Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uitgevers kunnen producten in hun assortiment hebben die buiten het ISBN systeem vallen. Deze producten zijn niet voorzien van een ISBN maar van een “gewoon” GTIN (v/h EAN) dat niet met 978 begint Het is mogelijk om deze artikelen via ONIX 3.0 commercieel aan te melden voor het CB assortiment. Hiervoor gelden enkele afwijkende specificaties.

BlockComposite/Data elementWaardeToelichting
Product Identifier CompositeProduct Identifier Type Code03Geeft aan dat het om een EAN(GTIN) gaat waarmee het artikel geȉdentificeerd wordt
Identifier Value<EAN>Het EAN van het betreffende artikel
Block 1 Descriptive Detail CompositeProduct Composition00Dit betekent dat het een enkelvoudig product is

Product Form00

Waarde 00 =  Undefined.

Hieruit wordt in tegenstelling tot fysieke bibliografische werken geen bindwijze ontleent


Product Classification Composite - Fondsgroep
Standaard werkwijze assortiment aanmelding

Product Classification Composite - BTW Classificatie
Standaard werkwijze assortiment aanmelding

Collection Composite
Niet van toepassing bij niet-bibliografische werken

Title Composite - Title Type01

Dit betekent dat het een enkelvoudig product is


Title Composite - Title Element level01Diversen

Title Text<product omschrijving>

De omschrijving van het product. Deze waarde wordt voor niet-bibliografische werken door CB opgenomen in de volgende attributen van het artikel:

  • Verkorte naam
  • Non Publicatie naam
  • Auteur Titel

Contributor Composite
Niet van toepassing bij niet-bibliografische werken

No AuthorShip Indicator
In het ONIX bericht dient element <NoContributor/> te worden opgenomen

Edition elementen P.9.1 t/m P.9.4
Niet van toepassing bij niet-bibliografische werken

No Edition Indicator
In het ONIX bericht dient element <NoEdition/> te worden opgenomen

Language Composite - Language Role01Conform de ONIX handleiding dient dit composite verplicht opgenomen te worden. Voor niet-bibliografische werken wordt deze echter niet opgenomen bij het artikel

Language Composite - Language Code dut

Extent Composite
Niet van toepassing bij niet-bibliografische werken

Subject Composite - Subject Scheme Identifier32Aanduiding dat het NUR betreft

Subject Code<nur>De NUR code
Block 2 Collateral DetailText Content

De volgende gegevens kunnen via ONIX worden aangeleverd:

  • Flaptekst  (productbeschrijving)
  • Recensies

Supporting Resources
Mogelijk zijn 2 afbeeldingen, voorkant en achterkant
Block 4 Publishing DetailImprint Composite
Standaard werkwijze assortiment aanmelding

Publisher Composite - Eigenaar
Standaard werkwijze assortiment aanmelding

Publishing status
Standaard werkwijze assortiment aanmelding

Sales rights Composite
Standaard werkwijze assortiment aanmelding

Sales restrictions Composite
Standaard werkwijze assortiment aanmelding
Block 5 Related Material

Niet van toepassing bij niet-bibliografische werken
Block 6 Product Supply

Standaard werkwijze assortiment aanmelding
  • No labels