Doel

Titelbank stelt aan boekhandels, uitgevers en andere derde partijen titelinformatie beschikbaar in ONIX 3.0 formaat, met het doel dat zij deze titelinformatie kunnen importeren in hun eigen artikeldatabank en/of tonen op hun website. ONIX for Books versie 3.0 is een internationale standaard voor het uitwisselen van titelgegevens die wordt beheerd door Editeur. Dit document beschrijft de functionele specificaties voor ONIX 3.0 product records die komen uit Titelbank.

Uitgangsdocumentatie

De Titelbank ONIX 3.0 bestanden zijn opgebouwd conform de hieronder genoemde specificaties van Editeur: 

ONIX for Books Release 3.0.0, april 2009, including:

 • Product Information Format Specification
 • Product Information Format Data Element Summary
 • Product Information Format XML Technical Notes

ONIX Books Code Lists Issue 19, October 24, 2012

Aankondiging: Wijzigingen in ONIX Titelbank m.i.v. 06-04-2020

Release 3.0 
Revision 6 
Status: RELEASED

Release date: 2009-04-09 
Revised: 2019-04-26 


Toelichting
Message declarationNamespace aangepast naar http://ns.editeur.org/onix/3.0/reference
P.5.8 - P.5.10In TitelElement composite wordt element P.5.8 Part Number opgenomen voor het element P.5.10
P.7.2ContributorRole waarde A13 (Fotograaf) toegevoegd
P.7.12 - P.7.14In het Contributor Composite worden elementen P.7.12 NamesBeforeKey en P.7.13 PrefixToKey alleen opgenomen indien er ook een P.7.14 KeyNames aanwezig is
P.9.2 - P.9.3P.9.3 EditionVersionNumber zal alleen opgenomen worden als er ook een P.9.2 EditionNumber is
P.14.4In het TextContent composite met TextType waarde 06 wordt element TextAuthor niet meer opgenomen als de auteur van de recensie niet bekend is
P.14.7 - P.14.9In het TextContent composite met TextType waarde 06 wordt het ContentDate composite niet meer opgenomen als de datum waarop de recensie is geschreven niet bekend is
P.15.4CitedContent composite zal niet meer opgenomen worden als P.15.4 SourceTitle niet bekend is
P.20.1Element PublishingStatus zal in ieder Product record opgenomen worden.  PublishingStatus waarde 99 is vervangen door PublishingStatus 00
P.26.70aElement UnpricedItemType met waarde 01 toegevoegd. Voor een ISBN zonder prijs zal geen Price composite worden opgenomen 
P.26.71In het Price composite is element CurrencyCode toegevoegd, de standaard waarde is EUR

Structuur ONIX 3.0 bericht

Een standaard Onix-bericht is een XML bestand dat is opgedeeld in een Header record, een Product record - welke  weer is opgedeeld in blokken -   en binnen de records in composites. Een composite is een groepering van verwante velden (data elements). Een composite kan ook andere, onderliggende composites bevatten. Deze handleiding volgt de groepering van verwante velden en composites zoals beschreven in ONIX for Books, release 3.0, April 2009.

Voor elk besproken veld (data element) van het bestand worden in een tabel volgende punten aangegeven:


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O (Onix)

M/O

(TB)

LIST

A|N

POS.

Naam van het veld

Veld zoals gebruikt in de Editeur documentatie

Naam van het veld zoals gebruikt binnen het bericht

Verplicht of optioneel (Mandatory/optional) volgens ONIX

Verplicht of optioneel (Mandatory/Optional) bij titelbank

 Gebruikte ONIX codelijst (indien van toepassing)

 Alfanumeriek of numeriek

Aantal posities 

Opbouw ONIX 3.0 bericht


Message declaration

WIjzigt m.i.v.  

<?xml version="1.0"?>
<ONIXMessage release="3.0" xmlns="http://www.editeur.org/onix/3.0/reference">


<MessageHeader>Identificatie van afzender, berichtnummer en verzendtijdstip

<Product>                 Record metadata 

Identificatie van het record

Group P.1 

                Product numbers  

Identificatie van het product

Group P.2 

                <DescriptiveDetail> ………… </DescriptiveDetail> 

Beschrijving van de uiterlijke kenmerken van het product zelf en van de content, bibliografische beschrijving, basistitelgegevens

Block 1 

                <CollateralDetail> …………… </CollateralDetail>

Verrijkte titelgegevens, ondersteunende teksten, bestanden en linkjes

Block 2 

                <ContentDetail> ……………… </ContentDetail>

Beschrijving van individuele hoofdstukken uit het product, wordt in Titelbank niet gebruikt

Block 3 

                <PublishingDetail> ………… </PublishingDetail>

Beschrijving van de uitgever, imprint en verschijningsdatum

Block 4 

                <RelatedMaterial> …………… </RelatedMaterial>

Verwijzingen naar gerelateerde producten

Block 5 

                <ProductSupply> ……………… </ProductSupply>

Beschrijft de beschikbaarheid van het product in de markt

Block 6 

 </Product>  

</ONIXMessage>


Message Header - Opbouw Headerrecord


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting


<ONIXMessage release=”3.0”>

M

M


AHeader composite


<Header>

M

M

Sender composite


   <Sender>

M

M

Sender identifier composite


      <SenderIdentifier>

O*

M

Sender identifier type code

H.1

         <SenderIDType>      

M

M

44Bevat waarde 10 waarmee wordt aangeduid dat <IDValue> een CB_relatie_id betreft

Identifier value

H.3

         < IDValue>

M

M
Wordt gevuld met waarde 8894126, het CB_relatiie_id van CB

Sender name

H.4

      <SenderName>

O

O


A


Wordt gevuld met 'Titelbank'.

Message sequence number

H.13

   <MessageNumber>

O

O


N


Wordt gevuld met volgnummer ONIX bericht

Message creation date/time

H.15

   <SentDateTime>

M

M


A

13

Wordt gevuld met datum/tijd in formaat yyyymmddThhmm
Voorbeeld van ONIXMessage Header
<ONIXMessage release="3.0" xmlns="http://www.editeur.org/onix/3.0/reference">
	<Header>
		<Sender>
			<SenderIdentifier>
				<SenderIDType>10</SenderIDType>
				<IDValue>8894126</IDValue>
			</SenderIdentifier>
			<SenderName>Titelbank</SenderName>
		</Sender>
		<MessageNumber>4909</MessageNumber>
		<SentDateTime>20200112T2200</SentDateTime>
	</Header>


Het bericht wordt afgesloten met een sluit tag </OnixMessage>.

Opbouw ProductRecord


<Product> 

Toelichting


                Record metadata 

Identificatie van het record

Group P.1 

                Product numbers  

Identificatie van het product

Group P.2 

                <DescriptiveDetail> ………… </DescriptiveDetail> 

Beschrijving van de uiterlijke kenmerken van het product zelf en van de content, bibliografische beschrijving, basistitelgegevens

Block 1 

                <CollateralDetail> …………… </CollateralDetail>

Verrijkte titelgegevens, ondersteunende teksten, bestanden en linkjes

Block 2 

                <ContentDetail> ……………… </ContentDetail>

Beschrijving van individuele hoofdstukken uit het product, wordt in Titelbank niet gebruikt

Block 3 

                <PublishingDetail> ………… </PublishingDetail>

Beschrijving van de uitgever, imprint en verschijningsdatum

Block 4 

                <RelatedMaterial> …………… </RelatedMaterial>

Verwijzingen naar gerelateerde producten

Block 5 

                <ProductSupply> ……………… </ProductSupply>

Beschrijft de beschikbaarheid van het product in de markt

Block 6 

 </Product>  Volledig Product record
	<Product>
		<RecordReference>9789065507808</RecordReference>
		<NotificationType>04</NotificationType>
		<RecordSourceType>01</RecordSourceType>
		<ProductIdentifier>
			<ProductIDType>03</ProductIDType>
			<IDValue>9789065507808</IDValue>
		</ProductIdentifier>
		<DescriptiveDetail>
			<ProductComposition>00</ProductComposition>
			<ProductForm>BA</ProductForm>
			<Collection>
				<CollectionType>10</CollectionType>
				<TitleDetail>
					<TitleType>01</TitleType>
					<TitleElement>
						<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
						<PartNumber>3</PartNumber>
						<TitleText>Zoekreeks</TitleText>
					</TitleElement>
				</TitleDetail>
			</Collection>
			<TitleDetail>
				<TitleType>01</TitleType>
				<TitleElement>
					<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
					<TitleText>Op zoek naar een biografisch portret in het verleden</TitleText>
				</TitleElement>
			</TitleDetail>
			<Contributor>
				<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
				<ContributorRole>A01</ContributorRole>
				<PersonName>K. van der Wiel</PersonName>
				<NamesBeforeKey>K.</NamesBeforeKey>
				<PrefixToKey>van der</PrefixToKey>
				<KeyNames>Wiel</KeyNames>
			</Contributor>
			<Contributor>
				<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
				<ContributorRole>B01</ContributorRole>
				<PersonName>K. Bossaers</PersonName>
				<NamesBeforeKey>K.</NamesBeforeKey>
				<KeyNames>Bossaers</KeyNames>
			</Contributor>
			<Contributor>
				<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
				<ContributorRole>B01</ContributorRole>
				<PersonName>J. Brugman</PersonName>
				<NamesBeforeKey>J.</NamesBeforeKey>
				<KeyNames>Brugman</KeyNames>
			</Contributor>
			<Contributor>
				<SequenceNumber>4</SequenceNumber>
				<ContributorRole>B01</ContributorRole>
				<PersonName>J. Knoester</PersonName>
				<NamesBeforeKey>J.</NamesBeforeKey>
				<KeyNames>Knoester</KeyNames>
			</Contributor>
			<EditionNumber>1</EditionNumber>
			<Language>
				<LanguageRole>01</LanguageRole>
				<LanguageCode>dut</LanguageCode>
			</Language>
			<Extent>
				<ExtentType>00</ExtentType>
				<ExtentValue>123</ExtentValue>
				<ExtentUnit>03</ExtentUnit>
			</Extent>
			<Illustrated>02</Illustrated>
			<Subject>
				<MainSubject/>
				<SubjectSchemeIdentifier>32</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectCode>681</SubjectCode>
			</Subject>
		</DescriptiveDetail>
		<PublishingDetail>
			<Publisher>
				<PublishingRole>01</PublishingRole>
				<PublisherIdentifier>
					<PublisherIDType>10</PublisherIDType>
					<IDValue>7300840</IDValue>
				</PublisherIdentifier>
				<PublisherName>Verloren b.v., uitgeverij</PublisherName>
			</Publisher>
			<PublishingStatus>08</PublishingStatus>
			<PublishingDate>
				<PublishingDateRole>01</PublishingDateRole>
				<DateFormat>00</DateFormat>
				<Date>20030101</Date>
			</PublishingDate>
		</PublishingDetail>
		<RelatedMaterial/>
		<ProductSupply>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>TitelBank</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>99</ProductAvailability>
				<Price>
					<PriceType>02</PriceType>
					<PriceAmount>19</PriceAmount>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
	</Product>


Record metadata (Group P1 en P2)


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Record reference number and type

P.1
Record reference number

P.1.1

<RecordReference>

M

M


A

13

Bevat het ISBN13-EAN

P1.1. bevat het referentienummer voor het ProductRecord, P. 2.3 bevat de bibliografische identificatie van de titel met bijbehorende metadata. In de ONIX van Titelbank zijn deze twee altijd identiek.

Notification or update type code

P.1.2

<NotificationType>

M

M

1

N


Bevat waarde '03' bij volledig record of waarde '04'bij een block update

 

Als bestaande gegevens zijn verwijderd, ongeacht uit welk blok, dan wordt altijd het volledige record aangeleverd met NotificationType 03.

Als gegevens in een blok zijn gewijzigd, dan wordt altijd het volledige blok aangeleverd met NotificationType 04.

Record source type code

P.1.4

<RecordSourceType>

O

O

3

N


Bevat waarde '01'(Publisher)

Product numbers

P.2
Product identifier composite


<ProductIdentifier>

M

M

Product identifier type code

P.2.1

                <ProductIDType>

M

M

5

N


Bevat waarde '03'(EAN/GTIN-13)

Identifier value

P.2.3

                <IDValue>

M

M


N

13

Bevat het EAN van de titel

P1.1. bevat het referentienummer voor het ProductRecord, P. 2.3 bevat de bibliografische identificatie van de titel met bijbehorende metadata. In de ONIX van Titelbank zijn deze twee altijd identiek.


Blok 1 DescriptiveDetail (beschrijvende metadata)

Group P3 ProductForm


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

A/S
CB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Product Composition

P3.1

<ProductComposition>

M

M

2

A

2

Bevat '00' als het een enkelvoudig product betreft of '10'indien het product begeleidend materiaal heeft

Product Form Code

P.3.2

<ProductForm>

M

A

150

A


Code voor de verschijningsvorm van het product

Voor een fysiek (gedrukt) boek wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de ProductForm.  Voor een e-book wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de combinatie van de tags ProductForm, ProductFormDetail, ProductFormFeature en EpubTechnicalProtection

Product Form Detail

P.3.3

<ProductFormDetail>

O

S

175

A

5

Nadere specificaties van de verschijningsvorm van het product (bijvoorbeeld technisch platform bij ebooks)

Product Form Feature Composite


<ProductFormfeature>

O


ProductFormFeatureType Code

P.3.4

<ProductFormFeatureType>

M

A

79

N

2

Wordt gevuld met waarde 10 (alleen bij epubs)

ProductFormFeatureValue

P.3.5

<ProductFormfeatureValue>

M

A


N

1

geeft aan of een epub versie 2 of versie 3 is

Einde ProductFormFeature Composite


</ProductFormFeature>ProductForm Description

P.3.8

ProductFormdescription

O

S


A

255

Vrij tekstveld t.b.v. omschrijving begeleidend materiaal

Epub technical Protection

P. 3.16

<EpubtechnicalProtection>

O

O

144

N

2

Type beveiliging bij een ebook

OmschrijvingProductForm

Audio

AA
Audio op MP3-spelerAK
Audio, SD cardAL
Audiocassette (analoog)AB
Audiocassette (digitaal)AD
AudiodiscAE
AudiotapeAF
BadboekBJ
Blu RayVO
CD-ROMDN
CDIDC
Compact Memory CardDK
DVDDI
DVD-AudioAI
DiaFC
Digitaal, SD-cardDJ

Diskette

DF
FilmFA
FilmstripFE
Game cartridgeDE
HDVDVN
KartonboekBH
LuisterboekAA+ <PrimaryContentType>01
OmschrijvingProductForm
Memory StickDL
MicroficheMA
MicrofilmMA
MicrovormMA
Minidisc (Sony)AG
Overhead Projector TransparantFD
Super Video CDVM
USB Flash DriveDM
VideoVA

Betamax Video

VK
Video CDVL
UMD VideoVP
VHS VideoVJ
VideodiscVF
Luisterboek : MP3 downloadAJ
AgendaPB
HardbackBB
BladmuziekPI
SpiraalboekBE
Paperback / softbackBC
Bouwkaart, BouwpakketPH
KalenderPC
OmschrijvingProductForm
Samengesteld pakketSA
BladwijzerPT
Loose/leafBD
DrukwerkPA
KaartenPJ
KaartspellenPD
OpbergmapPM
PamfletBF
PosterPK
StickersPP
Topografische kaartenCA
WandkaartPO
SamenstellingXL
Display (gevuld)XC
Display (leeg)XB
PromotiemateriaalXA
SchuimboekBP
SpeelgoedZB

Spel

ZE
T-shirtZF
PuzzelZJ
Diversen00

Voor een fysiek (gedrukt) boek wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de ProductForm.  Voor een e-book wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de combinatie van de tags ProductForm, ProductFormDetail, ProductFormFeature en EpubTechnicalProtection

Ebook productvormProductFormProductFormDetail

DRM

EpubTechnicalProtection

Ebook: PDF met Adobe DRM

EAE10703
Ebook: PDF zonder DRMEAE10700
Ebook: PDF met digitaal watermerkEAE10702
Ebook: Epub met Adobe DRM, alleen downloadEDE10103
Ebook: Epub zonder DRM, alleen downloadEDE10100
Ebook: Epub met digitaal watermerk, alleen downloadEDE10102
Ebook: licentieLA

Downloadable luisterboek

AJ +

 • <PrimaryContentType>01
 • P.9.1 EditionType  dient de waarde UBR of ABR te bevatten


Group P5 Collection

In Group 5 worden de gegevens van de bibliografische reeks opgenomen.


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Collection composite


<Collection>

O

O

Collection type code

P.5.1

<CollectionType>

M

M

148

A

 2Bevat '10'(Publishers collection)

Title detail composite


<TitleDetail>

O

O

Title type

P.5.6

                <TitleType>

M

M

15

A

 2Bevat '01'(distinctive title)

Title elementcomposite


                <TitleElement>

M

M

Title element level

P.5.7

<TitleElementLevel>

M

M

149

A

 2Bevat '02' (Collection)

Part number

P.5.8

                                <PartNumber>

O

O


N

 1020Bevat het nummer van het betreffende deel uit de reeks

Title text

P.5.10

                                <TitleText>

M

M


A

 1020Bevat de reeksnaam

No collection (empty element)

P.5.62

<NoCollection/>

O

O
Wordt opgenomen indien de titel geen onderdeel uitmaakt van een reeks
Voorbeeld van Reeksvermelding
			<Collection>
				<CollectionType>10</CollectionType>
				<TitleDetail>
					<TitleType>01</TitleType>
					<TitleElement>
						<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
						<PartNumber>18</PartNumber>
						<TitleText>Karl May</TitleText>
					</TitleElement>
				</TitleDetail>
			</Collection>
			<TitleDetail>
				<TitleType>01</TitleType>
				<TitleElement>
					<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
					<TitleText>Van Bagdad naar Istanboel</TitleText>
				</TitleElement>
			</TitleDetail>
			<TitleDetail>
				<TitleType>03</TitleType>
				<TitleElement>
					<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
					<TitleText>Von Bagdad nach Stambul</TitleText>
				</TitleElement>
			</TitleDetail>


Group P6 Title


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Title detail composite


<TitleDetail>

M

M

Title type

P.6.1

                <TitleType>

M

M

15

A


Bevat '01', (Distinctive Title), of '03', (Original title)

Title element composite


                <TitleElement>

M

M

Title element level

P.6.2

                <TitleElementLevel>

M

M

149

A


Bevat '01', '02' of '03'. Bij meerdere <TitleElementLevels> wordt de <TitleElementLevel> composite herhaald

Title text

P.6.5

                               <TitleText>

O

M


A

2000

Bevat de tekst van de titel

Subtitle

P.6.8

                               <Subtitle>

O

O


A

2000

Ondertitel

Einde Title element Composite


                </TitleElement>

M

M

Einde Title detail composite

P.6.5

</TitleText>

M

M


ATitle detail - Bibliografische titel composite

De bibliografische titelomschrijving zijn de titelgegevens zoals die worden vastgelegd bij het definitief maken van de ISBN registratie en ook zijn opgenomen in Titelbank. Deze kunnen uit verschillende velden bestaan:

 • hoofdtitel,
 • deeltitel,
 • sectietitel
 • ondertitel. 

De relatie tussen al deze velden binnen het ProductRecord is aangegeven door het TitleElementLevel, samen met de eventuele reeksnaam en reeksnummer vormen ze de volledige set met titelgegevens.. 

Doel: inlezen in titeldatabases t.b.v. websites met een zeer verfijnde en uitgebreide gegevens- en zoekstructuur en t.b.v. databases van bibliotheeksystemen.

Titelgegevens kunnen zijn verdeeld over de velden hoofdtitel, deeltitel en sectietitel. Deeltitel en sectietitel zijn met name gevuld bij educatieve uitgaven.

De titelgegevens zoals die door de uitgever zijn aangeleverd worden door Team ISBN overgenomen zoals ze op de cover, titelpagina van het boek en in de colofon staan en worden consistent en gestandaardiseerd vastgelegd in Titelbank. 

DATA ELEMENTREFERENCE NAMESHORT TAGONIX M/OCB M/OCODE LISTA/NPOSITIES
Title detail composite (R)<TitleDetail><titledetail>MM   

P.6.1 Title Type

<TitleType>

<b202>

MMList 15 Title typeNumeriek2

Title element composite (R)

<TitleElement><titleelement>MM   

P.6.2 Title element level

<TitleElementLevel><x409>MMList 149 Title element levelNumeriek2

P.6.3 Part number

<PartNumber><x410>OO Alfanumeriek10

P.6.5 Title text

<TitleText><b203>OM Alfanumeriek200

P.6.8 Subtitle

<Subtitle><b029>OO Alfanumeriek200
Alleen hoofdtitel aanwezig

<TitleType>

P.6.1

<TitleElementLevel>

P.6.2

<TitleText>

P.6.5

1 TitleDetail composite0101hoofdtitel
Hoofdtitel en deeltitel aanwezig<TitleType><TitleElementLevel><TitleText>
2 TitelDetail composites0101deeltitel
 0102hoofdtitel
Hoofdtitel, deelitel en sectietitel aanwezig<TitleType><TitleElementLevel><TitleText>
3 TitelDetail composites0101sectietitel
 0102deeltitel
 0103hoofdtitel
Bij educatieve boeken worden de verschillende onderdelen van de titel als volgt opgebouwd <TitleElementLevel><TitleElementLevel>
Type boek (docentenboek, leerlingenboek, werkboek) dat hoort bij het nummer van het deel01sectietitel
Nummer van het deel binnen de methode  02deeltitel
Titel van de methode03hoofdtitel

P.6.8 Indien er een ondertitel aanwezig is, staat deze als <Subtitle> opgenomen in de <TitleDetail> composite waarin de hoofdtitel wordt gecommuniceerd.

Example/voorbeeld
Klik hier voor een Example/Voorbeeld
In onderstaande voorbeeld wordt een titel gegeven met 3 TitleElementLevels.
Veilig leren lezen in de hoofdtitel, Maanversie is de deeltitel, Leesboekjes 2, kern 2 is de sectietitel.
 
<TitleDetail>
  <TitleType>01</TitleType>
  <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
    <TitleText>Leesboekjes 2, kern 2</TitleText>
  </TitleElement>
  <TitleElement>
    <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
    <TitleText>Maanversie</TitleText>
  </TitleElement>
  <TitleElement>
    <TitleElementLevel>03</TitleElementLevel>
    <TitleText>Veilig leren lezen</TitleText>
    <Subtitle>structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs</Subtitle>
  </TitleElement>
</TitleDetail>
 
In het onderstaande voorbeeld wordt een titel aangegeven met 2 TitleElementLevels. 
Drakenwereld is de hoofdtitel, Stad van sterren is de deeltitel.
 
<TitleDetail>
  <TitleType>01</TitleType>
  <TitleElement>
   <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
   <TitleText>Stad van sterren</TitleText>
  </TitleElement>
  <TitleElement>
   <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
   <TitleText>Drakenwereld</TitleText>
  </TitleElement>
</TitleDetail>


Group P7 Authorship

Binnen de  zgn. Contributor Composite’ wordt informatie gegeven over degenen die een bijdrage hebben geleverd aan de publikatie en die als zodanig in de publikatie  worden genoemd , de zgn. “auteursvermeldingen”.; Tevens wordt aangegeven in welke rol zij hun bijdrage hebben geleverd, bijvoorbeeld auteurs, samenstellers, illustratoren. Dit kunnen zowel personen zijn als bedrijven, organisaties of instanties (corporaties).


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Contributor composite


<Contributor>

O

O

Contributor sequence number

P.7.1

                <SequenceNumber>

O

M


N

3

Bevat het volgnummer van de betrokkene (over alle rollen heen)

Contributor role code

P.7.2

                ContributorRole>

M

M

17

A


Bevat het soort betrokkenheid

 • A01 - Auteur
 • A12 - Illustrator
 • A13 - Fotograaf
 • B01 - Redacteur
 • B05 - Bewerker
 • B06 - Vertaler
 • E07 - Voorlezer
Person name
<PersonName>OO


De naam van de betrokkene achter elkaar geschreven in volgorde voornaam, voorvoegsel, achternaam

Person name part 2

P.7.12

           <NamesBeforeKey>

O

O


A

255

Bevat de voornaam van de betrokkene, als de betrokkene alleen publiceert met voorletters dan staan in dit veld de voorletters van de betrokkene

Person name part 3

P.7.13

                <PrefixToKey>

O

O


A

255

Bevat het voorvoegsel van de achternaam

Person name part 4

P.7.14

                <KeyNames>

O

O


A

255

Bevat de achternaam

Corporate name

P.7.19

                <CorporateName>

O

O


A

255

Naam van een organisatie die heeft bijgedragen aan de content van het boek

No authorship” indicator (empty element)

P.7.50

<NoContributor/>

O

O
Wordt opgenomen als er geen betrokkenen aanwezig zijn


Group P9 Edition

De taal waarin het boek is geschreven wordt vastgelegd in de Language Composite.. In het veld Language Code wordt de ISO 6239-2/B taalkode vastgelegd, deze komt uit Lijst74. Titelbank zal echter maximaal 1 taal aanleveren. Wanneer een titel meerdere hoofdtalen heeft, wordt MUL (=Multiple languages) gebruikt.


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Edition number

P.9.2

<EditionNumber>

O

O


N

30

Dit wordt gevuld met het druknummer waarmee de betreffende publikatie met het betreffende ISBN voor het eerst is uitgegeven, als deze een numerieke waarde bevat. Het <EditionNumber> wordt in Titelbank vastgelegd bij de basistitelgegevens. Gemiddeld bevat dit veld 1-2 numerieke karakters.

Edition version number

P.9.3

<EditionVersionNumber>

O

O


A

3

Wanneer de betreffende publikatie met het zelfde ISBN opnieuw wordt uitgegeven spreken we over een ongewijzigde herdruk met een hoger druknummer. Deze kan worden aangeleverd als het <EditionVersionNumber>. Het  <EditionVersionNumber> wordt in Titelbank vastgelegd bij de verrijkte titelgegevens

Edition statement

P.9.4

<EditionStatement>

O

O


A

30

Als de drukaanduiding in de publikatie niet is aangegeven dmv een nummer maar door tekst, bijvoorbeeld  Herdruk” dan wordt het EditionStatement aangeleverd


Group P10 Language


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Language composite


<Language>

O

M

Language role

P.10.1

                <LanguageRole>

M

M

22

A


Bevat '01' (language of text)

Language code

P.10.2

                <LanguageCode>

M

M

74

A

3

Bevat de taalcode van de taal waarin het boek is geschreven


Group P11 Extents and other contents


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Extent composite


<Extent>

O

O

Extent type code

P.11.1

                <ExtentType>

M

M

23Bevat '00', main content page count

Extent value

P.11.2

                <ExtentValue>

O

M


A

20

Bevat het aantal pagina's

Extent value in Roman numerals

P.11.3

                <ExtentValueRoman>

O

O


A

20


Extent unit

P.11.4

                <ExtentUnit>

M

M

24
Extent composite


<Extent>

O

O

Extent type code

P.11.1

                <ExtentType>

M

M

23
Extent value

P.11.2

                <ExtentValue>

O

M


A

50


Extent unit

P.11.4

                <ExtentUnit>

M

M

24
End of extent composite
</Extent>

Illustrated / not illustrated flag

P.11.5

<Illustrated>

O

M

152Bevat '01 als het boek niet is geillustreerd en '02'als het boek wel is geillustreerd


Group 12 Subject


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Subject composite


<Subject>

O

M

Main subject flag

P.12.1

                <MainSubject/>

O

M
Geeft bij meerdere voorkomens van een zelfde subjectcode aan dat dit de 'hoofd' code betreft

Subject scheme identifier

P.12.2

                <SubjectSchemeIdentifier>

M

M

27Bevat '32' in geval dat de subject code een NUR is en '20' in geval dat er trefwoorden worden gecommuniceerd

Subject code

P.12.5

                <SubjectCode>

O

M


A

5


SubjectHeadingText
<SubjectHeadingText>OO
S
Er kunnen meerdere trefwoorden worden aangeleverd in 1 <Subject. De verschillende trefwoorden zijn dan van elkaar gescheiden door een ;


Group 14 Audience

Wordt aangeleverd als er een AVI-code is opgenomen.


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Audience composite


<Audience>

O

O

Audience code type

P.13.2

<AudienceCodeType>

M

M

 29Wordt gevuld met waarde '09'

Audience code value

P.13.4

<AudienceCodeValue>

M

M


A

10

Bevat de AVI-codeBlok 2 CollateralDetail

Dit blok bevat verrijkte titelinformatie in de vorm van teksten, bestanden en linkjes.

Group P14 Descriptions and other text

Bevat ondersteunende teksten.


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Text content composite


<TextContent>

O

O

Text type code

P.14.1

   <TextType>

M

M

153Is gevuld met een van de volgende waardes: 02 (annotatie ofwel ultrakorte boekbeschrijving), 05 (boekbeschrijving),  06 (recensie),11 (promotionele tekst)

Text audience

P.14.2

   <ContentAudience>

M

M

154Is gevuld met waarde 03 (eindgebruikers)

Text

P.14.3

   <Text>

M

M


A


Bevat de tekst zelf
Einde van Text content composite
</TextContent>


Het is ook mogelijk om de tekst van een recensie op te nemen. Omdat er op recensies copyright berust moet dan de auteur, de datum en de bron worden vermeld. Recensies van derden die op externe bronnen beschikbaar zijn worden niet hier opgenomen, maar als 'Cited content"(zie Groep 15).


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Text content composite


<TextContent>

O

O

Text type code

P.14.1

   <TextType>

M

M

153Is gevuld met '06'(recensie)

Text audience

P.14.2

   <ContentAudience>

M

M

154Is gevuld met '03'(eindgebruikers)

Text

P.14.3

   <Text>

M

M


A


De tekst van de recensie

Author of quoted text

P.14.4

   <TextAuthor>

O

O
De auteur van de recensie

Corporate source of quoted text

P.14.5

   <TextSourceCorporate>

O

O
De bron van de recensie

Title of source

P.14.6

   <SourceTitle>

O

O100

De titel van de recensie

Content date composite


   <ContentDate>

O

O

Content date role

P.14.7

      <ContentDateRole>

M

M

155Is gevuld met waarde '01'(Publication date)

Date format

P.14.8

      <DateFormat>

M

M

55Is gevuld met waarde '00'(YYYYMMDD)

Date

P.14.9

      <Date>

M

M8

Is gevuld met de datum van de recensie


Group P15 Cited content

Bevat links naar recensies van derde partijen waar mogelijk copyright op rust. Daarom moet de auteur en de bron vermeld worden. Een recensie kan ook worden opgenomen als tekst. Ook hier moet de auteur en de bronvermelding worden vermeld.


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Cited content composite


<CitedContent>

O

O

Citation type code

P.15.1

<CitedContentType>

M

M

156Is gevuld met '01'(Review)

Source type

P.15.3

<SourceType>

O

M

157Is gevuld met '02'(Website)

Title of source

P.15.4

<SourceTitle>

O

O
Bevat de titel van de recensie

Link to cited content – URL

P.15.8

    <ResourceLink>

O

M
Bevat de URL


Group P16 Links to supporting resources

Bevat verwijzingen naar ondersteunende bestanden. Deze bestanden zijn opgenomen in de zip file die ook het ONIX bestand bevat.


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Supporting resource composite


<SupportingResource>

O

O

Resource content type code

P.16.1

  <ResourceContentType>

M

M

158Is gevuld met een van de waardes '01'(front cover), '02'(back cover) of '15'(inkijktekst, leesfragment)

Target audience code

P.16.2

  <ContentAudience>

M

M

154Is gevuld met waarde '03'(eindgebruiker)

Resource mode code

P.16.3

  <ResourceMode>

M

M

159Bevat waarde '03'(image). Wordt ook gebruikt bij PDF bestanden (inkijktekst)

Resource version composite


  <ResourceVersion>

M

M

Resource form code

P.16.7

    <ResourceForm>

M

M

161Bevat waarde '01' (Linkable resource)

Link to resource content - URL

P.16.11

    <ResourceLink>

M

M


A

100

Bevat de bestandsnaam van de file, die als volgt is opgebouwd:

 • <ISBN>_VRK.jpg = front cover
 • <ISBN>_ATK.jpg = back cover
 • <ISBN>_FCT.jpg = inkijktekst
 • <ISBN>_DVB.pdf = inkijktekst


Blok 4 PublishingDetail

Group P19 Publisher


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Imprint or brand composite


<Imprint>

O

O

Imprint name

P.19.4

                <ImprintName>

O

M


A

80

Uitgeversnaam/merknaam zoals in/op het product vermeld staat
End of Imprint or brand composite
</Imprint>

Publisher composite


<Publisher>

O

O

Publishing role code

P.19.5

                <PublishingRole>

M

M

45Is gevuld met '01', huidige uitgever

Publisher identifiercomposite


          <PublisherIdentifier>

O

M

Publisher identifier type

P.19.6

                <PublisherIDType>

M

M

44Is gevuld met '10', wat aangeeft dat in IDValue het CB_relatie_id van de prefixhouder staat

Identifier value

P.19.8

                               <IDValue>

M

M


N

7


End of publisher ideifier composite
</PublisherIdentifier>

Publisher name
<PublisherName>
Naam van de uitgever
End of publisher composite
</Publisher>


Group P20 Global publishing status and copyright


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Global publishing status

P.20.1

<PublishingStatus>

O

O

64

APublishing date composite


<PublishingDate>

O

O

Publishing date role code

P.20.3

                <PublishingDateRole>

M

M

163

A


Is gevuld met waarde '01' (Verschijningsdatum)

Date format

P.20.4

                <DateFormat>

M

M

55

A


Is gevuld met waarde '00', YYYYMMDD

Date

P.20.5

                <Date>

M

M


N

4

De (vermoedelijke) verschijningsdatum van de titel


Blok 5 RelatedMaterial


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting
Related material
<RelatedMaterial>OORelated work
<RelatedWork>OOWork relation code
<WorkRelationCode>MM


Is gevuld met waarde 01 (Manifestation of)
Workidentifier
<WorkIdentifier>MMWork ID Type
<WorkIDType>MM16N2Is gevuld met waarde 01 (proprietary)
ID Type Name
<IDTypeName>MM
A4Is gevuld met 'NSTC'
ID Value
<IDValue>MM
N9Het NSTC
End of workidentifier composite
</Workidentifier>

End of Related work composite
</RelatedWork>

Related product composite


<RelatedProduct>

O

O

Relation code

P.23.1

<ProductRelationCode>

M

M

51Indien artikel x wordt vervangen door artikel y wordt bij het Productrecord van artikel x ProductRelationCode '05'opgenomen

Product identifier composite


<ProductIdentifier>

O

O

Product identifier type code

P.23.2

        <ProductIDType>

M

M

5Is gevuld met '03'(EAN-GTIN-13)

Identifier value

P.23.4

        <IDValue>

M

M


A

13

Het EAN-GTIN-13)
End of Related product composite
</RelatedProduct>

End of Related mtaerial composite
</RelatedMaterial>


Blok 6 ProductSupply


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting
Product supply
<ProductSupply>

Supply detail composite


<SupplyDetail>

M

O

Supplier composite               


   <Supplier>

M

M

Supplier role

P.26.1

      <SupplierRole>

M

M

93Is gevuld met '00'(unspecified)

Supplier name

P.26.5

      <SupplierName>

O

O
Is gevuld met 'Titelbank'
End of supplier composite
</Supplier>

Product availability

P.26.17

   <ProductAvailability>

M

M

65Is gevuld met '20'(Verkrijgbaar) of '99'(Onbekend).  

Price composite


   <Price>

O

M

Price type code

P.26.43

      <PriceType>

M

M

58Is gevuld met '02'(consumentenadviesprijs)

Price amount

P.26.62

      <PriceAmount>

M

M


N

6

Is gevuld met het bedrag

Unpriced item type

Toegevoegd m.i.v  

P.26.70a   <UnpricedIItemType>OO


Van toepassing als er geen prijs bekend is

Currency code

Toegevoegd m.i.v.  

P.26.71   <EUR>OO96

Is gevuld met de waarde 'EUR'
End of Price composite
</Price>

End of Supply detail composite
</SupplyDetail>

End of ProductSupply composite
</ProductSupply>


ONIX berichten van Titelbank afnemen

Titelbank levert de gegevens aan in de vorm van gezipte ONIX 3.0 bestanden. Er bestaan 3 soorten selecties:

1.Totaalbestanden: op aanvraag, wordt aangeleverd middels een url

Het totaalbestand bevat alle beschikbare gegevens van alle titels met een geregistreerd ISBN binnen het Nederlands taalgebied sinds 1970. Om het totaal bestand aan te vragen vult  u het daarvoor beschikbare  formulier in in de Titelbank-applicatie en drukt u op versturen(Tabblad Aanvraag bestand). Een totaalbestand is minimaal 300Gb groot en is opgedeeld in segmenten van 4000 records (ISBN’s). Deze opdeling wordt gedaan om te voorkomen dat de verwerking van het bestand in de applicatie van de afnemer vastloopt

2. Updatebestanden: te downloaden vanaf de Titelbank FTP server

Titelbank genereert elke nacht een mutatiebestand. Dit mutatiebestand bevat alle wijzigingen van de laatste periode waarover nog geen mutatiebestand is aangemaakt. Wanneer een gegeven binnen een blok is aangepast, wordt dat blok compleet met alle gegevens, dus ook de niet gewijzigde, aangeleverd. Blokken waarbinnen niets gewijzigd is, worden dan niet aangeleverd. Een periode kan bijvoorbeeld maandag 9 november 22:00 uur tot dinsdag 10 november 22:00 uur zijn. Wijzigingen die in deze periode zijn uitgevoerd worden dan in het mutatiebestand aangeleverd dat in de nacht van dinsdag 10 november op woensdag 11 november bij Titelbank op de FTP-server verschijnt. Mutatiebestanden worden ’s nachts aangemaakt en kunnen worden gedownload van de Titelbank FTP-server. Mutatiebestanden zijn zowel voor afnemers als uitgevers beschikbaar in de FTP-map /data/public/.

Indien meer dan 4000 mutatierecords (ISBN’s) in 1 periode moeten worden doorgegeven, wordt het mutatiebestand opgesplitst in meerdere segmenten, waarbij een segment maximaal 4000 records kan bevatten. 

3. Uitgeversbestanden: te downloaden vanaf de Titelbank FTP server

Een uitgever kan in de Titelbank-applicatie een verzoek doen om een uitgeverbestand aan te laten maken. Een uitgeverbestand bevat alle titels van de uitgever. Uitgeverbestanden worden ’s nachts aangemaakt en kunnen worden gedownload van de Titelbank FTP-server. Uitgeverbestanden zijn uitsluitend voor uitgevers beschikbaar in de FTP-map /data/uitgevers/<U9999999>/download/.  Met de term <U9999999> wordt  de FTP-accountnaam van een uitgever bedoeld.

De naam van de Titelbank FTP server is ftp://rhtvp.boekhuis.nl/. Om een Onix bestand te kunnen downloaden heeft een afnemer een FTP-account nodig. Een afnemer krijgt een FTP-account zodra hij/zij voor de eerste keer op de Titelbank-applicatie inlogt en de gebruiksvoorwaarden bevestigt.

Om een ONIX bestand te kunnen verwerken in uw eigen database heeft u software nodig die gegevens in ONIX formaat kan downloaden, inlezen en verwerken. Deze software maakt geen onderdeel uit van Titelbank.

 • No labels