Inleiding

Transitieperiode Luisterhuis - CB

De integratie van de audioboeken in de CB systemen zal gefaseerd worden doorgevoerd. Deze handleiding bevat gedurende de transitieperiode dan ook informatie over de processen die nog via Luisterhuis en processen die inmiddels via CB lopen. Gedurende de transitieperiode zal de handleiding aangepast worden op de actuele situatie.

Aanleverspecificaties audioboeken

Masterfiles, metadata, fragmenten en beelden voorbereiden, uploaden en vrijgeven.

Voor wie is deze handleiding?

Deze handleiding is primair bedoeld voor iedereen bij een uitgeverij die zich met het productie- en distributieproces van audioboeken bezighoudt. Bij Luisterhuis noemen wij deze persoon de ‘content contactpersoon’. Ook kan de handleiding belangrijke informatie bevatten voor productiemedewerkers, redactie, marketing, vormgevers en studio’s.

In tegenstelling tot e-books, die klein in omvang zijn en slechts uit één bestand bestaan, gaat het bij de verwerking van digitale audioboeken om een hele verzameling losse - en ook grote - bestanden.

Deze handleiding beschrijft aan welke specificaties al die bestanden van een digitaal audioboek moeten voldoen om het audioboek zo snel mogelijk door Luisterhuis te kunnen laten verwerken en distribueren naar de verschillende afzetkanalen. Ook beschrijft het de stappen die doorlopen moeten worden en geeft het tips voor een foutloze verwerking.

Hoofdstuk 2 en 3 van deze handleiding bevat specifieke (technische) informatie die ook voor opnamestudio’s bedoeld is.

Documentrevisie

DatumOmschrijving

 

Hoofdstuk MP3 specificaties 

Toegevoegd: Maximum bestandsgrootte per mp3-bestand: 250 MB 

 

Hoofdstuk 3.4 Varianten 

Toegevoegd: Voorbeeld van audioboek  bestaande uit 2 delen, meerdere hoofdstukken en verschillende paragrafen binnen een hoofdstuk

 

Hoofdstuk 3 Bestandsnaampatroon MP3 masterfiles 

Toegevoegd: Met de ingebruikname van een nieuwe release van Luisterhuis ondersteunt Luisterhuis nu ook _ (underscores) in plaats van spaties in de mp3-bestandsnamen. De underscore wordt gezien als het equivalent van een spatie. Een bestandsnaam mag zowel spaties als underscores bevatten. De overige bestandsnaamregels veranderen niet.

 

Toegevoegd: Onderhouden, registreren en vrijgeven audioboeken

Verwijderd Hoofdstukken Waar is metadata zichtbaar in Luisterhuis en Vrijgeven van een audioboek aan afnemers

 

Hoofdstuk 7 verdere toelichting op doorlooptijd

 

Hoofdstuk 5.1.4 Upload mp3 bestanden, foutmeldingen CB online uitgebreid

 

Hoofdstuk 6 Verwijderd: spoedprocedure, deze is niet meer relevant nu de verwerking via CB Online verloopt

 

Hoofdstuk 5 Levering aan Luisterhuis verwijderd, niet meer relevant.  Toegevoegd Upload mp3 bestanden via CB Online

 

Hoofdstuk 4 overgang van Luisterhuis naar CB

 

Hoofdstuk 3 overgang van Luisterhuis naar CB 

Coverformaat: Optimaal formaat 3000x3000 pixels, minimaal 1400x1400 pixels. Beelden in een lagere resolutie dan 1400x1400 worden afgewezen.

Technische specificaties audio masterfiles

Chapterized mp3 audio

Luisterhuis verwerkt audiobestanden van uitgevers en stuurt deze door naar de verschillende, door de uitgever geselecteerde, afnemers.

Luisterhuis werkt intern met ‘chapterized’ masterfiles in mp3-formaat. Dat wil zeggen dat één audioboek meerdere mp3-tracks omvat die samen het hele audioboek bevatten.

De individuele mp3-tracks zijn te vergelijken met hoofdstukken uit het ingesproken boek. Gewoonlijk wordt elk hoofdstuk dus een aparte mp3-track. Deze chapterized structuur maakt het mogelijk dat afnemers van Luisterhuis hun audioboeken-app voorzien van een inhoudsopgave en hoofdstuknavigatie. Lang niet elke afnemer biedt deze optie, maar omdat Luisterhuis deze structuur ondersteunt worden de afnemers hierin dus niet beperkt. Afnemers die losse mp3-bestanden leveren aan hun klanten kunnen daardoor dus ook losse bestanden per hoofdstuk leveren, wat minder foutgevoelig is tijdens het downloaden omdat de bestanden per stuk veel kleiner zijn dan één bestand met daarin het gehele audioboek.

Omdat Luisterhuis intern met chapterized audio werkt, moeten de audioboeken ook op deze manier worden aangeleverd. In dit hoofdstuk worden de technische specificaties van de mp3-bestanden beschreven. In hoofdstuk 3 staat alles over de bestandsnaamstructuur die hoort bij ‘Chapterized audio’.

Mp3-specificaties

Luisterhuis gebruikt en vereist het mp3-audioformaat voor de aanlevering van de chapterized masterfiles. 

De mp3-bestanden moeten als volgt worden aangeleverd:
 •  

Enkelvoudige stem: samplerate 44.1 kHz, bitrate 192 kbps CBR, mono

Bij technisch hoogwaardige opnames wordt 128 kbps ook geaccepteerd.

 •  

Hoorspel, muziekproducties: samplerate 44.1 kHz, bitrate 256 kbps CBR, stereo

 •  

Geluidsniveau: -3dB peak values

 •  

Loudness:

Er zijn geen specifieke specificaties voor luidheid (perceived loudness) bij audioboeken, aangezien audioboeken gewoonlijk niet in een broadcastomgeving beluisterd worden en niet alsmaar wordt afgewisseld door andere (reclame)audio. Als leidraad kan een (integrated) program loudness van -18 tot -23 LUFS worden aangehouden, en een maximum true peak level van -1dBTP.

 •  

Maximum tracklengte per mp3-bestand: 80 minuten 

Sommige afnemers accepteren geen grotere bestanden en kunnen dan het audioboek niet verwerken en aanbieden. Als 80 minuten te kort is voor een compleet hoofdstuk dan zal het hoofdstuk moeten worden verdeeld over meerdere mp3-tracks.

 •  

Maximum bestandsgrootte per mp3-bestand: 250MB

Sommige afnemers accepteren geen grotere bestanden en kunnen dan het audioboek niet verwerken en aanbieden. Als 250 MB te weinig is voor een compleet hoofdstuk dan zal het hoofdstuk moeten worden verdeeld over meerdere mp3-tracks.

 •  

Luistervoorbeeld (fragment): zelfde specificaties als bovenstaand, minimaal 30 seconden, maximaal 8 minuten 

 •  

Conform de standaard MP3 bestandsnaamgeving, zie hoofdstuk 3

 •  

ID3tags: niet nodig 

De mp3-bestanden hoeven geen interne metadata (ID3tags) te hebben. Alle eventueel aanwezige ID3tags worden genegeerd en opnieuw door Luisterhuis gegenereerd op basis van de bij het audioboek meegeleverde metadata.

Wav en andere formaten

Masterfiles in andere formaten dan mp3 worden ook geaccepteerd, zolang er ook mp3-bestanden geleverd worden. Alle andere formaten die worden meegeleverd met de mp3-bestanden worden gearchiveerd voor toekomstig gebruik.

Specificaties wav-bestanden:
 •  
Samplerate 44.1 kHz of 48 kHz, uncompressed in 16, 24 of 32 bit; mono of stereo
 •  
Geluidsniveau: -3dB peak values
 •  
Maximum tracklengte: 80 minuten
 •  
Luistervoorbeeld (fragment): zelfde specificaties als bovenstaand, minimaal 30 seconden, maximaal 8 minuten

Indien geen chapterized mp3 bestanden beschikbaar zijn

Als de audio masterfies niet als chapterized mp3 bestanden beschikbaar zijn, dan kunnen de volgende formaten worden aangeleverd:

Formaten anders dan mp3
 •  

Wav

 •  
Aiff
 •  
Cd images (ISO en DDP) 
 •  
Dvd images (ISO en DDP)
 •  
Fysieke cd’s
 •  
Fysieke dvd’s

Deze formaten kunnen - na overleg en tegen een meerprijs - worden verwerkt. Houd rekening met een langere doorlooptijd.

Neem voor meer informatie contact op met content@luisterhuis.nl

Bestandsnaampatroon MP3 masterfiles

Waarom standaard bestandsnaampatroon mp3 masterfiles?

De mp3-masterfiles die in CB Online geüpload worden dienen te voldoen aan een standaard bestandsnaam patroon. De gebruikte bestandsnamen zijn essentieel voor een foutloze en snelle verwerking.

Bij gebrek aan een internationale standaard voor de uitwisseling van mp3-bestanden bij audioboeken heeft Luisterrijk in 2006 een eigen naamgevingsstandaard voor mp3 bestanden ontwikkeld. Deze standaard is in 2010 door Luisterhuis overgenomen. Ook in 2019 is er nog steeds geen internationale standaard voor mp3-bestandsnamen, zodat Luisterhuis/CB deze eigen standaard blijft gebruiken.

Sinds eind 2018 zijn er enkele ontwikkelingen om op internationaal niveau tot een uitwisselingsstandaard te komen voor digitale audioboeken in de distributieketen. Zodra zo’n standaard geratificeerd is zal deze ook door Luisterhuis/CB ondersteund worden. Informatie daarover zal tijdig worden gecommuniceerd.

Bij de bestandsnamen draait het om een strikte opbouw van de bestandsnaam van elke mp3-track. Deze opbouw is cruciaal voor een foutloze verwerking door Luisterhuis/CB en de afnemers.

Bij het verwerken van de masterfiles spelen de bestandsnamen om meerdere redenen een belangrijke rol:

 • De bestandsnamen worden gebruikt voor een automatische controle op compleetheid. Een ontbrekende audiotrack kan direct worden gesignaleerd, waardoor er geen incomplete audioboeken naar de afnemers gaan.
 • De Luisterhuis/CB bestandsnamen helpen bij het voorkomen van menselijke fouten in de keten tussen studio – uitgever – distributeur – afnemer - consument.
 • De bestandsnamen worden door Luisterhuis/CB gebruikt als basis voor een ToC-database (table of contents) met een inhoudsopgave en hoofdstuknamen. Deze informatie kan worden doorgegeven aan afnemers die deze kunnen gebruiken in hun eigen apps en systemen.
 • De bestandsnamen worden gebruikt bij de levering van mp3-bestanden aan consumenten. De structuur is zo opgezet dat alle mp3-bestanden van één audioboek automatisch correct sorteren in een map. De bestandsnamen zijn bovendien informatief en herkenbaar voor menselijke gebruikers.

De bestandsnaamgeving

De bestandsnaam van elke track moet deze structuur volgen:
Structuur bestandsnaam van elke track

Bestandsnaam met spaties

Auteurs - Titel (Tracknummer-TotaalAantalTracks) Tracknaam.mp3

Bestandsnaam met underscoresJackie_van_Laren_-_Lentegroen_(001-026)_1.mp3

Toelichting op de bestandsnamen


Voorbeeld van één mp3-track

Dan Brown - Oorsprong (001-047) Inleiding.mp3

Opbouw:

Deel van bestandsnaam

Voorbeeld

Opmerking

Auteur

Dan Brown

Primaire auteur, voornaam achternaam. Bij meer auteurs max 4, gescheiden door , 

Spatie of Underscore


Scheidingsteken

Minteken

-

Scheidingsteken

Spatie of Underscore


Scheidingsteken

Titel van het audioboek

Oorsprong

Eventuele verkorte titel

Spatie  of Underscore


Scheidingsteken

Haakje openen

(


Tracknummer

001

Altijd 3 cijfers, min 001, max 999

Minteken

-

Scheidingsteken

Totaal aantal tracks

047

Altijd 3 cijfers, max 999

Haakje sluiten

)


Spatie of Underscore


Scheidingsteken

Tracknaam

Inleiding

Tracknaam bevat gewoonlijk hoofdstuknummer en/of hoofdstuknaam uit de papieren uitgave. Deze wordt deze ook in de audio uitgesproken. Mag nooit leeg zijn! Zie ook uitleg hieronder.

uitleg tracknaam

 • De tracknaam wordt door Luisterhuis/CB verwerkt en opgeslagen. Deze tracknaam wordt geleverd aan alle afnemers die ‘chapterized audio’ kunnen verwerken en zal dan bijvoorbeeld zichtbaar worden in de inhoudsopgave en navigatie van een app. App’s die dit doen bieden de beste klantervaring, vooropgesteld dat de tracknaam (hoofdstuknaam) correct is. De tracknaam wordt ook gebruikt voor afnemers die mp3-bestanden leveren aan consumenten. De mp3-bestanden bevatten dan onder andere zgn. ID3V1 en ID3V2 metadata met de tracknaam zodat afspeelsoftware deze kan gebruiken voor navigatie, display en sortering.
 • Het is essentieel dat tracknaam nooit leeg is, anders kan Luisterhuis/CB de titel niet verwerken.
 • De vuistregel is dat een tracknaam de tekst bevat die je hoort als de track wordt afgespeeld, meestal is dat een hoofdstuknummer en/of hoofdstuknaam. In een correct opgenomen audioboek spreekt de voorlezer aan het begin van een track een hoofdstuknummer en/of hoofdstuknaam uit, waardoor dat wat de consument hoort ook in de inhoudsopgave van een app getoond wordt. Afwijkingen hierin zijn onwenselijk.
 • Soms begint een track niet met een hoofdstuknummer en/of naam, bijv. bij boeken zonder hoofdstukken of bij tracks die het resultaat zijn van het opknippen van te lange opnames. In dat geval moet de tracknaam minimaal de eerste 3 woorden van de tekst bevatten waarmee de track begint. Op die manier heeft de luisteraar nog steeds dezelfde houvast bij het bekijken van een inhoudsopgave en het beluisteren van de audio.
 • Als een hoofdstuk in het originele boek alleen maar bestaat uit een getal, zonder het woord ’Hoofdstuk’, dan is dat getal voldoende als tracknaam.
 • Als het originele boek uit verschillende delen bestaat, en een deel bevat weer hoofdstukken, dan moet de tracknaam van de eerste track van een nieuw deel ook de deelnaam bevatten, wellicht daarna gevolgd door hoofdstuknummer en/of naam. De deelnaam hoeft niet elke volgende track herhaalt te worden. Pas als er weer een nieuw deel begin moet deze in de tracknaam verwerkt worden.
 • Gebruik géén diakritische tekens in de bestandsnaam. Het is Engstrom, geen Engström en Ligurie, geen Ligurië.
 • Ook de meeste andere bijzondere tekens zijn verboden: ! @ # $ % ^& * + = { } [ ] : ; | \ / ? < > Gebruik het woord en ipv &. Gebruik procent ipv %.
 • De maximum lengte van een volledige bestandsnaam is 200 tekens.

Extensie

.mp3

Altijd in onderkast

Foutmelding bij uploaden in CB Online

Foutmelding bij uploaden in CB Online

Wanneer er in CB Online bestanden worden geüpload die niet voldoen aan het gestelde bestandsnaam patroon treedt de volgende foutmelding op:

Door met de cursor naar het vraagteken te navigeren, wordt extra uitleg gegeven.

Door op het vraagteken te klikken, verschijnt dezelfde extra uitleg in een pop-up schermpje:

Varianten

Nog enkele voorbeelden van de meest voorkomende varianten. De keuze wordt met name bepaald door wat er in audio hoorbaar is bij de start van een track, zodat de gebruiker op zijn display ziet wat hij hoort, en een app met inhoudsopgave net zo werkt als bij een (e)boek.

Jeanine de Schrijver – Audioredactie (004-009) Hoofdstuk 3.mp3

Dit komt het meeste voor in de audio: een track begint met het woord ‘Hoofdstuk’ en een volgnummer.

Jeanine de Schrijver - Audioredactie (004-009) Hoofdstuk 3 Markers.mp3

Dit komt ook vaak voor: het hoofdstuk heeft een nummer én een titel.

Jeanine de Schrijver - Audioredactie (004-009) 3 Markers.mp3

Idem, maar het woord Hoofdstuk wordt niet uitgesproken

Jeanine de Schrijver - Audioredactie (004-009) 3.mp3

Als er een getal wordt uitgesproken, bv ‘3’ en vervolgens het verhaal begint, dan is dat getal voldoende.

Jeanine de Schrijver - Audioredactie (004-009) Markers.mp3

Dit kan ook: een hoofdstuk heeft geen volgnummer maar alleen een titel.

Jeanine de Schrijver - Audioredactie (004-009) Deel 2 Hoofdstuk 3.mp3

Als er verschillende delen zijn, vermeld dan de deeltitel voor de hoofdstuktitel. Die dat alleen als er een nieuw deel begint.

Jeanine de Schrijver - Audioredactie (004-009) Toen de producer.mp3

Als er helemaal geen nummering en titel is, neem dan de eerste drie woorden van de tekst.

Als het getoonde hoofdstuk in een app niet overeenkomt met wat de gebruiker hoort bij het afspelen van dat hoofdstuk, dan is dat een slechte gebruikerservaring

Boeken kunnen zijn opgedeeld in delen, hoofdstukken en/of paragrafen. Het is de keuze van de uitgever hoe alle audiotracks zichtbaar worden in de inhoudsopgave van een audioboeken-app. Vaak is dat per hoofdstuk, met aparte tracks voor een eventuele inleiding en/of epiloog. Als een hoofdstuk zelf weer is onderverdeeld in relevante onderdelen, zoals paragrafen, kan ervoor worden gekozen daar aparte tracks van te maken.

De regel is: als het inhoudelijk zinvol en relevant is kan een deel of een hoofdstuk worden ‘opgeknipt’ tot losse paragrafen, die daardoor allemaal in de inhoudsopgave van de audioboeken-app te zien zijn. Dat is gewoonlijk erg nuttig voor de navigatie in de app.

Wat de naamgeving betreft: elke track moet een naam hebben die herkenbaar is. Als de paragrafen alleen maar een nummer hebben en geen naam is aan te bevelen het woord ‘Paragraaf’ te gebruiken samen met de nummering.  De essentie is dat alle tekst na het ) teken in de inhoudsopgave van het audioboek komt en dus relevant moet zijn voor de luisteraar én dat de naamgeving/nummering overeenkomt met de naamgeving/nummering die je hoort in de audio.  

Joost van Londen - Handboek luisteren (001-019) Inleiding.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (002-019) Deel 1 - Cursusboek - Hoofdstuk 1 Leren luisteren - Paragraaf 1.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (003-019) Paragraaf 2.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (004-019) Paragraaf 3.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (005-019) Paragraaf 4.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (006-019) Paragraaf 5.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (007-019) Paragraaf 6.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (008-019) Hoofdstuk 2 Fysiologie van het luisteren - Paragraaf 1.1.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (009-019) Paragraaf 1.2.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (010-019) Paragraaf 1.3.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (011-019) Hoofdstuk 3 Luisteroefeningen - Paragraaf 1.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (012-019) Paragraaf 2.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (013-019) Paragraaf 3.1.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (014-019) Paragraaf 3.2.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (015-019) Paragraaf 3.3.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (016-019) Paragraaf 3.4.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (017-019) Deel 2 - Docentenboek - Hoofdstuk 1 Lesaanwijzingen.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (018-019) Hoofdstuk 2 Oefeningen.mp3
Joost van Londen - Handboek luisteren (019-019) Samenvatting en voorbeelden.mp3

Als een paragraaf slechts enkele zinnen omvat (enkele seconden audio) dan kan worden overwogen die samen te voegen tot 1 track, met een naam die nog steeds duidelijk is. 

Paragrafen samengevoegd tot 1 track
Joost van Londen - Handboek luisteren (013-019) Paragraaf 3.1 - 3.4.mp3
Metadata

Het belang van goede en uitgebreide metadata

Metadata beschrijft het audioboek visueel, commercieel en bibliografisch/inhoudelijk. De metadata van het audioboek bepaalt hoe de titel op internet, in een webwinkel of in een app gevonden en getoond wordt. Goede metadata is essentieel voor een goede vindbaarheid op internet en in zoeksystemen, maar ook voor een nauwkeurige presentatie van een audioboek op een website en in een app. Nauwkeurigheid bij het bepalen en de invoer van metadata is essentieel.

Cover

De cover van het audioboek kan in CB Online geüpload worden, met een ONIX30 bericht worden aangeleverd of, indien het ISBN al geregistreerd is, als los bestand aangeboden worden via het ftp account wat voor de uitgever is ingericht.

Eisen cover formaat

Gewenste formaat cover
 •  

Vierkant, bij upload via CB Online - Afbeelding omslag, wordt de mogelijkheid geboden om de afbeelding van het omslag te wijzigen en de een vierkante uitsnede van de cover te bepalen.

Staande beeldformaten worden nog wel ondersteund maar hebben een langere verwerkingstijd tot gevolg. Het contentteam maakt een vierkante afgeleide voor de afnemers die een vierkant beeld vereisen.

Optimaal 3000x3000 pixels, minimaal 1400x1400 pixels

Beelden in een lagere resolutie dan 1400x1400 worden afgewezen.

 •  

jpg (RGB kleurenmodel, géén CMYK)

 •  

bestandsnaam [isbn].jpg (ISBN van het audioboek).

 • Geen png
 • Geen gesimuleerd 3D beeld of packshot, maar plat beeld
 • Het beeld mag geen webadres of e-mailadres bevatten
 • Het beeld mag geen productinformatie bevatten van een ander product
 • Het beeld mag niet refereren aan een fysiek product (zoals de letters ‘CD’, ‘Disc’ en/of het cd vignet)
 • Het beeld mag geen prijs, aanbiedings- of kortingsinformatie bevatten (zoals ‘Midprice’)

Cover uploaden via CB Online

In Assortiment, tabblad Metadata kan onder Afbeelding omslag de afbeelding geupload worden. Veel afnemers vereisen een vierkante cover, de uploadtool biedt de mogelijkheid om van een staande afbeelding een vierkante uitsnede te maken

Cover indienen als onderdeel van een ONIX30 bericht

Zie hiervoor de gebuikershandleiding  Aanlevering ONIX3.0 metadata en content via FTP 

Cover als 'los' bestand aanbieden via ftp account

Het is ook mogelijk om covers als losse bestanden in te sturen. Om dit te kunnen doen dient het ISBN aanwezig te zijn in de CB systemen en dat de commerciële aanmelding voor het CB assortiment succesvol is verwerkt. Tijdens de verwerking van de bestanden moet het ISBN kunnen worden herkend.

Voorgeschreven bestandsnaam bestanden indienen als los bericht
AfbeeldingBestandsnaam
Cover<ISBN>_covr.jpg
Backcover<ISBN>_bcovr.jpg

Luistervoorbeeld - fragment

Bij elk audioboek behoort een luistervoorbeeld (fragment), van minimaal 30 seconden en maximaal 8 minuten. Het luistervoorbeeld moet dezelfde kwaliteit hebben als de master audio en worden aangeleverd als mp3-bestand.

Fragment - Sample uploaden via CB Online

In Assortiment, tabblad Metadata kan onder Sample het mp3 fragment bestand geupload worden.

Fragment indienen als onderdeel van een ONIX30 bericht 

Zie hiervoor de gebuikershandleiding  Aanlevering ONIX3.0 metadata en content via FTP 

Fragment als 'los' bestand aanbieden via ftp account

Het is ook mogelijk om een mp3 fragment bestand  als los bestand in te sturen. Om dit te kunnen doen dient het ISBN aanwezig te zijn in de CB systemen en dat de commerciële aanmelding voor het CB assortiment succesvol is verwerkt. Tijdens de verwerking van de bestanden moet het ISBN kunnen worden herkend.

Voorgeschreven bestandsnaam fragment indienen als los bericht
Bestandsnaam<ISBN>_hfd.mp3

Bibliografische en commerciële metadata

Om een audioboek commercieel aan te melden zodat de audiobestanden geüpload kunnen worden dient het audioboek eerst ISBN geregistreerd te worden. De ISBN registratie kan gedaan worden via https://www.mijnisbn.nl/, via  CB Online-ISBN-ISBN registreren of via een ONIX30 bericht, zie hiervoor ONIX 3.0 bericht aanleveren artikelgegevens door eigenaren - Publisher to CB

Nadat de bibliografische registratie van het audioboek is afgerond kan het ISBN commercieel via CB Online worden aangemeld. De commerciële aanmelding kan via CB online-Aanmelden gedaan worden of via het ONIX30 bericht.

Naast de gegevens die voor ISBN registratie en commerciële aanmelding verplicht zijn, is het van belang dat t.b.v, de vindbaarheid op internet in zoeksystemen van de webshops de volgende gegevens, indien van toepassing, ook worden aangeleverd.

 • Bibliografische imprint
 • Ondertitel
 • Reeksnaam
 • Reeksnummer
 • Betrokkene met Betrokkenheid 'Voorlezer'  - Verplicht
 • Oorspronkelijk titel bij vertaalde titel
 • Additionele NUR
 • BISAC  - Minimaal één
 • THEMA 
 • Trefwoorden

Onderhouden, registreren en vrijgeven audioboeken

Uitgevers kunnen audioboeken via ONIX 3.0 bibliografisch registreren en commercieel aanmelden zoals dit ook mogelijk is voor e-books.  Voor audioboeken zijn er een aantal gegevens vereist om deze naar status 'Verschenen' te laten gaan en zijn er zaken die niet via ONIX 3.0 geregeld kunnen worden. 

In onderstaand schema worden de specifieke audioboek zaken verder toegelicht, voor de overige metadata en commerciële gegevens kan de gebruikershandleiding aangehouden worden.


ONIX 3.0 ElementVerplichte waarde ONIX element

CB Online UitgeverLuisterhuis SFTP accountVoorwaarde om audioboek naar Stadium Levensyclus 'Verschenen'  te laten gaan

Verschijningsvorm

P.3.2 ProductForm AJAudioboek: MP 3 download


P.3.10 PrimaryContentType 01 (Audioboek)


EditietypeP.9.1 EditionType  UBR of ABRMetadata - Editietypes
 •   
Betrokkene - VoorlezerP.7.2 ContributorRole  E07 (= Voorlezer)MijnISBN -Metadata - Betrokkene
 •  
BISACP12.2 SubjectSchemeIdentifier 10 (= BISAC)


P.12.5 SubjectCodeMinimaal 1 BISAC categorieBISAC
 •  
Promotionele tekstP.14.1 TextType02 (Annotatie)Metadata - Verrijkte titelinformatie
 •  
05 (Boekbeschrijving)Metadata - Flaptekst
 •  

Cover

Optimaal formaat 3000x3000 pixels, minimaal 1400x1400 pixels

P.16 SupportingResources 

01 (= Front cover)

Conform overzicht in ONIX gebruikershandleiding.

Metadata- Afbeelding omslag voorkant
 •  
Sample - FragmentP.16 SupportingResources

Conform overzicht in ONIX gebruikershandleiding.

Leesfragment Downloadable luisterboek 

Metadata -Sample
 •  
MP3 Masterfiles

Assortiment - Commercieel - BronbestandenUpload MP3 Masterfiles
 •  
Beschikbaarheid (de-) activeren voor webwinkelAutomatisch bij P.26.5 SupplierName = CB Supplier compositeAssortiment - Beschikbaarheid

Uploaden MP3 masterfiles

Uploaden van MP3 masterfiles via CB Online

In Assortiment, tabblad Commercieel kunnen onder Bronbestanden de MP3 masterfiles geüpload worden.  Dit proces bestaat uit 3 stappen en biedt tevens de mogelijkheid om de volledige set met MP3 masterfiles op verschillende momenten toe te voegen voordat de upload gereed gemeld wordt.

Upload van bestanden 

Controleren van te uploaden bestanden

Bestandsnaampatroon MP3 masterfiles

Voor een correcte verwerking is het van belang dat de bestandsnamen exact voldoen aan de gestelde bestandsnaampatroon eisen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Bestandsnaampatroon MP3 masterfiles'

Gereed melden van te uploaden bestanden

Als alle bij het Audioboek behorende MP3 masterfiles met de juiste bestandsnamen zijn toegevoegd kan de upload gereed gemeld worden.

Eerst volledige set succesvol uploaden voordat losse bestanden vervangen worden

Van belang is om het gereed melden pas te doen als de volledige set met MP3 masterfiles aanwezig zijn.   Er moet eerst een volledige set succesvol geüpload zijn, daarna mogen ook losse bestanden vervangen worden.


Foutmelding CB Online - De bronbestanden bevatten fouten

Incomplete set 

Als er nog niet eerder een volledige set met MP3 masterfiles succesvol aangeleverd is en de upload gereed gemeld wordt maar niet de volledige set met MP3 masterfiles bevat dan treedt de foutmelding Incomplete set op: 

Start in dat geval weer bij stap 1,  Upload bestanden, controleer of de volledige set aanwezig is voordat de verdere stappen uitgevoerd worden.

No tracks found

Wanneer er geen bestanden zijn gesleept naar of geplaatst zijn in stap 1. Upload bestanden en stap 3. Ik ben klaar met uploaden wordt uitgevoerd wordt de foutmelding No tracks found gegeven

File mismatch

Als er voor een bestaand audioboek één of meerdere bestanden worden geüpload, worden deze bestanden gematched met de reeds aanwezige bestanden.  Indien een vervangend bestand niet voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt deze afgekeurd. Het audioboek wordt  uitgeleverd met de oorspronkelijk geüploade en akkoord bevonden bestanden 

Voorwaarden bij vervangen van reeds aanwezige bestanden

Bij het vervangen van één of meerdere bestanden zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Dezelfde auteur en titel in de bestandsnaam
 • Hetzelfde totaal aantal bestanden

De bestanden mogen dus vervangen worden en het deel achter het aantal mag worden aangepast.

VoorbeeldenBestandsnamen MP3 masterfiles
Toelichting
Bestaand audioboek bevat de volgende set bestanden 

Auteur - Titel (001-003) Hoofdstuk 1.mp3

Auteur - Titel (002-003) Hoofdstuk 2.mp3

Auteur - Titel (003-003) Hoofdstuk 3.mp3Upload deelbestand 

Auteur - Titel (002-003) Hoofdstuk B.mp3

VBestand wordt geaccepteerd en het oorspronkelijk aangeleverde bestand wordt vervangen
Upload deelbestand

Auteur - Titel deel 3 (002-003) Hoofdstuk 2.mp3

XNiet toegestaan - foutmelding:  File mismatch
Upload deelbestand

Auteur - Titel (002-004) Hoofdstuk 2.mp3

XNiet toegestaan - foutmelding:  File mismatch

Updaten MP3 masterfiles

Het kan voorkomen dat er op een MP3 masterfile bij een audioboek een update doorgevoerd wordt. In dat geval is de geadviseerde aanpak een nieuwe set, die wel compleet moet zijn, te uploaden. Deze set overschrijft de bestaande set en wordt zonder noemenswaardige vertraging verwerkt

Tips voor een snelle verwerking

Doorlooptijd voor het verwerken van audioboeken

In tegenstelling tot e-books, die klein in omvang zijn en slechts uit één bestand bestaan, gaat het bij de verwerking van digitale audioboeken om een hele verzameling losse - en ook grote - bestanden. Deze verschillende losse bestanden vergroten de kans op fouten, en de grootte van alle audiofiles (een audioboek is al snel 100x zo groot als een e-book) zorgt voor een relatief tragere verwerking.

De verwerking is deels geautomatiseerd, aangevuld met handmatige controles. Mocht de audio of metadata incompleet zijn dan heeft dat gevolgen voor de doorlooptijd.

Een titel is pas compleet als per titel deze onderdelen zijn ontvangen:

Een titel is pas compleet als per titel deze onderdelen zijn ontvangen:
 •  
Mp3-bestanden van het audioboek met correcte bestandsnamen
 •  

Luistervoorbeeld (mp3)

 •  

Vierkante cover (jpg, minimaal 1400x1400 pixels, liever groter)

 •  

Metadata via CB Online of ONIX bevat minimaal auteur, spreker, annotatie, omschrijving, 1x NUR (waarde groter dan of gelijk aan 200), 1x BISAC en prijs


Voorkom vertraging

CB controleert en verwerkt audioboeken in volgorde van binnenkomst. Als de bronbestanden compleet zijn en voorzien van de goede naamgeving, én als bovendien de metadata compleet is en geen technische fouten bevat, dan zijn de audioboeken direct gereed om te verschijnen, ook ’s avonds en in het weekend. Er wordt dan meteen een automatische mail aan de uitgever gestuurd dat titel verwerkt is. Er vindt daarna binnen enkele dagen nog een handmatige controle plaats. Hier wordt gecontroleerd of de audiobestanden, fragment, cover en overige metadata bij elkaar horen. Ook wordt gecontroleerd of de correcte voorlezer is ingevuld en of het eerste en laatste audio bronbestand correct is. Als er fouten worden vastgesteld tijdens deze handmatige controle dan neemt CB contact op met de uitgever. 

Dit levert vertraging op:

 • geen vierkante cover
 • cover met een te lage resolutie (kleiner dan 1400 x 1400 pixels), foute bestandsnaam ([titel].jpg is fout, [isbn].jpg is goed), ongeldig beeldformaat (png, pdf) of kleurformaat (CMYK)
 • ontbrekende serie informatie in de metadata (indien serie wel op de cover staat)
 • ontbrekende of foutieve BISAC in de metadata (minstens één BISAC verplicht)
 • ontbrekende of foutieve NUR in de metadata (minstens één NUR verplicht)
 • ontbrekende verkoopprijs in de metadata (RRP)
 • ontbrekende of foutieve naam van de auteur(s) in de metadata
 • ontbrekende of foutieve naam van de spreker(s) in de metadata (wordt gecontroleerd met de hoorbare naam in het eerste audiobestand)
 • titel, ondertitel, serienaam, auteur, sprekers, korte en lange teksten in HOOFDLETTERS in de metadata
 • ontbrekende of te lange korte tekst in metadata (korte tekst is verplicht en mag niet meer dan 200 tekens omvatten).
 • namen in verkeerde volgorde (Achternaam, Voornaam is fout; Voornaam Achternaam is correct)
 • ontbrekend fragment of fragment met foute bestandsnaam ([titel].mp3 is fout, moet [isbn].mp3 of fragment.mp3 zijn)
 • te lang fragment (2 tot 3 minuten is standaard, 8 minuten is het maximum)
 • ontbrekende audiotracks
 • ontbrekende intro ( de titel, auteur en spreker uit intro worden gebruikt om te contoleren of metatdata en namen kloppen)
 • audiotracks in afwijkend audioformaat (geen mp3, alleen wav)
 • audiotracks met foute naamgeving (geen titel, geen hoofdstuknaam)
 • audiotracks met verboden tekens in de bestandsnaam (!/?/&/:/;/diacrieten)
 • ontbrekend metadatabestand (onix/xml of xlsx) of metadatabestand met foute bestandsnaam ([titel].xlsx is fout, [isbn].xlsx is goed) • No labels