Oosterse filosofie
740Mens en maatschappij algemeen
741Algemene sociale wetenschappen
742Andragogie
743Antroposofie
744Bewegingswetenschappen
745Emancipatie
746Geloofsopvoeding
747Minderheden, racisme, vluchtelingen
748Senioren
749Rouwverwerking
751Verslavingsvraagstukken
752Welzijnswerk
753Agogiek
754Politicologie
755Sociaal ruimtelijke wetenschappen
756Sociologie algemeen
757Cultuursociologie
758Stadssociologie
759Sociologie van beleidsprocessen
761Culturele antropologie
762Organisatieantropologie
763Multiculturalisme
764Sociale en historische antropologie
765Creatief denken
766Jeugd
767Relaties(boeken over echtscheiding)
770Psychologie algemeen
771Arbeidspsychologie
772Klinische psychologie
773Ontwikkelingspsychologie
774Organisatiepsychologie
775Sociale psychologie
776Psychologische testen en onderzoek
777Psychotherapie en andere therapieën
778Functieleer
780Economie en bedrijf algemeen
781Algemene economie
782Bedrijfseconomie
783Fiscale economie
784Internationale financiële economie
785Wiskundige economie
786Accountancy en administratie
787Actuariële wetenschappen
788E-commerce
789Econometrie
791Economische biografieën
792Financiële econometrie
793Geld-/bank-/krediet- en verzekeringswezen
794Beleggen
800Bedrijfskunde algemeen
801Management algemeen
802Marketing
803Reclame
804Productie, inkoop, logistiek
805Bestuurs- en beleidskunde
806Onderhandelen en vergaderen
807Personeel en organisatie
808Leidinggeven, coachen
809Solliciteren
810Communicatiekunde algemeen
811Media en computercommunicatie
812Interculturele communicatie
813Journalistiek
814PR & Voorlichting
815Massacommunicatie
816Toegepaste communicatiekunde
820Recht algemeen
821Recht algemeen
822Privaatrecht en mediation
823Staats- en bestuursrecht
824Strafrecht en procesrecht
825Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
826Fiscaal recht
827Ondernemingsrecht
828Internationaal (publiek)recht
829Alternatieve rechtsbedeling en slachtofferhulp
840Onderwijs en opvoeding
841Onderwijskunde
842Taalonderwijskunde
843Lichamelijke opvoeding en sportonderwijs in onderwijssetting
844Onderwijsvormen en schooltypen
845Beroepenvoorlichting
846Didactiek
847Pedagogiek
848Orthopedagogiek
849Wijsgerige en historische pedagogiek
850Zwangerschap en opvoeding algemeen (populair)
851Zwangerschap en geboorte
852Namenboeken
853Verzorging baby's en peuters
854Opvoeding van kinderen en jongeren
860Gezondheid algemeen
861Alternatieve geneeswijze algemeen (populair)
862Geneesmiddelen algemeen
863Medische handboeken (populair)
864Massageboeken
865Seksualiteit
870Geneeskunde algemeen
871Medische handboeken (professioneel)
872Medische woordenboeken
873Alternatieve geneeswijzen (professioneel)
874Anatomie en fysiologie
875Psychiatrie
876Specialistische geneeskunde: algemeen
877Specialistische geneeskunde: chirurgie
878Specialistische geneeskunde: interne geneeskunde
879Farmacie;farmacotherapie
881Medische biologie
882Gezondheidswetenschappen
883Medische en socio-medische wetenschappen
884Milieugezondheidskunde
885Geriatrie
886Diergeneeskunde
887Tandheelkunde
888Orthodontie
889Kaakchirurgie en mondziekten
890Paramedisch algemeen
891Assisterende beroepen en lab
892Bewegingstherapie, ergo- en arbeidstherapie
893Dieet- en voedingsleer
894Fysiotherapie
895Geestelijke gezondheidszorg
896Logopedie
897Verpleegkunde en ziekenverzorging
898Sportgeneeskunde
900Sociale geografie algemeen
901Geografie van stad en platteland
902Geografie van de ontwikkelingslanden
903Economische geografie
904Regionale geografie
905Geografische informatiesystemen/cartografie
906Politieke en culturele geografie
907Milieugeografie
910Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen
911Algemene natuurwetenschappen
912Meteorologie en fysische oceanografie
913Scheikunde algemeen
914Organische chemie
915Biochemie
916Statistiek en methodologie
917Sterrenkunde
918Wiskunde algemeen
919Toepassingsgerichte wiskunde
921Fundamentele wiskunde
922Biologie algemeen
923Cel- en moleculaire biologie
924Natuurkunde algemeen
925Theoretische natuurkunde
926Experimentele natuurkunde
927Biofysica
928Computationele natuurkunde
929Mechanica
930Aardwetenschappen algemeen
931Geochemie
932Geofysica
933Geologie
934Hydrologie
935Fysische geografie
940Landbouw en natuurlijke omgeving algemeen
941Plant- en gewaswetenschappen
942Dierwetenschappen
943Omgevingswetenschappen
944Natuurbeheer
945Landinrichting
946Levensmiddelentechnologie
947Internationale ontwikkelingsstudies
948Landbouwgeschiedenis
949Evolutie
950Technische wetenschappen algemeen
951Autotechniek
952(Bio)chemische techniek
953Bedrijfsinformatietechnologie
954Biomedische technologie
955Bouwkunde
956Civiele techniek
957Civiele technologie en management
958Computertechniek
959Elektrotechniek
961Energie
962Geluidstechniek
963Grafische techniek
964Industrieel ontwerpen
965Informatietechniek
966Installatietechniek
967Laboratoriumtechniek
968Luchtvaart- en ruimtetechniek
969Maritieme techniek
971Materiaalkunde
972Mijnbouw
973Milieutechniek en milieutechnische wetenschappen
974Scheepsbouw
975Telematica
976Verkeerskunde
977Vervoerstechniek
978Werktuigbouwkunde
980Informatica algemeen
981Medische technische informatica
982Informatica & management
983Informatiekunde
984Kunstmatige intelligentie
985Besturingsprogramma's
986Datacommunicatie en netwerken
987Hardware
988Internet
989Programmeertalen
991Softwarepakketten (boeken over.....)
992Systeemanalyse en -theorie
993Theoretische informatica
994Toegepaste webdesign
995Databases
996Backoffice-systemen
997Computercursussen

NSTC

Een NSTC is een unieke code die alle uitvoeringen van een en hetzelfde werk aan elkaar koppelt, ook over uitgeverijen heen. Het NSTC stelt de webwinkel in staat om alle uitvoeringen van een werk op werkniveau te presenteren in de etalage. Het stelt de uitgever in staat om op werkniveau de afzet/omzet te volgen.

NSTC

Een NSTC wordt niet toegekend door de uitgever maar ontstaat  bij de redactionele controle van Team ISBN.

Voorbeeld van NSTC
<RelatedWork>
 <WorkRelationCode>01</WorkRelationCode>
 <WorkIdentifier>
 <WorkIDType>01</WorkIDType>
 <IDTypeName>NSTC</IDTypeName>
 <IDValue>500048946</IDValue>
 </WorkIdentifier>
</RelatedWork>

O

Omvang aantal

Hier geeft u het aantal van de bestandsgrootte weer die u bij "Omvang eenheid" heeft gekozen


Omvang eenheid

Heeft betrekking op digitale producten en geeft de bestand-/geluidsgrootte aan van het digitale product

Te kiezen uit deze omvang eenheden:

 • Byte
 • Kilobyte
 • Megabytes
 • Uren, minuten, seconden (hhhmmss)

Het aantal kan gevuld te worden bij het veld "Omvang aantal"

Onderscheidingen

De naam van een prijs of onderscheiding die het product of werk heeft ontvangen.

In overleg met uitgevers en retailers is een voor gedefinieerde lijst met literaire prijzen opgesteld. Alle door de uitgever doorgegeven literaire prijzen zullen wel door CB geaccepteerd worden maar literaire prijzen die niet op de voor gedefinieerde lijst voorkomen zullen niet aan de retailers beschikbaar worden gesteld. Dit geldt ook voor een afwijkende schrijfwijze in de naam van de literaire prijs,

Klik op de link hieronder voor de voor gedefinieerde lijst met literaire prijzen

Overzicht literaire prijzen welke beschikbaar gesteld worden aan de retailers
AKO Literatuurprijs
ANV Debutantenprijs
Amsterdamprijs voor de kunst
Amy van Markenprijs
Anna Bijns Prijs
Anthony Award
Anton Wachterprijs
Astrid Lindgren-prijs
BNG Nieuwe Literatuurprijs
Beste Boek voor Jongeren
Beste Rotterdamse Boek
Beste Spirituele Boek
Beste Theologische Boek
Blue Peter Book Award
Bob den Uyl Prijs
Boekenleeuw
Boekenpauw
Boekensleutel
BookSpot Schaduwprijs
Bookspot Gouden Strop
Bookspot Literatuurprijs
Bordewijkprijs
Bronzen Uil
Brusseprijs
C. Buddingh’-prijs
CCS Crone Prijs
CCS Crone Stipendium
CILIP Carnegie Medal
CILIP Kate Greenaway Medal
CLO Literaire Juryprijs
CWA Dagger Awards
Charlotte Köhler Stipendium
Charlotte Köhler prijs
Constantijn Huygensprijs
Costa Book Awards
Crimezone Award
Crimezone Debuut Award
DWDD Boek van de Maand
DWDD Kinderboek van het jaar
De Gouden Garde
De Inktaap
De Nederlandse Kinderjury
De best verzorgde boeken
De bronzen uil
DeMens.nu
Debuutprijs
Diamanten Kogel
Dioraphte Literatour Prijs
Dr Elly Jaffé Prijs en Stipendium
E. du Perronprijs
ECI Literatuurprijs
Edgar Allen Poe Award
Eigenwijsprijs
Eisner Awards
Eline van Haarenprijs
Erik Hazelhoff Biografieprijs
Eurekaprijs 
European Design Award
Europese Literatuurprijs
F. Bordewijk-prijs
Fintro Literatuurprijs
Fintro Literatuurprijs (De gouden boekenuil)
Gouden Boekenuil
Gouden Ganzenveer
Gouden Griffel
Gouden Lijst
Gouden Penseel
Gouden Strop
Gouden Tulp
Greshoffprijs
Guardian First Book Award
Gulden Palet
H. Roland Holst-prijs
Halewijn Prijs
Hans Christian Andersen Award
Harland Awards
Harland Awards Romanprijs
Hebban Award Beste Non-Fictie
Hebban Awards
Hebban Debuutprijs
Hebban Feelgood Clubprijs
Hebban Jeugdliteratuur Clubprijs
Hebban Literatuur Clubprijs
Hebban SF & Fantasy Clubprijs
Hebban Thriller Clubprijs
Hebban Thriller Debuutprijs
Hebban Young Adult Clubprijs
Helden Sportboek van het jaar
Herman de Coninckprijs
Het Beste Spirituele Boek (CPNB)
Het Gouden Kookboek
Historisch Nieuwsblad
Hoogste Woord
Hotze de Roos-prijs
Hugo Award
Ida Gerhardt Poëzieprijs
International Dublin Literary Award
J. Greshoffprijs
J.C. Bloem-poëzieprijs
J.M.A. Biesheuvelprijs
Jan Campertprijs
Jan Hanlo Essayprijs
Jan Paul Bresser Prijs
Jan Wolkersprijs
Jenny Smelik-IBBY-prijs
Jo Peter Poëzieprijs
Joop Witteveen Prijs
KLEIO KlassePrijs
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
Kinderboekwinkelprijs
Leespluim
Libris Geschiedenisprijs
Libris Literatuurprijs
Lira Scherpenzeelprijs
Literatour Prijs
Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
Luisterboek Award
Macavity Award
Managementboek van het jaar
Martinus Nijhoff Vertaalprijs

MAX Gouden Vleermuis

MAX Zilveren Vleermuis

MAX Bronzen Vleermuis

Max Velthuijs Prijs
Mediafacts Award App
NS Publieksprijs
National Book Award
Nederlandse Boekhandelprijs
Nico Scheepmaker Beker
Nienke van Hichtum-prijs
Nobelprijs voor Literatuur
Ooa Boek van het jaar
Opzij Literatuurprijs
Overijssels Boek van het Jaar
P.C. Hooft-prijs
PEN/Faulkner Award
Paul Snoekprijs
Pluim van de Senaat van de Kinderjury
Premio Strega
Prentenboek TopTien
Prentenboek van het Jaar
Prijs Religeuze of Spirituele Boek
Prijs van de Jonge Jury
Prijs van de Nederlandse Kinderjury
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Jeugdliteratuur
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Poëzie
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Proza
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Toneelliteratuur
Prijzen der Brabantse Letteren
Prinsjesboekenprijs
Prix Goncourt
Prix Médicis étranger
Professor van Winterprijs
Pulitzer Prize
Reinaert Trofee (jongerenjury)
Roald Dahl Funny Prize
Schaduwprijs
Shamus Award
Socratesbeker
Stripschappijs
T.S. Eliot Prize
The Caldecott Medal
The Man Booker International Prize
The Man Booker Prize
The Newbery Medal
Thea Beckmanprijs
Theo Thijssenprijs
VN Thriller van het jaar
VPRO Bob den Uyl prijs
VRT Leestrofee
VSB Poëzieprijs
Valentijnprijs
Van der Hoogtprijs
Vlag en Wimpel
Voetbalboek van het jaar
Vrouw Poëzie & Proza Debuutprijs
WIZO
Waterstones Children's Book Prize
Willy Vandersteen Prijs
Women's Prize for Fiction
Woutertje Pieterse Prijs
Zeeuwse Boekenprijs
Zilveren Griffel
Zilveren Penseel
Zinnen Röes Award

ONB

ONB staat voor ONBerekend ontvangen en is een retourtype Typeretouren

Opslag>2 jaar

Als u wilt weten hoe lang uw titels al op voorraad bij CB liggen ( of welke titel aangemerkt worden voor opslag >2 jaar), dan kunt u dat zelf controleren.

Vind uw overzicht

 • Ga naar CB Online en klik daar op de tegel van “Uitgeverij” om deze te openen.
 • Wanneer u in CB Online bent, klikt u in het menu op “Verslaglegging” links in het scherm en dan op "Downloads" Hier kunnen verschillende rapportage worden opgevraagd die voorheen in CB Online
 • Kies bij Raport voor: “Goederenbeweging Per Artikel”
 • Selecteer het rapport dat u wilt downloaden (let op dat u altijd kiest voor een rapport dat als periode maand heeft, zoals rechts op het scherm te zien is) en klik daarna op de blauwe knop “Download aanvragen”. Het rapport wordt ter plekke gemaakt en duurt een paar seconden

Vind de datum

 • Open het gedownloade bestand in Excel.
 • In kolom AO vindt u de datum waarop de laatste bulkinslag bij CB heeft plaatsgevonden. Een inslag bij CB is een bulkinslag is wanneer deze de reeds liggende voorraad bij CB met minimaal 50% aanvult.
 • Sorteer het bestand op deze kolom met de datum oplopend.
 • U kunt nu precies zien hoe lang uw titels bij CB liggen opslagen.


OUD

OUD staat voor OUDe druk en is een retourtype Typeretouren

Ondertitel

De ondertitel is het laatste onderdeel van de titel waarin een extra verklaring van de titel kan worden opgenomen. Samen met hoofd, sectie en deeltitel completeert de ondertitel de gehele titel van een werk.

Toelichting:
Ondertitels zijn vaak bedoeld om de betekenis van de hoofdtitel te verduidelijken of aan te vullen, belangrijk voor search engine optimalisatie en erg nuttig voor het onderscheid tussen identieke of op elkaar gelijkende hoofdtitels. Alle boeken hebben een hoofdtitel, maar niet alle boeken hebben een ondertitel.

Een ondertitel moet vermeld zijn op de cover en titelpagina.

P

Promotionele tekst

Quotes en aanbevelingen van de uitgever zelf of van derden: ‘Dit is het beste boek ter wereld over …..’

Een webwinkel zal deze teksten willen gebruiken in de presentatie van het werk in de etalage en niet om op te zoeken. Het is niet de bedoeling om promotionele teksten op de plaats van de ondertitel of in de boekbeschrijving te zetten. Een promotionele tekst kan ook opgenomen worden in het veld Annotatie.POD ( Print On Demand)

Met POD dienstverlening van CB kunt uw boek pas laten produceren op het moment dat het besteld wordt. Om gebruik te maken moet u zelf een POD printbestand aanleveren via CB Online 

Info: CB heeft niet de expertise om een printbestand op te maken kan niet een printbestand voor u opmaken

Platform

Een Platform is een retailer die e-book verkoop dan wel abonnementsleveringen volledig zelf faciliteert op zijn eigen platform. Klanten kopen en lezen binnen de omgeving van de retailer

 • Denk bijvoorbeeld aan Apple, waar klanten e-books kopen in iTunes en lezen in iBooks.
 • Wanneer u uw titels levert aan deze retailers, ontvangen zij via CB de bronbestanden van uw e-books, zodat zij zonder tussenkomst van CB hun klanten kunnen bedienen.
 • Bekende platformen zijn Apple (iTunes), Kobo (werkt samen met Bol.com), Google en Amazon.
 • U vindt deze verkopers in CB Online bij uw netwerk onder ‘Platform’.
 • Sommige retailers rapporteren dagelijks welke transacties (afzet) er hebben plaatsgevonden, die kunt u volgen in onze systemen (CB Online en Analytics). De rest is rapporteert hier eens per maand over.
 • Over de omzet doen ze allemaal een keer per maand verslag, steeds over de voorafgaande afgesloten maand. Dat wil zeggen dat wanneer een platform op 4 augustus een e-book verkoopt, zij daarover verslag doen in september. U ontvangt die omzet steeds een maand nadat de verkoop daadwerkelijk plaatsvond. In praktijk zult u zien dat wanneer Apple een e-book van u verkoopt u de afzet in de betreffende maand ziet maar de omzet in de maand erop.


Om te kunnen verkopen via een platform dient u een additioneel contract te tekenen met specifieke afspraken die voor dat platform gelden. Dit is aan te vragen bij Customer service.

Quotes en aanbevelingen van de uitgever zelf of van derden: ‘Dit is het beste boek ter wereld over …..’

Een webwinkel zal deze teksten willen gebruiken in de presentatie van het werk in de etalage en niet om op te zoeken. 

Promotionele tekst

Het is expliciet niet de bedoeling om promotionele teksten op de plaats van de ondertitel of in de boekbeschrijving te zetten. Een promotionele tekst kan ook opgenomen worden in het veld Annotatie.

Voorbeeld van een promotionele tekst
<TextContent>
 <TextType>10</TextType>
 <ContentAudience>03</ContentAudience>
 <Text datestamp="20170208T060204">Een van de beste literaire thrillers van het jaar</Text>
</TextContent>
 • De bronvermelding van de promotionele tekst wordt in de tekst zelf opgenomen, niet apart vermeld.
 • Bol.com maakt geen gebruik van dit veld, alleen van Recensies.

Printkwaliteit

Bij POD print kwaliteit kunt u kiezen tussen Inkjet en Toner

Toner is sneller, maar iets duurder (kan met 24 uur)

Inkjet duurt langer, maar is iets goedkoper (4-5 werkdagen)

U maakt de keuze welke in het best past in uw dienstverlening

Prio Hiërarchie van kortingsafspraken

Er kunnen bij CB veel verschillende soorten kortingsafspraken worden vastgelegd. Hierdoor kunnen zijn soms meer kortingsafspraken van toepassing op één order.

Daarom hebben kortingsafspraken een prioriteitsnummer. De kortingsafspraak met de hoogste prioriteit zal worden gebruikt bij het uitvoeren van de order

Voor de prioriteit (hiërarchie) geldt: hoe specifieker de afspraak gemaakt is, hoe hoger de hiërarchie

Hiërarchie / PrioType afspraakAfnemer-id /-groepArtikel(groep)
8Eigenaar afspraakOp relatie-idEn op Boeksoort/Fondsgroep/Eigen groep
Hoogste korting
9Eigenaar afspraakOp relatie-idEn op Imprint
10UitgeversGroep afspraakOp relatie-idEn op Boeksoort
11Eigenaar afspraakOp afnemergroepEn op EAN/ISBN
12Eigenaar afspraakOp afnemergroepEn op Boeksoort/Fondsgroep/Eigen groep
Hoogste korting
13Eigenaar afspraakOp afnemergroepEn op Imprint
14UitgeversGroep afspraakOp afnemergroepEn op Boeksoort
15Eigenaar afspraak(leeg)En op EAN/ISBN
16Eigenaar afspraak(leeg)En op Boeksoort/Fondsgroep/Eigen groep
Hoogste korting
17Eigenaar afspraak(leeg)En op Imprint
18UitgeversGroep afspraak(leeg)En op Boeksoort
19Depot afspraakOp afnemergroepEn op Boeksoort/Fondsgroep/Eigen groep
Hoogste korting
20Depot afspraak(leeg)En op Boeksoort/Fondsgroep/Eigen groep
Hoogste korting


Kortingsafspraken op hetzelfde niveau
Bij meerdere geldig kortingsafspraken op hetzelfde hiërarchische 

Type afspraken
In CB Online Uitgever worden verschillende typen afspraken onderkent:

CodeNaamToelichting
EEigenaar afspraakKortingsafspraak die de uitgever heeft gemaakt voor zijn afnemers en afnemergroep(en)
OAOnafhankelijke afspraakKortingsafspraak van de uitgever die niet vastligt op één klant/afnemer of afnemergroep maar geldig zijn voor alle afnemers (afnemeronafhankelijk)
UGUitgeversgroep afspraakKortingsafspraak die het hoofdkantoor van een UitgeversGroep gemaakt heeft voor zijn groep met uitgevers. Deze afspraak is geldig voor alle uitgevers binnen de groep. Een UitgeversGroep afspraak is alleen te onderhouden door de hoofden van een uitgeversgroep
DDepot AfspraakKortingsafspraak die geldt voor alle bij CB aangesloten afnemers zonder dat deze daar een afspraak met de uitgever voor hoeft te maken. Een Depot afspraak is niet onderhoudbaar door de uitgever maar wordt bepaald door het boekenvak

Q

R

Recensies

Beoordeling van het werk zoals gepubliceerd in een externe bron. Vanwege het auteursrecht gaat het om een citaat uit een recensie (valt onder citaatrecht). Kan door middel van een URL of als tekst worden aangeleverd. Er kunnen meerdere citaten uit recensies worden aangeleverd.  

Kan door een webwinkel worden gebruikt om naar te linken of aan te vullen in de presentatie.

Beoordeling van het werk zoals gepubliceerd in een externe bron. Vanwege het auteursrecht gaat het om een citaat uit een recensie (valt onder citaatrecht). Kan door middel van een URL of als tekst worden aangeleverd. Er kunnen meerdere citaten uit recensies worden aangeleverd.  

Kan door een webwinkel worden gebruikt om naar te linken of aan te vullen in de presentatie.

Voor recensies is vanwege het citaatrecht de bronvermelding verplicht. Uitgevers en retailers hebben met elkaar afspraken gemaakt over de te gebruiken bronnen bij recensies, deze zijn opgenomen in een voorgedefinieerde lijst. Alle door de uitgever aangeleverde bronnen worden door CB geaccepteerd. Aan retailers zullen enkel de bronnen uit de voorgedefinieerde lijst beschikbaar gesteld worden.

Overzicht bronnen welke beschikbaar gesteld worden aan de retailers
&C
7 days
8Weekly
AD Magazine
AD Weekend
Aftenposten
Aftonbladet
Algemeen Dagblad
Alles over geschiedenis
AmericA Magazine
Associated Press
Azië Magazine/Down Under
Beau
Biblion
Biografieportaal
Bionieuws
BMGN
BNR Nieuwsradio
BodyTalk
Boek
Boekenkrant
Boekenpost
Booklist
Börsenblatt
Brabants Dagblad
Buch Magazin
Buitenhof
Business Insider
Chicklit.nl
Christelijke kinderboeken
CIP.nl
Cobra
Common Sense Media
Cosmogirl!
Cosmopolitan
Crimezone.nl
Cuttingedge
CV Koers
Dagblad De Limburger
Dagblad Van Het Noorden
Daily Express
Daily Mail
De Correspondent
De Gelderlander
De Gooi- En Eemlander
De Griffeljury
De Groene Amsterdammer
De Hervormde Vrouw
De leesclub van alles
De Levende Natuur
De Morgen
De Nederlandse Boekengids
De Nieuwe Koers
De Nieuws BV
De Ochtend van 4 (radio)
De Ondernemer
De Oogst
De Pers
De Standaard
De Taalstaat
de Telegraaf
De Tijd
De tuin in vier seizoenen
De Volkskrant
De Wereld Draait Door
Deleesclubvanalles.nl
Dettie’s Leestafel
Die Zeit
Doublespeak Publishing
Dreamz
DV
DWDD
DWDD Boek van de Maand
EenVandaag
Eilanden Nieuws
Elegance
Elisabeth Bode
Elle
Elsevier
EO Dit is de Dag
EO Visie
Espanje
Esquire
Esta
EVA
Family7 Magazine
FashionChick
Filosofie Magazine
Flair
Flow
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Friesch Dagblad
G-Geschiedenis
Gazet Van Antwerpen
Geografie
Geschiedenis magazine
GezondNu
Girlz!
Glamour
Go2War2
GOAL
Good Housekeeping
Goodreads.com
Göteborgs-Posten
GPD
Grazia
GroteVriendelijkePodcast
Haaretz
Haarlems Dagblad
Happinez
HDC Media
Hebban.nl
Hereditas Nexus
Hersen Magazine
Het Financieele Dagblad
Het Laatste Nieuws
Het Nieuwsblad
Het Parool
Het Vogeljaar
Historiek
Historiën
Historisch Nieuwsblad
Holistik
Holland Media Combinatie
HP/De Tijd
Humo
Intermediair
Irish Independent
Is geschiedenis
JAN
Jeff Kinney
JeugdBieb
Jinek
Jonge Jury
JufSanne
Karakters
Katholiek Nieuwsblad
KBO PCOB Magazine
Kek Mama
Kidsweek
Kiind
Kinderboekenkrant
Kirkus Reviews

KlasvanjufLinda.nl

Kleio 
Kleio-Historia
Knack
Koffietijd
Krant van de Aarde
Kunststof
Le Monde
Lees Magazine
Leeskost.nl
Leeuwarder Courant
Levende talen magazine
Libelle
Limburgs Dagblad / Dagblad de Limburger
LINDA.
LINDA. magazine
LINDA. Meiden
Liter
Literair Nederland
Literatuurplein - A'dam Fm- Straatjournaal
M
Management Scope
Management Team
Managementboek Magazine
Margriet
Marie Claire
Meander Magazine
Medisch Contact
Meiden magazine
Metdeneusindeboeken.nl
Metro
Moesson
Mondo
National Geographic
National Geographic Historia
Natura
NBD Biblion
NCRV Gids
Nederlands Dagblad
NetGalley
New Scientist
Nickelodeon
Niehe Media
Nieuwe Maan
Nieuwsuur
Nieuwsweekend op Radio 1
Nieuwwij
Nooit meer slapen (VPRO Radio 1)
Noord Hollands dagblad
Noord Hollands Dagblad - Redactie Thema & bijlagen
NOS
NOS Met het oog op Morgen
Nouveau
NRC
NRC Handelsblad
NRC Next
Nrc.tv
NRCV Magazine
Nu.nl
NVOX
NVOX Magazine
Omroep West
Onkruid
Onze taal
Oog voor Afrika
Op1
Opium op Radio 4
Opwekking Magazine
Opzij
Oude Paden
Ouderlingenblad
Ouders van Nu
OVT
PANNA!
Paraview
ParaVisie
Parool
Passage
Pauw
Pippo
Pluizer.be
Pluizuit.be
Plus Magazine
Politiken
Psychologie Magazine
Publishers Weekly
PW Magazine
PZC
Q-music: Van Inkel In De Middag
Quest
Quote
Radio
Radio 1: De Taalstaat
Radio 1: Kunststof
Radio 1: Langs de lijn en omstreken
Radio 1: Radar Radio
Radio 1: Radio EenVandaag
Radio 1: TROS Nieuwsshow
Radio 2: Gijs 2.0
Radio 2: Spijkers met Koppen
Radio 4: De Ochtend van 4
Radio 5: Tineke Show (Omroep Max)
Red Magazine
Reformatorisch Dagblad
Roots
Roots Magazine
RTL Boulevard
RTL Late Night
RTL Live
RTL Z
RTV Lansingerland - Woordkunst
SAAR Magazine
Schrijven Magazine
SchrijvenOnline.nl
Seasons
Seizoener
Sestra Magazine
Sestra Mama
Sovon Magazine
Spiegelbeeld
Spraakmakers
Sprout
Standaard der Letteren
STOER
Sunday Mirror
Supply Chain Magazine
Tableau Fine Arts Magazine
TCC Magazine
Telegraaf
Telegraaf VROUW
Terdege
The Bookseller
The Daily Mail
The Daily Telegraph
The Guardian
The Independent
The New York Times
The Sun
The Sunday Times
The Times
The Washington Post
ThrillZone
Tijd voor Max
Tina
Traces of war
Trouw
Trouw Letter & Geest
Twinkle
Tzum.nl
Uitdaging
Vakblad natuur bos landschap
Van Gils & gasten
Veronica Magazine
Vice
Vind
Visie
Viva
Viva Mama
Vogue
Volkskrant Magazine
VolZin
Vorsten
VPRO Boeken
VPRO Gids
VPRO OVT
VPRO Radio
Vriendin
Vrij Nederland
Vrij Nederland Thrillergids
Vrouwenthrillers.nl
Vrouwen van nu
Waterstones’ guide
WNL op Zaterdag
WNL op zondag
Woord & Dienst
Woord & Weg
Wordt Vervolgd
writingaboutbooks.nl
www.neerlandistiek.nl
Yoga Magazine
ZIN
ZIN magazine
Zo zit dat
Zomergasten

In overleg met de markt zijn de volgende richtlijnen afgesproken voor het gebruik van het veld van de Recensie (citaat):

• Maximum van 500 tekens aanhouden
• Geen aanhalingstekens gebruiken
• Een recensie mag verwijzen naar een ander boek, maar niet gaan over een ander boek

Voorbeeld van Recensie
<TextContent>
   <TextType>06</TextType>
   <ContentAudience>03</ContentAudience>
   <Text datestamp="20141013T151052">De wijnen van Korfoe
Frederiek Lommen schreef een reisboek over Griekenland en haar wijnen. BN-er en wijnliefhebber Filemon Wesselink vindt dat ze in Druiven en Droesem, een reis langs Griekse wijngaarden ‘uiterst gepassioneerd over Griekenland en haar wijnen vertelt’. En wijnkenner Harold Hamersma schreef: ‘een charmant boek, omdat Lommen niet alleen over wijn bericht, maar ook verslag doet van haar wandeltochten en bezoeken aan de grote steden. Bovendien levert het een aardig inzicht op wat betreft het huidige economische en politieke reilen en zeilen van het land. ’ 
-Je bent in alle provincies van Griekenland geweest, bezocht tientallen wijngaarden en proefde honderden wijnen. Wat valt op aan de wijncultuur van Griekenland?
De enorme diversiteit. In Griekenland bestaan er meer dan 300 druivensoorten. Daarnaast worden de laatste jaren steeds meer internationale rassen aangeplant. In combinatie met de grote verschillen in klimaat en terroir, levert dit een breed assortiment compleet verschillende wijnen op. Dé Griekse wijn bestaat eigenlijk niet.
-Waarom zijn Griekse wijnen relatief duur?
De kwaliteitswijnen uit Griekenland worden vaak door kleinschalige wijnhuizen geproduceerd, in een niet al te grote oplage. Alleen bulkwijn kan voor een lage prijs op de markt worden gebracht. Wie kwaliteit wil, moet iets meer betalen. Dat geldt in feite voor ieder herkomstland.
-Welke band heb je met Korfoe?
Een paar jaar geleden bezocht ik Korfoe voor het eerst. Ik was verrast door de interessante culturele mix tussen het Griekse en het Italiaanse. Vier eeuwen lang zijn de inwoners onderdanen van het Italiaanse rijk geweest, en niet van het Ottomaanse, zoals het grootste deel van Griekenland. Dat is zichtbaar in het landschap, in de architectuur, in de keuken en zelfs in de wijnen.
-Welke wijnen van Korfoe zijn de moeite waard?
De twee belangrijkste wijnproducenten van dit moment zijn de wijnhuizen van de familie Livadiotis, sinds 1989 gevestigd in de zuidwestelijk gelegen Halikouna-baai, en Theotóky, dat al meer dan 150 jaar bestaat. De wijnen van beide huizen zijn absoluut de moeite waard.
- Heb je nog andere tips voor Korfoe?
Mijn favoriete stekjes zijn resort Pelecas Country Club waar ik deze zomer opnieuw logeer en het dorp Pelekas. Verder het restaurant van de Corfu Sailing Club bij de jachthaven Mandraki in het Fortezza Vecchia en het bergdorp Doukades.
Tenslotte raad ik iedereen de boeken aan van de gebroeders Durrell! Zij woonden in de jaren ’30 op Korfoe. Lawrence Durrell schreef het bekende Prospero’s Cell. Zijn broer Gerald, later directeur van een dierentuin, schreef drie boeken over het leven op Korfoe.
</Text>
   <TextAuthor>Karin Goudswaard</TextAuthor>
   <SourceTitle>De Volkskrant</SourceTitle>
   <ContentDate>
    <ContentDateRole>01</ContentDateRole>
    <Date dateformat="00">20130801</Date>
   </ContentDate>
  </TextContent>

Reeksnaam, Reeksnummer

Reeksnaam

Iedere groep van twee of meer uitgaven die 1 of meerdere attributen gemeenschappelijk hebben waardoor ze onderdeel uitmaken van een collectieve identiteit. De collectieve identiteit is aangegeven in of op de publicatie zelf en blijkt doordat deze bij ieder afzonderlijk onderdeel van de reeks identiek is. De reeksnaam moet aangeduid zijn op de cover, titelpagina, colofon en/of achterkant van het boek.

Strikt genomen heeft een reeks niet noodzakelijkerwijs inhoudelijk iets gemeenschappelijks (bijv. Gouden reeks met wereld klassiekers). Een serie heeft doorgaans wel inhoudelijk
iets gemeenschappelijks, bjiv. een vervolg op het vorige verhaal, of dezelfde hoofdpersoon (bijv. Dolfje Weerwolfje, of Jack Reacher serie). Het verschil tussen een serie en een
reeks is niet van belang in de communicatie met webwinkels, vandaar dat de termen door elkaar worden gebruikt.

Reeks/Serie naam

Als het boek onderdeel uitmaakt van een reeks/serie dan moet de reeks/serienaam in het serieveld in het metadata record staan. De serienaam moet identiek zijn voor alle delen van de serie. De reeks/serienaam wordt uitsluitend opgenomen in het daarvoor bedoelde veld, reeksnaam

In overleg met de grotere retailers en uitgevers zijn de volgende richtlijnen afgesproken voor het gebruik van het veld van de Reeks/Serie:

 • Indien reeks/serie een merk wordt kan het ook als imprint geregistreerd worden. (bijv. Dominicusreeks)
 • Nieuwe reeks/serienamen worden op verzoek door Team ISBN aangemaakt. Dit is op verzoek zo ingericht om de consistentie in schrijfwijze te waarborgen. Het is van belang dat de uitgever ook in haar database de uniforme schrijfwijze aanhoudt.
 • Mocht de reeks/serie niet per se op volgorde gelezen hoeven worden, wordt het metadata-element feature ingevuld met ‘ook los te lezen’. 
 • Een hoofdpersoon mag als reeksnaam worden gebruikt, ook retrospectief via Team ISBN. (bijv. Frieda Klein) 
 • Een reeksnaam identiek aan de titel van het boek is dubbel en komt de vindbaarheid en vooral de presentatie niet ten goede
 • Gebruik alleen de reeks/serienaam zonder lidwoord en zonder –mysterie, of –trilogie. Dus De millennium trilogie, wordt: Millennium.

Meerdelig werk vs reeks

Toegepaste regel:

 • Als de afzonderlijke delen een eigen titel hebben, wordt de overkoepelende titel in het reeksveld gezet, en de titel van het deel zelf in de hoofdtitel
 • Als de afzonderlijke delen geen eigen titel hebben, dan wordt de overkoepelende titel in het veld hoofdtitel gezet en de onderscheidende elementen van het deel zelf in de velden deeltitel en sectietitel (sectietitel wordt gevuld als er binnen deeltitel nog verdere onderverdelingen bestaan)

Nummer in de reeks

Het nummer in de serie/reeks moet in een apart veld ingevuld worden zodat webwinkels het in hun etalage aanklikbaar kunnen maken om alle delen van de reeks bij elkaar te kunnen presenteren. Een reeks/serienummer is niet verplicht. Het nummer 0 heeft geen functie en wordt door retailers niet overgenomen.

 • De iBookstore erkent alleen een reeks/serie als er meer dan 1 nummer is en opeenvolgende nummers moeten allemaal beschikbaar zijn.
 • Omdat webshops meerdelige werken ook graag bij elkaar willen tonen, kunnen die ook als reeks/serie opgevoerd worden.
 • De mogelijkheid om subreeksen op te nemen (zoals bij Game of Thrones) is vooralsnog niet geïmplementeerd en wordt ook door de externe platformen iBookstore, Kobo niet ondersteund. Een subreeks kan het beste achter de reeks in het reeksveld geplaatst worden, geschieden door een – (liggend streepje).
Voorbeeld van een serie/reeksvermelding
<Collection>
   <CollectionType>10</CollectionType>
   <TitleDetail>
    <TitleType>01</TitleType>
    <TitleElement>
     <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
     <PartNumber>1</PartNumber>
     <TitleText>Het volk van de zigurrat</TitleText>
    </TitleElement>
   </TitleDetail>
</Collection>

RVR

RVR staat voor Recht Van Retour en is een retourtype Typeretouren

S

Samengesteld artikel

Een samengesteld artikel is één isbn die uit meerdere items bestaat.
Bijvoorbeeld een boek met een pluche beest, of een boek met een DVD.

Stadium dienstverlening

Zegt iets wat CB voor de titel doet. Deze wordt afgeleid van het stadium levenscyclus

De verschillende stadia:           

StadiumToelichting
In voorbereidingBoek komt er aan, CB neemt order in-nota
In uitvoeringCB pakt in
In afbouw   Alleen als uitgever order indient pakt CB in
In afbouw zonder (retouren) Alleen als uitgever order indient pakt CB in
Gestopt CB doet geen dienstverlening meer voor de titel

       

Stadium Levenscyclus

Zegt wat over de fase waarin de titel zich bevindt. Het stadium levenscyclus wordt gecommuniceerd aan de boekverkoper

De verschillende stadia waarin een titel zich kan bevinden

StadiumToelichting
AangekondigdTitel komt eraan
VerschenenTitel is verschenen
In HerdrukMomenteel geen voorraad
UitverkochtNiet meer leverbaar
TeruggetrokkenNiet meer leverbaar, mogelijk bij uitgever zelf*
In prijs opgehevenTitel wordt onder de prijs verkocht

*=Teruggetrokken kennen we alleen voor uitgevers met een depot aansluiting


Als de uitgever het stadium levenscyclus goed bijhoudt voorkomt dat vragen van boekverkopers.

                                    

Serie

Reeksnaam

Iedere groep van twee of meer uitgaven die 1 of meerdere attributen gemeenschappelijk hebben waardoor ze onderdeel uitmaken van een collectieve identiteit. De collectieve identiteit is aangegeven in of op de publicatie zelf en blijkt doordat deze bij ieder afzonderlijk onderdeel van de reeks identiek is. De reeksnaam moet aangeduid zijn op de cover, titelpagina, colofon en/of achterkant van het boek.

Strikt genomen heeft een reeks niet noodzakelijkerwijs inhoudelijk iets gemeenschappelijks (bijv. Gouden reeks met wereld klassiekers). Een serie heeft doorgaans wel inhoudelijk
iets gemeenschappelijks, bjiv. een vervolg op het vorige verhaal, of dezelfde hoofdpersoon (bijv. Dolfje Weerwolfje, of Jack Reacher serie). Het verschil tussen een serie en een
reeks is niet van belang in de communicatie met webwinkels, vandaar dat de termen door elkaar worden gebruikt.

Reeks/Serie naam

Als het boek onderdeel uitmaakt van een reeks/serie dan moet de reeks/serienaam in het serieveld in het metadata record staan. De serienaam moet identiek zijn voor alle delen van de serie. De reeks/serienaam wordt uitsluitend opgenomen in het daarvoor bedoelde veld, reeksnaam

In overleg met de grotere retailers en uitgevers zijn de volgende richtlijnen afgesproken voor het gebruik van het veld van de Reeks/Serie:

 • Indien reeks/serie een merk wordt kan het ook als imprint geregistreerd worden. (bijv. Dominicusreeks)
 • Nieuwe reeks/serienamen worden op verzoek door Team ISBN aangemaakt. Dit is op verzoek zo ingericht om de consistentie in schrijfwijze te waarborgen. Het is van belang dat de uitgever ook in haar database de uniforme schrijfwijze aanhoudt.
 • Mocht de reeks/serie niet per se op volgorde gelezen hoeven worden, wordt het metadata-element feature ingevuld met ‘ook los te lezen’. 
 • Een hoofdpersoon mag als reeksnaam worden gebruikt, ook retrospectief via Team ISBN. (bijv. Frieda Klein) 
 • Een reeksnaam identiek aan de titel van het boek is dubbel en komt de vindbaarheid en vooral de presentatie niet ten goede
 • Gebruik alleen de reeks/serienaam zonder lidwoord en zonder –mysterie, of –trilogie. Dus De millennium trilogie, wordt: Millennium.

Meerdelig werk vs reeks

Toegepaste regel:

 • Als de afzonderlijke delen een eigen titel hebben, wordt de overkoepelende titel in het reeksveld gezet, en de titel van het deel zelf in de hoofdtitel
 • Als de afzonderlijke delen geen eigen titel hebben, dan wordt de overkoepelende titel in het veld hoofdtitel gezet en de onderscheidende elementen van het deel zelf in de velden deeltitel en sectietitel (sectietitel wordt gevuld als er binnen deeltitel nog verdere onderverdelingen bestaan)

Nummer in de reeks

Het nummer in de serie/reeks moet in een apart veld ingevuld worden zodat webwinkels het in hun etalage aanklikbaar kunnen maken om alle delen van de reeks bij elkaar te kunnen presenteren. Een reeks/serienummer is niet verplicht. Het nummer 0 heeft geen functie en wordt door retailers niet overgenomen.

 • De iBookstore erkent alleen een reeks/serie als er meer dan 1 nummer is en opeenvolgende nummers moeten allemaal beschikbaar zijn.
 • Omdat webshops meerdelige werken ook graag bij elkaar willen tonen, kunnen die ook als reeks/serie opgevoerd worden.
 • De mogelijkheid om subreeksen op te nemen (zoals bij Game of Thrones) is vooralsnog niet geïmplementeerd en wordt ook door de externe platformen iBookstore, Kobo niet ondersteund. Een subreeks kan het beste achter de reeks in het reeksveld geplaatst worden, geschieden door een – (liggend streepje).
Voorbeeld van een serie/reeksvermelding
<Collection>
   <CollectionType>10</CollectionType>
   <TitleDetail>
    <TitleType>01</TitleType>
    <TitleElement>
     <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
     <PartNumber>1</PartNumber>
     <TitleText>Het volk van de zigurrat</TitleText>
    </TitleElement>
   </TitleDetail>
</Collection>

Stroomnummer

Elke klant bij CB heeft een 7 cijferig relatie-id. Elk relatie-id heeft minimaal 1 stroomnummer (standaard heeft elke klant stroomnummer 00). 

Een afnemer kan extra stroomnummers aanvragen (01,02 ect). om zijn zendingen op te laten splitsen.

Voorbeelden waarom een afnemer meer stroomnummers heeft:

 • Boekhandel met 2 of meer filialen
 • Klantbestellingen apart houden van voorraad bestellingen
 • Inpakken per afdeling binnen de boekhandel

CB zal dan per stroomnummer inpakken en factureren.


Wordt er geen stroomnummer bij de order meegegeven dan zal het standaard stroomnummer gebruikt worden.

Single Copy

De single copy indicatie is dat het artikel een gereed e-book bestand heeft. Dit zorgt er voor dat het boek geprint kan worden als de voorraad op is en er een order binnenkomt

T

Titels met een melding

Titels met een melding is een overzicht in tabblad assortiment (standaard staat hij op hoofdrapport) die alle titels weergeeft die een melding hebben vanuit CB

Denk hierbij aan meldingen als:

 • Titel is beschikbaar voor levering en zal gaan verschijnen. Staat de beschikbaarheid, prijs en korting goed?
 • Ingeslagen titel kan niet worden vrijgegeven. Wilt u, na controle van prijs, BTW en boeksoort, de titel accorderen voor vrijgave?
 • Uw titel kan niet verschijnen omdat u geen e-bookbestand beschikbaar heeft gesteld.
 • De laatste door u aangeleverde EPUB is niet geldig. U vindt de specifieke foutmelding bij het e-bookbestand.
 • 3 exemplaren van de voorraad geblokkeerd voor eigenaar

Titel met uitlevering op specifieke datum

Hiermee krijgt u een lijst met alle titels die een uitleverdatum hebben die specifiek gepland is 

Titels die niet bij CB zijn aangemeld

Met titels die niet aangemeld zijn bij CB wordt bedoeld de bij Bureau ISBN geregistreerde ISBN's / EAN's die nog niet bij CB kenbaar zijn gemaakt.

Transactievoorwaarde / TVWC

Een transactie-voorwaarde (ook genoemd: TVWC, transactie) geeft de voorwaarden aan waaronder de order moet worden ingepakt. Het bepaald wie voor de inpakkosten betaald en naar welke kortingsafspraak moet worden gekeken

Er zijn 3 transactievoorwaarden:

TVWCToelichting
DUD(Distributie Uit depot), Bij CB aangesloten boekverkoper betaald voor de inpak / uitslag kosten
DIO(Distributie In Opdracht (van de uitgever), uitgever betaald voor de inpak / uitslag kosten
AANB

(AANBieding), uitgever betaald voor de inpak / uitslag kosten.

Alle orders die door de boekverkoper en uitgeverij op een nieuwe titel van boeksoort A worden ingediend worden omgezet van DUD naar transactie-voorwaarde AANB(ieding).

Kortingen
Uitgevers leggen op een transactievoorwaarde kortingsafspraken vast. Kijk bij uw kortingen welke afspraken voor u geldig zijn
(bij uitgevers met een compact dienstverlening zijn kortingsafspraken al bepaald bij aanvang, zie kortingen en tarievenlijst)

Toner / inkjet Printkwaliteit

Bij POD print kwaliteit kunt u kiezen tussen Inkjet en Toner

Toner is sneller, maar iets duurder (kan met 24 uur)

Inkjet duurt langer, maar is iets goedkoper (4-5 werkdagen)

U maakt de keuze welke in het best past in uw dienstverlening

Trefwoorden

1 of meer aanvullende zoektermen die niet voorkomen in de overige metadata van het product, en die kunnen worden gebruikt om de search engine van een webwinkel te voeden.

Trefwoorden

 • Gebruik trefwoorden om de BISAC categorisering aan te vullen.  
 • Gebruik trefwoorden als het werk over een nieuwe trend of idee gaat dat nog niet in de BISAC is opgenomen, als de titel of de titel in combinatie met de ondertitel niet duidelijk aangeeft waar het boek over gaat, of om synoniemen aan te geven van onderwerpen/thema’s die in de BISAC zijn geclassificeerd, of om hoofdpersonen aan te geven.
 • Gebruik maximaal 20 tot 25 trefwoorden. Zodra je er meer toekent kunnen zoekmachines er niet mee omgaan.
 • Herhaal in de trefwoorden geen woorden die ook in de titel/ondertitel/reeksnaam voorkomen.

Webwinkels geven aan graag met trefwoorden te willen werken, maar de schaarse uitgevers die ze aanleveren, doen dat vaak zonder redactie of controle, waardoor ze nog onbruikbaar zijn voor de retail. 

Voorbeeld van een <Subject> composite met trefwoorden
<Subject>
   <SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
   <SubjectHeadingText>tekstloze prentenboeken;zoekplatenboeken</SubjectHeadingText>
</Subject>

Type kortingsafspraken

In CB Online Uitgever worden verschillende typen afspraken onderkent:

CodeNaamToelichting
EEigenaar afspraakKortingsafspraak die de uitgever heeft gemaakt voor zijn afnemers en afnemergroep(en)
OAOnafhankelijke afspraakKortingsafspraak van de uitgever die niet vastligt op één klant/afnemer of afnemergroep maar geldig zijn voor alle afnemers (afnemeronafhankelijk)
UG*Uitgeversgroep afspraakKortingsafspraak die het hoofdkantoor van een UitgeversGroep gemaakt heeft voor zijn groep met uitgevers. Deze afspraak is geldig voor alle uitgevers binnen de groep. Een UitgeversGroep afspraak is alleen te onderhouden door de hoofden van een uitgeversgroep
DDepot AfspraakKortingsafspraak die geldt voor alle bij CB aangesloten afnemers zonder dat deze daar een afspraak met de uitgever voor hoeft te maken. Een Depot afspraak is niet onderhoudbaar door de uitgever maar wordt bepaald door het boekenvak

*= bij de uitgevers met compacte dienstverlening wordt gebruik gemaakt van uitgeversgroep "CB Compact uitgevers" om vastgestelde kortingen geldig te laten zijn

Type retouren

De retourenverwerking kent verschillende type retouren. Hierbij een overzicht

AfkortingTypeToelichting
BESBeschadigd

Ondanks alle voorzorgmaatregelen kan het zijn dat een artikel en of doos beschadigd ontvangen wordt 

Beschadigd melden moet binnen 48 uur na factuurdatum. Invoeren van factuur of levereenheid is verplicht.

RVRRecht Van RetourRecht van retour retourmogelijkheid voor met name A boeken Registratie via CB Online of een digitaal, aanvragen worden altijd ter fiattering doorgestuurd aan de betreffende uitgever
OUDOude drukIs alleen bedoeld voor school- en wetenschappelijke boeken. Registratie via CB Online of een digitaal aanvragen worden altijd ter fiattering doorgestuurd aan de betreffende uitgever
MISMisdrukMisdrukken en productiefouten (bindfouten). CB accepteert deze aanvragen altijd, ook als de boeken niet door CB geleverd zijn. De enige voorwaarde is dat de titel nog leverbaar
NBENiet of verkeerd besteldNiet of verkeerd door de boekhandel besteld bij CB (DUD = levering uit Centraal Depot) In geval van een DIO- of AANB levering wordt een aanvraag ter fiattering voorgelegd aan de uitgever. Voorwaarde melden binnen 10 werkdagen na factuurdatum
MANMancoArtikel staat wel op de pakbon maar niet in de doos
ONBOnberekend ontvangenArtikel geleverd maar staat niet op de pakbon
SEWretour regeling studie en Wetenschappelijk boekenRetourregeling voor S & W boeken geleverd tegen de voorwaarden van het Centraal Depot. (DUD) De retourtermijn is 14 dagen na factuurdatum (10 werkdagen) buiten het schoolboekenseizoen. De boeken die in het schoolboekenseizoen (15 juni tot 15 oktober) geleverd zijn mogen retour aangevraagd worden tot 14 dagen na afloop van dat seizoen. De creditering vindt plaats met de korting, waarmee ook geleverd is.Bij VRR is er geen retouraanvraag van tevoren die de uitgever dient te accorderen. Creditering naar de boekhandel (mits aan voorwaarden wordt voldaan) vindt plaats na verwerking bij CB. VRR-retouren worden standaard vernietigd

U

UBL

Voor het kenbaar maken van elektronische facturen maakt CB gebruik van de Unified Business Language standaard (UBL).

CB volgt de UBL standaard volledig, hetgeen betekent dat alle verplichte velden volgens de UBL standaard ook overgenomen worden.


De UBL facturen kunnen (automatisch) ingelezen worden in facturatie applicaties

Uiterste accordeer datum

De uiterste accordeerdatum geeft de laatste datum waarop de retouraanvraag geaccordeerd/ afgewezen dient te worden. 

Retouraanvragen van boekverkopers dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst beoordeeld te worden door de uitgever. Daarna worden orders met transactie voorwaarde (tvwc) DIO automatisch goedgekeurd en orders met tvwc DUD automatisch afgewezen.

Wanneer deze datum nadert wordt de datum rood gekleurd.


Uitleveren op Specifieke datum

Uitleveren specifiek datum gebruikt u als door marketing uitingen of embargoregelingen de titel niet mag verschijnen vóór een bepaalde datum.


Normaal geeft u bij een titel aan wanneer en titel ongeveer gaat verschijnen (verwachte verschijningsdatum). Samen met het akkoord voor vrijgave geeft u CB toestemming om de titel te mogen uitleveren. CB kijkt bij het inpakken niet daar de verwachte verschijningsdatum. Wél naar het akkoord voor vrijgave en of er voorraad aanwezig is. Hierdoor kan uw titel dus eerder of later worden uitgeleverd dan u heeft aangegeven in de verwachte verschijningsdatum.

Maar heeft u reclame uitingen gedaan dat het boek gaat verschijnen op een bepaalde datum dan kunt u CB vragen pas te gaan uitleveren op een specifieke datum. Dit doet u door "uitleveren op specifieke datum op "ja" te zetten. CB gaat u dan helpen op die datum voor het eerst uit te gaan leveren en vraagt u extra info om het werk te kunnen inplannen (oplage aantal, aanleverdatum of alle orders al bekend zijn) en gaat van uw "verwachte verschijningsdatum" dé "verschijningsdatum maken.

Niet alle bestellingen zullen op de specifieke datum geleverd gaan worden

Als u "uitleveren op specifieke datum" heeft aangezet dan gaat CB van die datum de eerste uitleveringen doen. Klanten die die dag geen "aansluitdag" bij CB hebben krijgen het artikel de eerstvolgende aansluitdag uitgeleverd.

V

Vergelijkbaar werk

Een advies van de uitgever aan de eindconsument: indien men geïnteresseerd is in ISBN A, zullen ze ook geïnteresseerd zijn in ISBN B, C etc.

De meeste webwinkels gebruiken dit niet omdat ze hier eigen logica voor hebben ingebouwd op basis van het consumentengedrag.

Voorbeeld Vergelijkbaar werk/Alternatief
<RelatedProduct>
   <ProductRelationCode>12</ProductRelationCode>
   <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>03</ProductIDType>
    <IDValue>9789491930140</IDValue>
   </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Verschijningsvorm

De fysieke vorm van het product, bijvoorbeeld: paperback, hardback.
Bij e-books: de combinatie van bestandsformaat (Epub, PDF), beveiliging (digitaal watermerk, Adobe DRM), beschikbaarstelling en versienummer.

Het bepalen van de verschijningsvorm gebeurt d.m.v. een vaste lijst van waarden waaruit gekozen kan worden. Nadat de aanmelding van een ISBN voor het CB assortiment succesvol is verwerkt, is het om technische redenen niet meer mogelijk om te switchen van een fysieke verschijningsvorm naar een e-book verschijningsvorm en vice versa.

Vervangt

Wanneer bij een titel (A) wordt aangegeven dat er een vervangend isbn (B) is dan wordt bij een bestelling van een boekhandel op ISBN A, ISBN B geleverd.

Dit gebeurd alleen al de titel (A) niet meer leverbaar is (stadium levenscyclus: Uitverkocht / Teruggetrokken / In prijs opgeheven)

(Verwachte) Verschijningsdatum

De verschijningsdatum is datum waarop de titel voor het eerst is uitgeleverd bij CB. Of de datum waarmee de uitgever aangeeft wanneer de titel (weer)gaat verschijnen (ook wel "verwachte verschijningsdatum")

De twee termen worden wel door elkaar gebruikt

W

Webwinkel

Webwinkels zijn partijen een contract met CB hebben gesloten en zo het recht hebben gekregen om e-book linkjes aan te kunnen schaffen. Dit zijn e-book webwinkels of boekverkopers die ook e-books willen verkopen

Webwinkel+

Webwinkel plus klanten zijn normale webwinkels maar hebben een eigen online lezen app waardoor ze het digitaal bronbestand nodig hebben om dat te laten werken.

De bestelling, verwerking en uitbetaling van webwinkel+ klanten gaat op precies dezelfde manier als die van een normale webwinkel

VV / Voorraadverplaatsing

Voorraadverplaatsing is opdrachttype die zorgt voor verplaatsing van voorraad vanuit CB magazijnen naar elders.

Een VV is een opdrachttype die alleen een levering (pakbon) geneert en géén verkoop. 

X

U

Uitgever / oorspronkelijke uitgever

De uitgever is de eigenaar van de titel (het ISBN)

Als een titel is overgedragen aan een andere titel van spreken we van "de uitgever" en "de oorspronkelijke uitgever"

De partij die verantwoordelijk is voor de titel bij CB is meestal de uitgever zelf maar kan ook een andere partij zijn. De partij die bij CB verantwoordelijk is voor de titel noemen we de  Exploitant

Y 

Z
 • No labels