Prijs

Bruto definitieve verkoopprijs incl. BTW voor papieren boeken en bruto consumentenadviesprijs incl. BTW voor e-books. 

Boeksoort

Code die aangeeft welke korting door de uitgever aan de boekhandel wordt verleend indien de boekhandel een nabestelling plaatst onder "Distributie-uit-Depot" condities.  Mogelijke boeksoorten zijn A, S en W (met collectief afgesproken kortingen) en O (met kortingen die door de uitgever in overleg met de afnemers bepaald worden).

Voorbeeld van Boeksoort
<DiscountCoded>
     <DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
     <DiscountCode>A</DiscountCode>
</DiscountCoded>

Verwachte aanleverdatum bij CB

Wordt gebruikt om de boekhandel en webwinkel te informeren wanneer de verwachte eerste uitleverdatum zal zijn, en voor logistieke planning van de eerste uitlevering door CB. 

Voorbeeld van Verwachte aanleverdatum bij CB
<SupplyDate>
   <SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
   <Date dateformat="00">20170214</Date>
</SupplyDate>

Actueel jaar van uitgave 

Kan worden gebruikt om aan te geven in welk jaar een werk met hetzelfde ISBN als een eerdere druk opnieuw is uitgegeven.
Voorbeeld Actueel jaar van uitgave
<PublishingDate>
   <PublishingDateRole>16</PublishingDateRole>
   <Date dateformat="05">2017</Date>
 </PublishingDate>
 
Wordt alleen gebruikt als verrijkt titelgegeven bij een herdruk met een ongewijzigd ISBN

Annotatie

Ultrakorte samenvatting van de inhoud van het boek in maximaal 2 zinnen, om de potentiële lezer of koper een indruk te geven van de inhoud van het boek, en hem/haar te interesseren voor het boek. Vaak gebruikt om te tonen in verkorte presentaties, social media, in apps en op andere plekken waar een uitgebreide boekbeschrijving niet volledig getoond kan worden.
VerplichtVeldlengteRedactionele controle J/NBrondocument voor de controleWaarop wordt gecontroleerdWie levert aan
N200NnvtnvtUitgever

In overleg met de grotere retailers en uitgevers zijn de volgende richtlijnen afgesproken voor het gebruik van het veld van de annotatie:

 • Maximaal 200 karakters
 • De tekst is niet gelijk aan de tekst gebruikt het ondertitel-veld
 • De tekst mag commercieel van aard zijn en kan de volgende informatie bevatten:
  • een korte prikkelende tekst: ‘the reason to buy’; ‘ankeiler’.
  • salesinformatie (bijvoorbeeld ‘bestseller’)
  • promotionele acties (bijvoorbeeld ‘gratis’)
  • verwijzingen naar andere titels of auteurs (bijvoorbeeld ‘voor de lezers van’; ‘bekend van’)
 • De tekst bevat géén informatie over
  • genre-aanduiding (bijvoorbeeld ‘roman’; ‘poëzie’), tenzij in een aanprijzende volzin
  • features (bijvoorbeeld ‘ook los te lezen’; ‘met gratis x’; ‘x-in-1’): hier is een apart veld voor
  • editietype (bijvoorbeeld ‘filmeditie’; ‘liber amicorum’): hier is een apart veld voor. Uiteraard kan een aanprijzing over een verfilming wel.
  • bijzondere vermeldingen (bijvoorbeeld ‘Winnaar gouden strop’; ‘nominatie’): hier is een apart veld voor
 • Bol.com plaatst de annotatie boven de boekbeschrijving gevolgd door een witregel. Zo wordt de korte prikkelende tekst (‘reason to buy’) ook zichtbaar in de snippet op Google en in de lijstpagina’s binnen de bol.com boekwinkel.
 • Apple/iBookstore zal de annotatie bovenaan het veld voor de boekbeschrijving tonen gevolgd door een witregel. Zij overwegen in de toekomst apart gebruik te maken van de annotatie in hun mobiele app.
 • NB: Kobo zal de annotatie bovenaan het veld voor de boekbeschrijving tonen gevolgd door een witregel.
Voorbeeld van een annotatie
<TextContent>
  <TextType>02</TextType>
  <ContentAudience>03</ContentAudience>
  <Text datestamp="20160805T160802">Hotel Stone House biedt onderdak aan een bonte stoet boeiende personages die allemaal met hun eigen problemen worstelen</Text>
</TextContent>

Feature

Feature is een specifieke gebruikseigenschap van een product waar de uitgever de aandacht op wil vestigen voor promotionele doeleinden.  

In overleg met de grotere retailers en uitgevers zijn de volgende richtlijnen afgesproken voor het gebruik van het veld van de feature. Er wordt slechts gebruik gemaakt van afgesproken domeinwaarden: 

 • 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1, 6-in-1
 • Ook los te lezen
 • Met gratis x (de domeinwaarde voor x kan op verzoek van de uitgever worden toegevoegd door Team ISBN (isbn@cb.nl). Wat eventueel gratis is, moet daadwerkelijk in het product zelf zitten.  Het is niet van toepassing voor tijdelijke of apart bijgeleverde acties.
 • Andere domeinwaardes dan bovenstaand kunnen op verzoek van de uitgever aan het domein worden toegevoegd d.m.v. een mailtje aan Team ISBN (isbn@cb.nl).

Een feature kan maximaal 50 posities lang zijn.

Als een uitgever features aanlevert wordt gecontroleerd of een van de vaste domeinwaarden is gebruikt.  Zo ja, wordt de feature ingelezen en aan retailers gestuurd. Als de waarde niet bekend is ontvangt team ISBN een automatisch gegenereerd bericht met daarin het ISBN en de meegegeven feature. Team ISBN beoordeelt indien nodig in overleg met de uitgever wat er met de opgegeven waarde moet gebeuren. Bijvoorbeeld in geval van ‘Met gratis …’.

De juiste feature wordt in het 'feature' veld geplaatst, wordt getoond in CB Online en via ONIX aan de retailers gecommuniceerd.

 • Apple/iBookstore zal feature achter het veld voor de ondertitel tonen. Zij willen geen gebruik van de term ‘gratis’, omdat zij geen ‘prijsgerelateerde’ informatie op deze plek wil tonen. In de praktijk zien we dat deze gevallen niet altijd gecontroleerd worden.
 • Kobo zal feature achter het veld voor de ondertitel tonen.
Voorbeeld van Features
<TextContent>
	<TextType>11</TextType>
	<ContentAudience>03</ContentAudience>
	<Text>ook los te lezen</Text>
</TextContent>
<TextContent>
	<TextType>11</TextType>
	<ContentAudience>03</ContentAudience>
	<Text>met gratis Januari</Text>
</TextContent>
<TextContent>
	<TextType>11</TextType>
	<ContentAudience>03</ContentAudience>
	<Text>3-in-1</Text>
</TextContent>

Promotionele tekst

Quotes en aanbevelingen van de uitgever zelf of van derden: ‘Dit is het beste boek ter wereld over …..’

Een webwinkel zal deze teksten willen gebruiken in de presentatie van het werk in de etalage en niet om op te zoeken. 

Promotionele tekst

Het is expliciet niet de bedoeling om promotionele teksten op de plaats van de ondertitel of in de boekbeschrijving te zetten. Een promotionele tekst kan ook opgenomen worden in het veld Annotatie.

Voorbeeld van een promotionele tekst
<TextContent>
 <TextType>10</TextType>
 <ContentAudience>03</ContentAudience>
 <Text datestamp="20170208T060204">Een van de beste literaire thrillers van het jaar</Text>
</TextContent>
 • De bronvermelding van de promotionele tekst wordt in de tekst zelf opgenomen, niet apart vermeld.
 • Bol.com maakt geen gebruik van dit veld, alleen van Recensies.

 • No labels