Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Doel

Titelbank stelt aan boekhandels, uitgevers en andere derde partijen titelinformatie beschikbaar in ONIX 3.0 formaat, met het doel dat zij deze titelinformatie kunnen importeren in hun eigen artikeldatabank en/of tonen op hun website. ONIX for Books versie 3.0 is een internationale standaard voor het uitwisselen van titelgegevens die wordt beheerd door Editeur. Dit document beschrijft de functionele specificaties voor ONIX 3.0 product records die komen uit Titelbank.

Uitgangsdocumentatie

De Titelbank ONIX 3.0 bestanden zijn opgebouwd conform de hieronder genoemde specificaties van Editeur: 

ONIX for Books Release 3.0.0, april 2009, including:

  • Product Information Format Specification
  • Product Information Format Data Element Summary
  • Product Information Format XML Technical Notes

ONIX Books Code Lists Issue 19, October 24, 2012

Structuur ONIX 3.0 bericht

Een standaard Onix-bericht is een XML bestand dat is opgedeeld in een Header record, een Product record - welke  weer is opgedeeld in blokken -   en binnen de records in composites. Een composite is een groepering van verwante velden (data elements). Een composite kan ook andere, onderliggende composites bevatten. Deze handleiding volgt de groepering van verwante velden en composites zoals beschreven in ONIX for Books, release 3.0, April 2009.

Voor elk besproken veld (data element) van het bestand worden in een tabel volgende punten aangegeven:

 

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O (Onix)

M/O

(TB)

LIST

A|N

POS.

 Naam van het veld

Veld zoals gebruikt in de Editeur documentatie

Naam van het veld zoals gebruikt binnen het bericht

Verplicht of optioneel (Mandatory/optional) volgens ONIX

Verplicht of optioneel (Mandatory/Optional) bij titelbank

 Gebruikte ONIX codelijst (indien van toepassing)

 Alfanumeriek of numeriek

Aantal posities 

Opbouw ONIX 3.0 bericht

 

Message declaration

<?xml version="1.0"?>
<ONIXMessage release="3.0" xmlns="http://www.editeur.org/onix/3.0/reference">

 
<MessageHeader>Identificatie van afzender, berichtnummer en verzendtijdstip 

<Product> 

 

 

                Record metadata 

Identificatie van het record

Group P.1 

                Product numbers  

Identificatie van het product

Group P.2 

                <DescriptiveDetail> ………… </DescriptiveDetail> 

Beschrijving van de uiterlijke kenmerken van het product zelf en van de content, bibliografische beschrijving, basistitelgegevens

Block 1 

                <CollateralDetail> …………… </CollateralDetail>

Verrijkte titelgegevens, ondersteunende teksten, bestanden en linkjes

Block 2 

                <ContentDetail> ……………… </ContentDetail>

Beschrijving van individuele hoofdstukken uit het product, wordt in Titelbank niet gebruikt

Block 3 

                <PublishingDetail> ………… </PublishingDetail>

Beschrijving van de uitgever, imprint en verschijningsdatum

Block 4 

                <RelatedMaterial> …………… </RelatedMaterial>

Verwijzingen naar gerelateerde producten

Block 5 

                <ProductSupply> ……………… </ProductSupply>

Beschrijft de beschikbaarheid van het product in de markt

Block 6 

 </Product>  

</ONIXMessage>

 

Message Header - Opbouw Headerrecord

 

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting
  

<ONIXMessage release=”3.0”>

M

M

 

A

  

Header composite

 

<Header>

M

M

    

Sender composite

 

   <Sender>

M

M

    

Sender identifier composite

 

      <SenderIdentifier>

O*

M

    

Sender identifier type code

H.1

         <SenderIDType>      

M

M

44

  Bevat waarde 10 waarmee wordt aangeduid dat <IDValue> een CB_relatie_id betreft

Identifier value

H.3

         < IDValue>

M

M

   Wordt gevuld met waarde 8894126, het CB_relatiie_id van CB

Sender name

H.4

      <SenderName>

O

O

 

A

 Wordt gevuld met 'Titelbank'.

Message sequence number

H.13

   <MessageNumber>

O

O

 

N

 Wordt gevuld met volgnummer ONIX bericht

Message creation date/time

H.15

   <SentDateTime>

M

M

 

A

13

Wordt gevuld met datum/tijd in formaat yyyymmddThhmm

 

Voorbeeld van MessageHeader Expand source

Het bericht wordt afgesloten met een sluit tag </OnixMessage>.

Opbouw ProductRecord

 

<Product> 

Toelichting

 

                Record metadata 

Identificatie van het record

Group P.1 

                Product numbers  

Identificatie van het product

Group P.2 

                <DescriptiveDetail> ………… </DescriptiveDetail> 

Beschrijving van de uiterlijke kenmerken van het product zelf en van de content, bibliografische beschrijving, basistitelgegevens

Block 1 

                <CollateralDetail> …………… </CollateralDetail>

Verrijkte titelgegevens, ondersteunende teksten, bestanden en linkjes

Block 2 

                <ContentDetail> ……………… </ContentDetail>

Beschrijving van individuele hoofdstukken uit het product, wordt in Titelbank niet gebruikt

Block 3 

                <PublishingDetail> ………… </PublishingDetail>

Beschrijving van de uitgever, imprint en verschijningsdatum

Block 4 

                <RelatedMaterial> …………… </RelatedMaterial>

Verwijzingen naar gerelateerde producten

Block 5 

                <ProductSupply> ……………… </ProductSupply>

Beschrijft de beschikbaarheid van het product in de markt

Block 6 

 </Product>  

 

 

 

Record metadata (Group P1 en P2)

 

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Record reference number and type

P.1

 

 

 

 

 

 

 

Record reference number

P.1.1

<RecordReference>

M

M

 

A

13

Bevat het ISBN13-EAN

Notification or update type code

P.1.2

<NotificationType>

M

M

1

N

 

Bevat waarde '03' bij volledig record of waarde '04'bij een block update

 

Als bestaande gegevens zijn verwijderd, ongeacht uit welk blok, dan wordt altijd het volledige record aangeleverd met NotificationType 03.

Als gegevens in een blok zijn gewijzigd, dan wordt altijd het volledige blok aangeleverd met NotificationType 04.

Record source type code

P.1.4

<RecordSourceType>

O

O

3

N

 Bevat waarde '01'(Publisher)

Product numbers

P.2

 

 

 

 

 

 

 

Product identifier composite

 

<ProductIdentifier>

M

M

    

Product identifier type code

P.2.1

                <ProductIDType>

M

M

5

N

 Bevat waarde '03'(EAN/GTIN-13)

Identifier value

P.2.3

                <IDValue>

M

M

 

N

13

Bevat het EAN van de titel

 

RecordReference/ProductIdentifier

 

P1.1. bevat het referentienummer voor het ProductRecord, P. 2.3 bevat de bibliografische identificatie van de titel met bijbehorende metadata. In de ONIX van Titelbank zijn deze twee altijd identiek.

Voorbeeld van RecordReference Expand source

Blok 1 DescriptiveDetail (beschrijvende metadata)

Group P3 ProductForm

 

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

A/S
CB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Product Composition

P3.1

<ProductComposition>

M

M

2

A

2

Bevat '00' als het een enkelvoudig product betreft of '10'indien het product begeleidend materiaal heeft

Product Form Code

P.3.2

<ProductForm>

M

A

150

A

 

Code voor de verschijningsvorm van het product

Product Form Detail

P.3.3

<ProductFormDetail>

O

S

175

A

5

Nadere specificaties van de verschijningsvorm van het product (bijvoorbeeld technisch platform bij ebooks)

Product Form Feature Composite

 

<ProductFormfeature>

O

 

 

 

 

 

ProductFormFeatureType Code

P.3.4

<ProductFormFeatureType>

M

A

79

N

2

Wordt gevuld met waarde 10 (alleen bij epubs)

ProductFormFeatureValue

P.3.5

<ProductFormfeatureValue>

M

A

 

N

1

geeft aan of een epub versie 2 of versie 3 is

Einde ProductFormFeature Composite

 

</ProductFormFeature>

 

 

 

 

 

 

ProductForm Description

P.3.8

ProductFormdescription

O

S

 

A

255

Vrij tekstveld t.b.v. omschrijving begeleidend materiaal

Epub technical Protection

P. 3.16

<EpubtechnicalProtection>

O

O

144

N

2

Type beveiliging bij een ebook

 

 Klik hier voor een lijst van alle codes voor de verschijningsvormen
 Klik hier voor een lijst van alle codes voor de verschijningsvormen van ebooks
Voorbeeld van Product compositie en verschijningsvorm Expand source

Group P5 Collection

In Group 5 worden de gegevens van de bibliografische reeks opgenomen.

 

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Collection composite

 

<Collection>

O

O

    

Collection type code

P.5.1

<CollectionType>

M

M

148

A

 2Bevat '10'(Publishers collection)

Title detail composite

 

<TitleDetail>

O

O

    

Title type

P.5.6

                <TitleType>

M

M

15

A

 2Bevat '01'(distinctive title)

Title elementcomposite

 

                <TitleElement>

M

M

    

Title element level

P.5.7

<TitleElementLevel>

M

M

149

A

 2Bevat '02' (Collection)

Part number

P.5.8

                                <PartNumber>

O

O

 

N

 1020Bevat het nummer van het betreffende deel uit de reeks

Title text

P.5.10

                                <TitleText>

M

M

 

A

 1020Bevat de reeksnaam

No collection (empty element)

P.5.62

<NoCollection/>

O

O

   Wordt opgenomen indien de titel geen onderdeel uitmaakt van een reeks

 

Voorbeeld van Reeksvermelding Expand source
Voorbeeld van 'Geen reeks' vermelding Expand source

Group P6 Title

 

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Title detail composite

 

<TitleDetail>

M

M

    

Title type

P.6.1

                <TitleType>

M

M

15

A

 Bevat '01', (Distinctive Title), of '03', (Original title)

Title element composite

 

                <TitleElement>

M

M

    

Title element level

P.6.2

                <TitleElementLevel>

M

M

149

A

 

Bevat '01', '02' of '03'

Bij meerdere <TitleElementLevels> wordt de <TitleElementLevel> composite herhaald

Bij product met alleen hoofdtitel: : '01' geeft aan dat in <TitleText> de hoofdtitel staat

Bij product met hoofdtitel en deeltitel: '02' geeft aan dan in <TitleText> de hoofdtitel staat, '01'geeft aan dat in <TitleText> de deeltitel staat

Bij product met hoofdtitel, deeltitel en sectietitel: '02' geeft aan dan in <TitleText> de hoofdtitel staat, '01'geeft aan dat in <TitleText> de secteititel staat en '03' geeft aan dat in <TitleText> de deeltitel staat

De <Subtitle> staat altijd op het zelfde <TitleElementLevel> als de hoofdtitel

 

Title text

P.6.5

                               <TitleText>

O

M

 

A

2000

Bevat de tekst van de titel

Subtitle

P.6.8

                               <Subtitle>

O

O

 

A

2000

Ondertitel

Einde Title element Composite

 

                </TitleElement>

M

M

    

Einde Title detail composite

P.6.5

</TitleText>

M

M

 

A

 

 

 

Voorbeeld van Hoofdtitel Expand source
Voorbeeld van Hoofdtitel met ondertitel Expand source
Voorbeeld van Original Title Expand source

Indien de publicatie waarover de gegevens gaan een hoofdtitel en een deeltitel heeft, wordt de TitleDetail composite als volgt gevuld;

Voorbeeld van Hoofdtitel en deeltitel Expand source

Indien de publicatie waarover de gegevens gaan een hoofdtitel , een deeltitel  en een sectietitel heeft, wordt de TitleDetail composite als volgt gevuld

 

Voorbeeld van Hoofdtitel, ondertitel, deeltitel en sectietitel Expand source

 

Group P7 Authorship

Binnen de  zgn. Contributor Composite’ wordt informatie gegeven overr degenen die een bijdrage hebben geleverd aan de publikatie en die als zodanig in de publikatie  worden genoemd , de zgn. “auteursvermeldingen”.; Tevens wordt aangegeven in welke rol zij hun bijdrage hebben geleverd, bijvoorbeeld auteurs, samenstellers, illustratoren. Dit kunnen zowel personen zijn als bedrijven, organisaties of instanties (corporaties).

 

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Contributor composite

 

<Contributor>

O

O

    

Contributor sequence number

P.7.1

                <SequenceNumber>

O

M

 

N

3

Bevat het volgnummer van de betrokkene (over alle rollen heen)

Contributor role code

P.7.2

                <ContributorRole>

M

M

17

A

 Bevat het soort betrokkenheid
Person name <PersonName>OO   De naam van de betrokkene achter elkaar geschreven in volgorde voornaam, voorvoegsel, achternaam

Person name part 2

P.7.12

                <NamesBeforeKey>

O

O

 

A

255

Bevat de voornaam van de betrokkene, als de betrokkene alleen publiceert met voorletters dan staan in dit veld de voorletters van de betrokkene

Person name part 3

P.7.13

                <PrefixToKey>

O

O

 

A

255

Bevat het voorvoegsel van de achternaam

Person name part 4

P.7.14

                <KeyNames>

O

O

 

A

255

Bevat de achternaam

Corporate name

P.7.19

                <CorporateName>

O

O

 

A

255

Naam van een organisatie die heeft bijgedragen aan de content van het boek

No authorship” indicator (empty element)

P.7.50

<NoContributor/>

O

O

   Wordt opgenomen als er geen betrokkenen aanwezig zijn

 

 Klik hier voor een lijst van alle codes voor betrokkene rollen
Voorbeeld van Betrokkene vermelding Expand source

Group P9 Edition

De taal waarin het boek is geschreven wordt vastgelegd in de Language Composite.. In het veld Language Code wordt de ISO 6239-2/B taalkode vastgelegd, deze komt uit Lijst74. Titelbank zal echter maximaal 1 taal aanleveren. Wanneer een titel meerdere hoofdtalen heeft, wordt MUL (=Multiple languages) gebruikt.

 

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Edition number

P.9.2

<EditionNumber>

O

O

 

N

30

Dit wordt gevuld met het druknummer waarmee de betreffende publikatie met het betreffende ISBN voor het eerst is uitgegeven, als deze een numerieke waarde bevat. Het <EditionNumber> wordt in Titelbank vastgelegd bij de basistitelgegevens. Gemiddeld bevat dit veld 1-2 numerieke karakters.

Edition version number

P.9.3

<EditionVersionNumber>

O

O

 

A

3

Wanneer de betreffende publikatie met het zelfde ISBN opnieuw wordt uitgegeven spreken we over een ongewijzigde herdruk met een hoger druknummer. Deze kan worden aangeleverd als het <EditionVersionNumber>. Het  <EditionVersionNumber> wordt in Titelbank vastgelegd bij de verrijkte titelgegevens

Edition statement

P.9.4

<EditionStatement>

O

O

 

A

30

Als de drukaanduiding in de publikatie niet is aangegeven dmv een nummer maar door tekst, bijvoorbeeld  Herdruk” dan wordt het EditionStatement aangeleverd

 

Voorbeeld van Edition Expand source
Voorbeeld van EditionStatement Expand source

Group P10 Language

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Language composite

 

<Language>

O

M

    

Language role

P.10.1

                <LanguageRole>

M

M

22

A

 Bevat '01' (language of text)

Language code

P.10.2

                <LanguageCode>

M

M

74

A

3

Bevat de taalcode van de taal waarin het boek is geschreven

 

 Klik hier voor de taalcodes
Language Expand source

Group P11 Extents and other contents

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Extent composite

 

<Extent>

O

O

    

Extent type code

P.11.1

                <ExtentType>

M

M

23

  Bevat '00', main content page count

Extent value

P.11.2

                <ExtentValue>

O

M

 

A

20

Bevat het aantal pagina's

Extent value in Roman numerals

P.11.3

                <ExtentValueRoman>

O

O

 

A

20

 

Extent unit

P.11.4

                <ExtentUnit>

M

M

24

   

Extent composite

 

<Extent>

O

O

    

Extent type code

P.11.1

                <ExtentType>

M

M

23

   

Extent value

P.11.2

                <ExtentValue>

O

M

 

A

50

 

Extent unit

P.11.4

                <ExtentUnit>

M

M

24

   
End of extent composite </Extent>      

Illustrated / not illustrated flag

P.11.5

<Illustrated>

O

M

152

  Bevat '01 als het boek niet is geillustreerd en '02'als het boek wel is geillustreerd

 

Voorbeeld van Extent and illustrated/not illustrated Expand source

Group 12 Subject

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Subject composite

 

<Subject>

O

M

    

Main subject flag

P.12.1

                <MainSubject/>

O

M

   Geeft bij meerdere voorkomens van een zelfde subjectcode aan dat dit de 'hoofd' code betreft

Subject scheme identifier

P.12.2

                <SubjectSchemeIdentifier>

M

M

27

  Bevat '32' in geval dat de subject code een NUR is en '20' in geval dat er trefwoorden worden gecommuniceerd

Subject code

P.12.5

                <SubjectCode>

O

M

 

A

5

 
SubjectHeadingText <SubjectHeadingText>OO S Er kunnen meerdere trefwoorden worden aangeleverd in 1 <Subject. De verschillende trefwoorden zijn dan van elkaar gescheiden door een ;
Voorbeeld van NUR Expand source
Voorbeeld van trefwoord Expand source

Group 14 Audience

Wordt aangeleverd als er een AVI-code is opgenomen.

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Audience composite

 

<Audience>

O

O

 

   

Audience code type

P.13.2

<AudienceCodeType>

M

M

 29

  Wordt gevuld met waarde '09'

Audience code value

P.13.4

<AudienceCodeValue>

M

M

 

A

10

Bevat de AVI-code
 Klik hier voor een lijst van AVI-codes

Blok 2 CollateralDetail

Dit blok bevat verrijkte titelinformatie in de vorm van teksten, bestanden en linkjes.

Group P14 Descriptions and other text

Bevat ondersteunende teksten.

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Text content composite

 

<TextContent>

O

O

    

Text type code

P.14.1

   <TextType>

M

M

153

  Is gevuld met een van de volgende waardes: 02 (annotatie ofwel ultrakorte boekbeschrijving), 05 (boekbeschrijving), 11 (promotionele tekst)

Text audience

P.14.2

   <ContentAudience>

M

M

154

  Is gevuld met waarde 03 (eindgebruikers)

Text

P.14.3

   <Text>

M

M

 

A

 Bevat de tekst zelf
Einde van Text content composite </TextContent>      
Voorbeeld van Annotatie (ultrakorte boekbeschrijving) Expand source
Voorbeeld van Boekbeschrijving Expand source

Het is ook mogelijk om de tekst van een recensie op te nemen. Omdat er op recensies copyright berust moet dan de auteur, de datum en de bron worden vermeld. Recensies van derden die op externe bronnen beschikbaar zijn worden niet hier opgenomen, maar als 'Cited content"(zie Groep 15).

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Text content composite

 

<TextContent>

O

O

    

Text type code

P.14.1

   <TextType>

M

M

153

  Is gevuld met '06'(recensie)

Text audience

P.14.2

   <ContentAudience>

M

M

154

  Is gevuld met '03'(eindgebruikers)

Text

P.14.3

   <Text>

M

M

 

A

 De tekst van de recensie

Author of quoted text

P.14.4

   <TextAuthor>

O

O

   De auteur van de recensie

Corporate source of quoted text

P.14.5

   <TextSourceCorporate>

O

O

   De bron van de recensie

Title of source

P.14.6

   <SourceTitle>

O

O

  

100

De titel van de recensie

Content date composite

 

   <ContentDate>

O

O

    

Content date role

P.14.7

      <ContentDateRole>

M

M

155

  Is gevuld met waarde '01'(Publication date)

Date format

P.14.8

      <DateFormat>

M

M

55

  Is gevuld met waarde '00'(YYYYMMDD)

Date

P.14.9

      <Date>

M

M

  

8

Is gevuld met de datum van de recensie
Voorbeeld van Recensie in tekstvorm Expand source

Group P15 Cited content

Bevat links naar recensies van derde partijen waar mogelijk copyright op rust. Daarom moet de auteur en de bron vermeld worden. Een recensie kan ook worden opgenomen als tekst. Ook hier moet de auteur en de bronvermelding worden vermeld.

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Cited content composite

 

<CitedContent>

O

O

    

Citation type code

P.15.1

<CitedContentType>

M

M

156

  Is gevuld met '01'(Review)

Source type

P.15.3

<SourceType>

O

M

157

  Is gevuld met '02'(Website)

Title of source

P.15.4

<SourceTitle>

O

O

   Bevat de titel van de recensie

Link to cited content – URL

P.15.8

    <ResourceLink>

O

M

   Bevat de URL

 

Voorbeeld van Link naar recensie Expand source

Group P16 Links to supporting resources

Bevat verwijzingen naar ondersteunende bestanden. Deze bestanden zijn opgenomen in de zip file die ook het ONIX bestand bevat.

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Supporting resource composite

 

<SupportingResource>

O

O

    

Resource content type code

P.16.1

  <ResourceContentType>

M

M

158

  Is gevuld met een van de waardes '01'(front cover), '02'(back cover) of '15'(inkijktekst, leesfragment)

Target audience code

P.16.2

  <ContentAudience>

M

M

154

  Is gevuld met waarde '03'(eindgebruiker)

Resource mode code

P.16.3

  <ResourceMode>

M

M

159

  Bevat waarde '03'(image). Wordt ook gebruikt bij PDF bestanden (inkijktekst)

Resource version composite

 

  <ResourceVersion>

M

M

    

Resource form code

P.16.7

    <ResourceForm>

M

M

161

  Bevat waarde '01' (Linkable resource)

Link to resource content - URL

P.16.11

    <ResourceLink>

M

M

 

A

100

Bevat de bestandsnaam van de file, die als volgt is opgebouwd:

<ISBN>_VRK.jpg = front cover

<ISBN>_ATK.jpg = back cover

<ISBN>_FCT.jpg = inkijktekst

 

Voorbeeld van Link naar front cover Expand source

Blok 4 PublishingDetail

Group P19 Publisher

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Imprint or brand composite

 

<Imprint>

O

O

    

Imprint name

P.19.4

                <ImprintName>

O

M

 

A

80

Uitgeversnaam/merknaam zoals in/op het product vermeld staat
End of Imprint or brand composite </Imprint>      

Publisher composite

 

<Publisher>

O

O

    

Publishing role code

P.19.5

                <PublishingRole>

M

M

45

  Is gevuld met '01', huidige uitgever

Publisher identifiercomposite

 

          <PublisherIdentifier>

O

M

    

Publisher identifier type

P.19.6

                <PublisherIDType>

M

M

44

  Is gevuld met '10', wat aangeeft dat in IDValue het CB_relatie_id van de prefixhouder staat

Identifier value

P.19.8

                               <IDValue>

M

M

 

N

7

 
End of publisher ideifier composite </PublisherIdentifier>      
Publisher name <PublisherName>     Naam van de uitgever
End of publisher composite </Publisher>      

 

Voorbeeld van Publisher composite Expand source

Group P20 Global publishing status and copyright

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Global publishing status

P.20.1

<PublishingStatus>

O

O

64

A

 Is gevuld met waarde '04' (Verkrijgbaar)

Publishing date composite

 

<PublishingDate>

O

O

    

Publishing date role code

P.20.3

                <PublishingDateRole>

M

M

163

A

 Is gevuld met waarde '01' (Verschijningsdatum)

Date format

P.20.4

                <DateFormat>

M

M

55

A

 Is gevuld met waarde '00', YYYYMMDD

Date

P.20.5

                <Date>

M

M

 

N

4

De (vermoedelijke) verschijningsdatum van de titel
Voorbeeld van Verschijningsdatum Expand source

Blok 5 RelatedMaterial

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting
Related material <RelatedMaterial>OO    
Related work <RelatedWork>OO    
Work relation code <WorkRelationCode>MM   Is gevuld met waarde 01 (Manifestation of)
Workidentifier <WorkIdentifier>MM    
Work ID Type <WorkIDType>MM16N2Is gevuld met waarde 01 (proprietary)
ID Type Name <IDTypeName>MM A4Is gevuld met 'NSTC'
ID Value <IDValue>MM N9Het NSTC
End of workidentifier composite </Workidentifier>      
End of Related work composite </RelatedWork>      

Related product composite

 

<RelatedProduct>

O

O

    

Relation code

P.23.1

<ProductRelationCode>

M

M

51

  Indien artikel x wordt vervangen door artikel y wordt bij het Productrecord van artikel x ProductRelationCode '05'opgenomen

Product identifier composite

 

<ProductIdentifier>

O

O

    

Product identifier type code

P.23.2

        <ProductIDType>

M

M

5

  Is gevuld met '03'(EAN-GTIN-13)

Identifier value

P.23.4

        <IDValue>

M

M

 

A

13

Het EAN-GTIN-13)
End of Related product composite </RelatedProduct>      
End of Related mtaerial composite </RelatedMaterial>      

 

NSTC Expand source
Voorbeeld van Vervanger Expand source

Blok 6 ProductSupply

DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

M/O
TB

LIST

A | N

POS.

Toelichting
Product supply <ProductSupply>      

Supply detail composite

 

<SupplyDetail>

M

O

 

 

 

 

Supplier composite               

 

   <Supplier>

M

M

 

 

 

 

Supplier role

P.26.1

      <SupplierRole>

M

M

93

 

 

Is gevuld met '00'(unspecified)

Supplier name

P.26.5

      <SupplierName>

O

O

 

 

 

Is gevuld met 'Titelbank'
End of supplier composite </Supplier>      

Product availability

P.26.17

   <ProductAvailability>

M

M

65

 

 

Is gevuld met '20'(Verkrijgbaar) of '99'(Onbekend)

Price composite

 

   <Price>

O

M

 

 

 

 

Price type code

P.26.43

      <PriceType>

M

M

58

 

 

Is gevuld met '02'(consumentenadviesprijs)

Price amount

P.26.62

      <PriceAmount>

M

M

 

N

6

Is gevuld met het bedrag
End of Price composite </Price>      
End of Supply detail composite </SupplyDetail>      
End of ProductSupply composite </ProductSupply>      

 

Voorbeeld van ProductSupply Expand source

ONIX berichten van Titelbank afnemen

Titelbank levert de gegevens aan in de vorm van gezipte ONIX 3.0 bestanden. Er bestaan 3 soorten selecties:

1.Totaalbestanden: op aanvraag, wordt aangeleverd op USB-stick

 Het totaalbestand bevat alle beschikbare gegevens van alle titels met een geregistreerd ISBN binnen het Nederlands taalgebied sinds 1970. Om het totaal bestand aan te vragen vult  u het daarvoor beschikbare  formulier in in de Titelbank-applicatie en drukt u op versturen(Tabblad Aanvraag bestand). Een totaalbestand is ongeveer 30 – 40 GB groot en is opgedeeld in segmenten van 4000 records (ISBN’s). Deze opdeling wordt gedaan om te voorkomen dat de verwerking van het bestand in de applicatie van de afnemer vastloopt

2. Updatebestanden: te downloaden vanaf de Titelbank FTP server

Titelbank genereert elke nacht een mutatiebestand. Dit mutatiebestand bevat alle wijzigingen van de laatste periode waarover nog geen mutatiebestand is aangemaakt. Wanneer een gegeven binnen een blok is aangepast, wordt dat blok compleet met alle gegevens, dus ook de niet gewijzigde, aangeleverd. Blokken waarbinnen niets gewijzigd is, worden dan niet aangeleverd. Een periode kan bijvoorbeeld maandag 9 november 22:00 uur tot dinsdag 10 november 22:00 uur zijn. Wijzigingen die in deze periode zijn uitgevoerd worden dan in het mutatiebestand aangeleverd dat in de nacht van dinsdag 10 november op woensdag 11 november bij Titelbank op de FTP-server verschijnt. Mutatiebestanden worden ’s nachts aangemaakt en kunnen worden gedownload van de Titelbank FTP-server. Mutatiebestanden zijn zowel voor afnemers als uitgevers beschikbaar in de FTP-map /data/public/.

Indien meer dan 4000 mutatierecords (ISBN’s) in 1 periode moeten worden doorgegeven, wordt het mutatiebestand opgesplitst in meerdere segmenten, waarbij een segment maximaal 4000 records kan bevatten. 

3. Uitgeversbestanden: te downloaden vanaf de Titelbank FTP server

Een uitgever kan in de Titelbank-applicatie een verzoek doen om een uitgeverbestand aan te laten maken. Een uitgeverbestand bevat alle titels van de uitgever. Uitgeverbestanden worden ’s nachts aangemaakt en kunnen worden gedownload van de Titelbank FTP-server. Uitgeverbestanden zijn uitsluitend voor uitgevers beschikbaar in de FTP-map /data/uitgevers/<U9999999>/download/.  Met de term <U9999999> wordt  de FTP-accountnaam van een uitgever bedoeld.

De naam van de Titelbank FTP server is ftp://rhtvp.boekhuis.nl/. Om een Onix bestand te kunnen downloaden heeft een afnemer een FTP-account nodig. Een afnemer krijgt een FTP-account zodra hij/zij voor de eerste keer op de Titelbank-applicatie inlogt en de gebruiksvoorwaarden bevestigt.

Om een ONIX bestand te kunnen verwerken in uw eigen database heeft u software nodig die gegevens in ONIX formaat kan downloaden, inlezen en verwerken. Deze software maakt geen onderdeel uit van Titelbank.

  • No labels